Open navigation

Công văn 18696/BTC-TCHQ Điều chỉnh xuất xứ, chủng loại, dòng xe ô tô trong các hợp đồng nhập khẩu đã ký


BỘ TÀI CHÍNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  18696 / BTC - TCHQ 

V/v điều chỉnh xuất xứ, chủng loại, dòng xe ô tô trong các hợp đồng nhập khẩu đã ký

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Bộ Công Thương.

Trả lời công văn số  11846 / BCT - XNK  ngày 26/11/2014 của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu xe ô tô không có giấy ủy quyền chính hãng theo công văn số  4582 / BCT - XNK , Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô đã ký hợp đồng và thanh toán trước ngày Thông tư số  20 / 2011 / TT - BCT  có hiệu lực hướng dẫn thực hiện, Bộ Công Thương đã ban hành công văn số  4582 / BCT -  XNK ngày 28/5/2014. Trong công văn có nêu: "các doanh nghiệp được gia hạn hợp đồng về ký phụ lục để điều chỉnh các thông số như năm sản xuất, đời xe, số lượng, đơn giá tương ứng với các loại xe được nêu trong hợp đồng thanh toán trước ngày 12/5/2011, nhưng không được chuyển sang chủng loại, dòng xe khác trừ trường hợp chủng loại dòng xe nêu trong hợp đồng không còn được hãng sản xuất "

Thực tế, việc quy định không cho phép doanh nghiệp được điều chỉnh chủng loại, đòng xe nhập khẩu vẫn gây ra khó khăn cho doanh nghiệp vì các chủng loại, dòng xe ở thời điểm ký hợp đồng nhập khẩu (từ 2010, 2011) so với hiện nay đã bị lỗi thời, không còn phù hợp với nhu cầu trong nước. Hơn nữa, theo trình bày của doanh nghiệp thì hiện tại các mẫu xe đó trong nước đã sản xuất được, mẫu mã đẹp nên doanh nghiệp nhập khẩu về cũng khó tiêu thụ. Kiến nghị của doanh nghiệp về việc cho phép ký các phụ lục hợp đồng điều chỉnh các thông số về xuất xứ, chủng loại, dòng xe của các hợp đồng nhập khẩu đã ký với đối tác nước ngoài vào thời điểm năm 2010, 2011 là có cơ sở thực tế.

Do vậy, để tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính đồng ý với phương án 1 nêu tại công văn số  11846 / BCT - XNK  của Bộ Công Thương: "Nhất trí với kiến nghị của doanh nghiệp cho phép điều chỉnh các thông số như xuất xứ, chủng loại, dòng xe... của các hợp đồng đã ký và thanh toán trước ngày 12/5/2011. " Doanh nghiệp nhập khẩu phải đảm bảo điều kiện về tổng trị giá của các lô hàng nhập khẩu không được vượt quá số tiền còn lại mà doanh nghiệp đã thanh toán trước 12/5/2011 và các điều kiện khác quy định tại công văn  4582 / BCT - XNK  ngày 28/5/2014 của Bộ Công Thương. Tuy nhiên, đề nghị Bộ Công Thương cân nhắc thêm vì tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhập khẩu cũng đồng nghĩa với việc cạnh tranh với xe ô tô sản xuất trong nước.

Bộ Tài chính có ý kiến tham gia để Quý Bộ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNGĐỗ Hoàng Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.