Open navigation

Công văn 493/BHXH-GĐ1 Thông báo bổ sung cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 493/BHXH-GĐ1

V/v thông báo bổ sung cơ sở đăng ký KCB ban đầu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận, huyện.


Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh thông báo bổ sung cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu từ 01/03/2016 như sau:


STT

TÊN ĐƠN VỊ KCB

ĐỊA CHỈ

GHI CHÚ

1

Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty TNHH chẩn đoán y khoa Tâm Phúc)

79-519

331-333 Lê Văn Thọ- Phường 9 - Quận Gò Vấp

  • Cơ sở tư nhân

  • Nhận mọi đối tượng


2

Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Bắc Sài Gòn - VN Clinic)

79-520

189 Nguyễn Oanh - Phường 10 - Quận Gò Vấp

  • Cơ sở tư nhân

  • Nhận mọi đối tượng


3

Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Hy Vọng)

79-518

1031B Thoại Ngọc Hầu - P. Hòa Thạnh - Quận Tân Phú

  • Cơ sở tư nhân

  • Nhận mọi đối tượng


Ghi chú: Người tham gia BHYT đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB tư nhân sẽ được hưởng quyền lợi BHYT theo quy định hiện hành đang áp dụng tại các cơ sở Nhà nước. Phần chênh lệch dịch vụ như: công khám, xét nghiệm, phẫu thuật, các dịch vụ điều trị...người có thẻ BHYT phải tự thanh toán với cơ sở KCB.


Trân trọng./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Ban Giám đốc;

  • Website BHXH TPHCM;

  • Lưu VT, GĐ1

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐCLưu Thị Thanh Huyền

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.