Open navigation

Công văn 1895/LĐTBXH-KHTC Triển khai Hệ thống thông tin phục vụ giám sát, đánh giá đầu tư


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

----------

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1895 / LĐTBXH - KHTC 

V/v: Triển khai Hệ thống thông tin phục vụ GSĐGĐT

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: - Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án; 

- Các đơn vị được giao nhiệm vụ là chủ đầu tư dự án.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có các Công văn số  1800 / LĐTBXH - KHTC  ngày 18/5/2015, số  2843 / LĐTBXH - KHTC  ngày 21/7/2015 về việc triển khai hệ thống thông tin quốc gia phục vụ giám sát, đánh giá đầu tư. Theo đó, các đơn vị phải tổng hợp thông tin dự án theo mẫu (file exel) công bố trên Cổng thông tin quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư (địa chỉ: http: / / giamsatdautuquocgia .mpi.gov.vn) và gửi về địa chỉ email: dautucong@mpi.gov.vn để đăng ký tài khoản sử dụng và tiến hành cập nhật thông tin thực hiện dự án trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước (địa chỉ: https: / / dautucong .mpi.gov.vn) theo quy định. Tuy nhiên, cho đến nay, hầu hết các dự án đầu tư công thuộc phạm vi quản lý của Bộ chưa thực hiện đăng ký tài khoản, cập nhật thông tin dự án trên Hệ thống theo yêu cầu của Bộ và quy định hiện hành.


Vì vậy, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu các đơn vị phải khẩn trương thực hiện đăng ký tài khoản sử dụng và báo cáo kết quả về Bộ trước ngày 30/6/2016. Sau đó, các đơn vị có trách nhiệm cập nhật thông tin tình hình thực hiện dự án hàng tháng, hàng quý và cả năm trước ngày 15 của tháng tiếp theo. Đối với các đơn vị không thực hiện theo đúng yêu cầu, làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư của Bộ, Bộ sẽ áp dụng các biện pháp chế tài xử lý theo quy định (không phê duyệt dự án đầu tư, dừng triển khai dự án…).


Đề nghị các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên:

 • Bộ trưởng (để báo cáo):

 • Lưu: VT. Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH


Phạm Quang Phụng

DANH SÁCH


CÁC CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN NĂM 2016

Gửi CV số  / LĐTBXH - KHTC  ngày tháng năm 2015


 1. Cục người có công


 2. Sở Bình Định


 3. Sở Sơn La


 4. Sở Vĩnh Long


 5. Sở Lào Cai


 6. Trường đại học Lao động xã hội, cơ sở thành phố Hồ Chí Minh


 7. Văn phòng Bộ


 8. Sở Ninh Bình


 9. Sở Nghệ An


 10. Trung tâm nuôi dưỡng thương binh nặng và người có công tỉnh Hà Nam (xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam)


 11. Sở Nam Định


 12. Sở Hưng Yên


 13. Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Lâm Đồng (Số 4, Trần Quang Diệu, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).


 14. Sở Tây Ninh


 15. TT CH-PHCN Thụy An


 16. Sở Thái Bình


 17. Sở Quảng Bình


 18. Sở Bắc Giang


 19. Sở Lạng Sơn


 20. Sở Quảng Ninh

 21. Sở Khánh Hòa


 22. Trung tâm Chỉnh hình, phục hồi chức năng Cần Thơ


 23. Sở Quảng Trị


 24. Sở Thừa Thiên Huế


 25. Sở Đăk Lăk


 26. Sở Cao Bằng


 27. Trường cao đẳng nghề Dung Quất


 28. Trường Cao đẳng nghề KTCN TP. HCM


 29. Bệnh viện ch-phcn thành phố Hồ Chí Minh


 30. Trường đại học SPKT Vinh


 31. Trung tâm CH-PHCN thành phố Hồ Chí Minh


 32. Trường Đại học SPKT Vĩnh Long

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.