Open navigation

Quyết định 98/QĐ-QLD Danh mục 06 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại VN-Đợt 153


BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  98 / QĐ - QLD 

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 06 THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC (THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU - SỐ ĐĂNG KÝ CÓ HIỆU LỰC 02 NĂM ) ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 153


CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC


Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;


Căn cứ Nghị định số  63 / 2012 / NĐ - CP  ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;


Căn cứ Quyết định số  3861 / QĐ - BYT  ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;


Căn cứ Thông tư số  44 / 2014 / TT - BYT  ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc;


Căn cứ ý kiến của Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký lưu hành thuốc Bộ Y tế; Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc - Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 06 thuốc sản xuất trong nước (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu - số đăng ký hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 153.


Điều 2. Công ty sản xuất và công ty đăng ký có thuốc lưu hành phải in số đăng ký được Bộ Y tế cấp lên nhãn thuốc và phải chấp hành đúng các quy chế có liên quan đến sản xuất và lưu hành thuốc, số đăng ký có ký hiệu QLĐB-...-16 có giá trị 02 năm kể từ ngày ký Quyết định.


Điều 3. Trong quá trình lưu hành thuốc, nhà sản xuất phải kết hợp với các cơ sở điều trị để thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về thuốc kê đơn và theo dõi hiệu lực, độ an toàn, tác dụng không mong muốn của thuốc trên người Việt Nam. Công ty đăng ký có trách nhiệm tổng hợp các báo cáo của các đơn vị trên về Cục Quản lý Dược theo đúng quy định hiện hành mỗi 06 tháng một lần.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.


Điều 5. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và giám đốc công ty sản xuất và công ty đăng ký có thuốc tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Như Điều 5;

 • BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);

 • TT. Lê Quang Cường (để b/c);

 • Cục Quân y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ CA;

 • Cục Y tế giao thông vận tải- Bộ GTVT;

 • Tổng Cục Hải Quan- Bộ Tài Chính;

 • Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

 • Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế; Thanh tra Bộ Y tế;

 • Viện KN thuốc TƯ và VKN thuốc TP.HCM;

 • Tổng Công ty Dược VN;

 • Các bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc BYT;

 • Website của Cục QLD, Tạp chí Dược Mỹ phẩm - Cục QLD;

 • Lưu: VP, KDD, ĐKT (2b).

CỤC TRƯỞNG


Trương Quốc Cường

DANH MỤC


06 THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ HIỆU LỰC 02 NĂM. (THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU)- ĐỢT 153

Ban hành kèm theo quyết định số:  98 / QĐ - QLD , ngày 23/3/2016


 1. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm An Thiên (Đ/c: 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  1. Nhà sản xuất: Nhà máy sản xuất dược phẩm An Thiên (Đ/c: C16, đường số 9, KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính - Hàm lượng


   Dạng bào chế


   Tuổi thọ


   Tiêu chuẩn


   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   1

   A.T Carboplatin

   Carboplatin  150mg / lọ 

   Bột đông khô pha tiêm

   24

   tháng

   TCCS

   Hộp 1 lọ thuốc

   + 1 ống dung môi 10ml và 1 ống dung môi 5ml. Hộp 3 lọ thuốc + 3 ống dung môi 10ml và 3 ống dung môi 5ml. Hộp

   5 lọ thuốc + 5 ống dung môi 10ml và 5 ống dung môi 5ml. Dung môi nước cất pha tiêm

   QLĐB-531-16

   2

   A.T Carboplatin inj

   Carboplatin  50mg / 5ml 

   Dung dịch tiêm

   24

   tháng

   TCCS

   Hộp 1 lọ, hộp

   3 lọ, hộp 5 lọ x 5ml

   QLĐB-532-16

 2. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1 - Pharbaco (Đ/c: 160 -Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội - Việt Nam)

  1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1 - Pharbaco. (Đ/c: Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội - Việt Nam)   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính - Hàm lượng


   Dạng bào chế


   Tuổi thọ


   Tiêu chuẩn


   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   3

   Epirubicin 10mg

   Epirubicin hydroclorid 10mg

   Bột đông khô pha tiêm

   24

   tháng

   TCCS

   Hộp 1 lọ

   QLĐB-533-16

   4

   Epirubicin 50mg

   Epirubicin hydroclorid 50mg

   Bột đông khô pha tiêm

   24

   tháng

   TCCS

   Hộp 1 lọ

   QLĐB-534-16

 3. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 (Đ/c: số 9 - Trần Thánh Tông - Hà Nội - Việt Nam)

  1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2 (Đ/c: Lô 27, Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội - Việt Nam)   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính - Hàm lượng


   Dạng bào chế


   Tuổi thọ


   Tiêu chuẩn


   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   5

   Thalidomid 50

   Thalidomid 50 mg

   Viên nang cứng

   36

   tháng

   TCCS

   Hộp 6 vỉ,

   10 vỉ x 10 viên

   QLĐB-535-16

 4. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần SPM (Đ/c: Lô 51- Đường số 2 - KCN Tân Tạo - Q. Bình Tân - TP.HCM - Việt Nam)

4.1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần SPM (Đ/c: Lô 51- Đường số 2 - KCN Tân Tạo - Q. Bình Tân - TP.HCM - Việt Nam)STT


Tên thuốc

Hoạt chất chính - Hàm lượng


Dạng bào chế


Tuổi thọ


Tiêu chuẩn


Quy cách đóng gói


Số đăng ký

6

Albatox 10

Tamoxifen (dưới dạng Tamoxifen citrat) 10mg

Viên nén bao phim

36

tháng

TCCS

Hộp 3 vỉ x 10 viên

QLĐB-536-16

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.