BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 97 / QĐ - QLD

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 605 THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 153

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 63 / 2012 / NĐ - CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861 / QĐ - BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 44 / 2014 / TT - BYT ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế qui định việc đăng ký

thuốc,


Căn cứ ý kiến của Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký lưu hành thuốc Bộ Y tế; Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc - Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 605 thuốc sản xuất trong nước

được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 153.

Điều 2. Công ty sản xuất và công ty đăng ký có thuốc lưu hành phải in số đăng ký được Bộ Y tế cấp lên nhãn thuốc và phải chấp hành đúng các quy chế có liên quan tới sản xuất và lưu hành thuốc. Các số đăng ký có ký hiệu VD-...-16 có giá trị 05 năm kể từ ngày ký Quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và giám đốc công ty sản xuất và công ty đăng ký có thuốc tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.Nơi nhận:

 • Như Điều 4;

 • BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);

 • TT. Lê Quang Cường (để b/c);

 • Cục Quân y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ CA;

 • Cục Y tế giao thông vận tải - Bộ GTVT;

 • Tổng Cục Hải Quan - Bộ Tài Chính;

 • Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

 • Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Y Dược cổ truyền, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế; Thanh tra Bộ Y tế;

 • Viện KN thuốc TƯ và VKN thuốc TP.HCM;

 • Tổng Công ty Dược VN;

 • Các bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc BYT;

 • Website của Cục QLD, Tạp chí Dược Mỹ phẩm - Cục QLD;

 • Lưu: VP, KDD, ĐKT (2b).

  CỤC TRƯỞNG


  Trương Quốc Cường

  DANH MỤC


  605 THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ HIỆU LỰC 05 NĂM - ĐỢT 153

  Ban hành kèm theo quyết định số: 97 / QĐ - QLD , ngày 23/3/2016


  1. Công ty đăng ký: Chi nhánh công ty cổ phần Armephaco- Xí nghiệp dược phẩm 150 (Đ/c: 112 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần Armephaco- Xí nghiệp dược phẩm 150 (Đ/c: 112 Trần Hưng Đạo. Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    1

    Omeprazol 20mg

    Omeprazol (dưới dạng hạt bao tan trong ruột) 20mg

    Viên nang cứng

    30

    tháng

    TCCS

    Hộp 5 vỉ,

    10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 chai 14 viên; Chai 100 viên

    VD-24059- 16

  2. Công ty đăng ký: Cơ sở Y dược “Lộc Hà - Thiên Lương” (Đ/c: 52A Nguyễn Khiết, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội -)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TM dược VTYT Khải Hà (Đ/c: 2A Phố Lý Bôn, Tổ 2, Ph. Tiền Phong, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    2

    Viên nang tràng vị

    Khổ sâm 100 mg; Bồ công anh 120 mg; Dạ cẩm 80 mg; Bạch cập 80 mg; Nga truật 60 mg

    Viên nang cứng

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 lọ 40 viên;

    Hộp 1 lọ 60 viên;

    Hộp 1 túi x 2 vỉ, 5

    vỉ, 10 vỉ x 10 viên

    VD-24060- 16

  3. Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma (Đ/c: Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây- Huyện Củ Chi-Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma (Đ/c: Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-Huyện Củ Chi-Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    3

    Độc hoạt tang ký sinh - BVP

    Mỗi viên chứa 400 mg cao khô toàn phần được chiết xuất từ 2665 mg các dược liệu khô sau: Độc hoạt 203 mg; Tang ký sinh 320 mg; Quế chi 123 mg; Tần giao 134 mg; Tế tân 80 mg; Phòng

    phong 123 mg; Đỗ trọng 198 mg;

    Sinh địa 240 mg; Đương quy 123 mg; Bạch thược 400 mg; Xuyên

    khung 123 mg;

    Nhân sâm 160 mg; Phục linh 160 mg; Cam thảo 80 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 chai

    100 viên (chai thủy tỉnh màu nâu hoặc chai nhựa HDPE),

    Hộp 4 vỉ x 18 viên (vỉ nhôm - PVC), hộp 6 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm - nhôm)

    VD-24061- 16

    4

    Macfor

    Mỗi gói 20 ml chứa: Dioctalhedral smectit 3000 mg

    Hỗn dịch uống

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 20

    gói x 20 ml (gói giấy ghép nhôm)

    VD-24062- 16

    5

    Sen vông- BVP

    Cao khô lá sen (tương đương với 1g lá sen khô) 100 mg; Cao khô lá vông (tương đương với 1 g lá vông khô) 130 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 vỉ

    x 10 viên (vỉ nhôm - PVC / bao nhôm)

    VD-24063- 16

    6

    Vương thảo trừ xoang

    Mỗi viên chứa 400 mg cao khô dược liệu chiết được từ 3450 mg các dược liệu khô sau: Ké đầu ngựa 500 mg; Tân di hoa 500 mg; Bạch

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 4 vỉ x 18 viên (vỉ nhôm - PVC),

    Hộp 6 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm - nhôm),

    VD-24064- 16

    image src="97_QD_QLD_2016_Vv_Danh_muc_605_thuoc_san_xuat_trong_nuoc_duoc_cap_so_dang_ky_luu_hanh_tai_Viet_Nam__Dot_153 / Image_001 .png" height="131" width="605">

    chỉ 750 mg; Bạc hà 350 mg; Hoàng kỳ 600 mg; Bạch truật 300 mg;

    Phòng phong 200 mg; Kim ngân hoa 250 mg

    Hộp 1 chai

    100 viên (chai thủy tỉnh màu nâu hoặc chai nhựa HDPE).

  4. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco (Đ/c: Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco (Đ/c: Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    7

    Dưỡng cốt hoàn

    Mỗi 5 g chứa: Cao xương hỗn hợp 0,7g; Cao quy bản 0,05g; Hoàng bá 2,4g; Tri mẫu 0,3g; Trần bì 0,6g; Bạch thược 0,6g; Can khương 0,15g; Thục địa 0,6g

    Hoàn cứng

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 20 túi

    x 5 gam

    VD-24065-16

    8

    Hà thủ ô

    Cao đặc rễ hà thủ ô đỏ (tương đương 1,5g rễ hà thủ ô đỏ) 300mg

    Viên nén bao đường

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 5 vỉ x 20 viên

    VD-24066-16

    9

    Hoàn an thần

    Mỗi 10 g chứa: Đăng tâm thảo 0,6g; Táo nhân 2g; Thảo quyết minh 1,5g; Tâm sen 1g

    Hoàn mềm

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10

    viên x 10 gam

    VD-24067-16

    10

    Hoàn lục vị địa hoàng

    Mỗi 10 g chứa: Thục địa 1,15g; Hoài sơn 0,96g; Sơn thù 0,96g; Mẫu đơn bì 0,71g; Phục linh 0,71g; Trạch tả

    Hoàn mềm

    36

    tháng

    TCCS

    hộp 10

    viên x 10 gam

    VD-24068-16


    0,71g

    11

    Hoạt huyết dưỡng não

    Cao đặc rễ đinh lăng 5:1 (tương đương 750mg rễ đinh lăng) 150mg; Cao khô lá bạch quả (hàm lượng flavonoid toàn phần 24%) 5mg

    Viên nén bao đường

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ,

    5 vỉ x 20 viên

    VD-24069-16

    12

    Sáng mắt

    Thục địa 125mg; Hoài sơn 160mg; Đương quy 160mg; Cao đặc trạch tả (tương đương 100mg trạch tả) 40mg; Cao đặc hà thủ ô đỏ (tương đương 200mg hà thủ ô đỏ) 40mg; Cao đặc thảo quyết minh (tương đương 200mg thảo quyết minh) 50mg; Cao đặc cúc hoa (tương đương 200mg cúc hoa) 24mg; Cao đặc hạ khô thảo (tương đương 125mg hạ khô thảo) 12,5mg

    Viên nang cứng

    36

    tháng

    TCCS

    hộp 1 vỉ,

    10 vỉ x 10 viên

    VD-24070-16

    13

    Trà hòa tan Hà thủ ô

    Mỗi 3 g chứa: Cao đặc rễ hà thủ ô đỏ (tương đương 3g rễ hà thủ ô đỏ) 0,6g

    Cốm trà

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 túi

    x 3 gam

    VD-24071-16

    14

    Viên sáng mắt

    Mỗi 5 g chứa: Thục địa 800mg; Hoài sơn 800mg; Trạch tả 800mg; Cúc hoa 800mg; Hà thủ ô đỏ

    Hoàn cứng

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10

    túi, 20 túi

    x 5 gam

    VD-24072-16

    image src="97_QD_QLD_2016_Vv_Danh_muc_605_thuoc_san_xuat_trong_nuoc_duoc_cap_so_dang_ky_luu_hanh_tai_Viet_Nam__Dot_153 / Image_002 .png" height="94" width="610">

    800mg; Thảo quyết minh 800mg; Đương quy 800mg; Hạ khô thảo 500mg

  5. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược phẩm ICA (Đ/c: Lô 10, Đường số 5, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, tỉnh Bình Dương - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược phẩm ICA (Đ/c: Lô 10, Đường số 5, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, tỉnh Bình Dương - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    15

    Dolodon DC

    Paracetamol 500 mg

    Viên nén

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 2 vỉ,

    12 vỉ x 8 viên

    VD-24073-16

    16

    Normostat

    Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calcium) 20 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 2 vỉ x 7 viên

    VD-24074-16

  6. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần DTS Việt Nam (Đ/c: Số 18, tổ 51, phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà (Đ/c: 415- Hàn Thuyên - Nam Định - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    17

    Golheal 300

    Thioctic acid 300mg

    Viên nang mềm

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 2 vỉ,

    4 vỉ x 15 viên

    VD-24075-16

  7. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà (Đ/c: 415- Hàn Thuyên - Nam Định - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà (Đ/c: 415- Hàn Thuyên - Nam Định - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    18

    Coldi

    Mỗi 15ml chứa: Oxymetazolin

    Dung dịch xịt

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 lọ 15ml

    VD-24076-16


    HCl 7,5mg; Dexamethason natri phosphat 7,5mg

    mũi

    19

    Izotren

    Mỗi 10g chứa Isotretinoin 10mg

    Kem bôi da

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 tuýp 10g

    VD-24077-16

    20

    Top-Pirex

    Mỗi 5ml chứa: Tobramycin (dưới dạng Tobramycin sulfat) 15mg

    Dung dịch nhỏ mắt

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 lọ 5ml

    VD-24078-16

  8. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược ATM (Đ/c: 89F, Nguyễn Văn Trỗi, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Tp Hà Nội - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh (Đ/c: 167 Hà Huy Tập, tp. Hà Tĩnh

    • Việt Nam)     STT


     Tên thuốc

     Hoạt chất chính - Hàm lượng

     Dạng bào chế

     Tuổi thọ

     Tiêu chuẩn

     Quy cách đóng gói


     Số đăng ký

     21

     Siro Abrocto 30

     Ambroxol HCl 30mg / 5ml

     Sirô thuốc

     36

     tháng

     TCCS

     Hộp 1 lọ 40ml, hộp 1 lọ 60ml,

     hộp 1 lọ 80ml, hộp 1 lọ 100ml

     VD-24079-16

  9. Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần Dược Becamex (Đ/c: Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Becamex (Đ/c: Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    22

    Methionin 250mg

    Methionin 250mg

    Viên nang cứng

    36

    tháng

    TCCS

    Chai 100 viên

    VD-24080-16

    23

    Paracetamol

    Paracetamol 500mg

    Viên nén

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 vỉ

    x 10 viên

    VD-24081-16

  10. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược Danapha (Đ/c: 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, TP. Đà Nẵng - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Danapha (Đ/c: 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, tp. Đà Nẵng - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    24

    Danapha-Telfadin

    Fexofenadin hydroclorid 60 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ x 10 viên

    VD-24082-16

    25

    Garnotal

    Phenobarbital 100 mg

    Viên nén

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 vỉ

    x 10 viên

    VD-24084-16

    26

    Haloperidol 1,5 mg

    Haloperidol 1,5 mg

    Viên nén

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 vỉ

    x 25 viên. Hộp 1 lọ x 400 viên

    VD-24085-16

    27

    Paracetamol 500 mg

    Paracetamol 500 mg

    Viên nén

    36

    tháng

    TCCS

    Lọ 150

    viên

    VD-24086-16

   2. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Danapha (Đ/c: Khu công nghiệp Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    28

    Danospan

    Mỗi 100 ml chứa: Cao khô lá Thường xuân (tương ứng với 4,55g lá Thường xuân) 0,7g

    Siro

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1

    chai x 100 ml

    VD-24083-16

  11. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược Đồng Nai. (Đ/c: 221B Phạm Văn Thuận,

   p. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai - Việt Nam)


   11.1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Đồng Nai. (Đ/c: 221B Phạm Văn Thuận, p. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai - Việt Nam)   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   29

   Colchicine ARTH 1 mg

   Colchicin 1mg

   Viên nén

   36

   tháng

   TCCS

   Hộp 2 vỉ x 20 viên, hộp 5 vỉ x 20 viên, hộp

   VD-24087- 16


   10 vỉ x 20 viên

   30

   Debutinat

   Trimebutin maleat 100 mg

   Viên nén

   36

   tháng

   TCCS

   Hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên

   VD-24088- 16

   31

   Prednison 5 mg

   Prednison 5 mg

   Viên nang cứng (vàng - cam)

   36

   tháng

   TCCS

   Hộp 10 vỉ x 10

   viên, chai 200

   viên, chai 500 viên

   VD-24089- 16

   32

   Rhetanol

   Paracetamol 500mg; Clorpheniramin maleat 2mg

   Viên nang cứng

   36

   tháng

   TCCS

   Chai 100 viên,

   chai 200 viên,

   chai 500 viên

   VD-24090- 16

   33

   Rhetanol - Day

   Paracetamol 500mg; Dextromethorphan HBr 15mg; Loratadin 5mg

   Viên nén bao phim

   36

   tháng

   TCCS

   Hộp 25 vỉ x 4 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên, chai 100 viên

   VD-24091- 16

   34

   Vitamin B1 250 mg

   Thiamin mononitrat 250 mg

   Viên nang cứng

   36

   tháng

   TCCS

   Hộp 10 vỉ x 10

   viên, chai 100

   viên, chai 200 viên

   VD-24092- 16

  12. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh (Đ/c: 167 Hà Huy Tập, tp. Hà Tĩnh - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh (Đ/c: 167 Hà Huy Tập, tp. Hà Tĩnh - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    35

    Momvina

    Dimenhydrinat 50mg

    Viên nén

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 25 vỉ x 4 viên, hộp 50 vỉ x 4 viên, hộp 10 vỉ x 4 viên

    VD-24093- 16

   2. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh. (Đ/c: Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    36

    Phalintop

    10ml dung dịch chứa: Cao lỏng

    Dung dịch

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 ống, hộp 20 ống x

    VD-24094- 16


    (tương đương với: Đảng sâm nam chế 1,5g; cam thảo 0,5g) 3ml; Dịch chiết men bia (tương đương với men bia 10g) 4ml

    thuốc nước

    10ml; hộp 1 lọ 60ml, 90ml, 100ml, 120ml, 200ml

    37

    Sirnakarang

    Mỗi gói 6g chứa: Cao khô kim tiền thảo 1g

    Thuốc cốm

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 gói x 6g

    VD-24095- 16

  13. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (Đ/c: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (Đ/c: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ,

    P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    38

    AmoDHG 500

    Amoxicillin (dưới dạng Amoxicillin trihydrat) 500 mg

    Viên nang cứng (xanh bạc

    - nâu tím bạc)

    24

    tháng

    DĐVN IV

    Hộp 10 vỉ x 10

    viên, chai 100

    viên, chai 200 viên

    VD-24096- 16

    39

    CelexDHG 500

    Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 500 mg

    Viên nang cứng (nang hồng - xanh)

    24

    tháng

    DĐVN IV

    Hộp 10 vỉ x 10

    viên, chai 100

    viên, chai 200

    viên, chai 500 viên

    VD-24097- 16

    40

    CelexDHG 500

    Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 500 mg

    Viên nang cứng (nang tím

    - hồng)

    24

    tháng

    DĐVN IV

    Hộp 10 vỉ x 10

    viên, chai 100

    viên, chai 200

    viên, chai 500 viên

    VD-24098- 16

    41

    CelexDHG 500

    Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 500mg

    Viên nang cứng (xanh - tím)

    24

    tháng

    DĐVN IV

    Hộp 10 vỉ x 10

    viên, chai 100

    viên, chai 200

    viên, chai 500 viên

    VD-24099- 16

    42

    Eyelight

    Mỗi chai 10ml

    Thuốc

    24

    TCCS

    Hộp 1 chai x

    VD-24100-


    chứa: Tetrahydrozolin HCl 5mg

    nhỏ mắt

    tháng

    10ml

    16

    43

    Hapenxin 250

    Mỗi gói 1,4g chứa: Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 250mg

    Thuốc cốm pha hỗn dịch uống

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 24 gói x 1,4g

    VD-24101- 16

    44

    Hoạt huyết dưỡng não DHG

    Cao khô đinh lăng (tương đương 970mg dược liệu khô) 194mg; Cao khô bạch quả (tương đương flavonoid toàn phần 2,4mg) 10mg

    Viên nén bao đường

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ x 20 viên

    VD-24102- 16

    45

    Ivis B12

    Mỗi chai 5ml chứa: Cyanocobalamin 1mg

    Thuốc nhỏ mắt

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 chai 5ml

    VD-24103- 16

  14. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược Lâm Đồng - LADOPHAR (Đ/c: 18 Ngô Quyền, Phường 6, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Lâm Đồng - LADOPHAR (Đ/c: 18 Ngô Quyền, Phường 6, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    46

    Cynaphytol

    Cao khô actiso (tương đương với 4g lá tươi actiso) 0,16g

    Viên bao đường

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1

    tuýp 50 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên

    VD-24104- 16

    47

    Lado - Babegan

    Cao đặc actiso 100 / 1 (tương đương 10g lá tươi actiso) 100mg; Hạt bìm bìm biếc 75mg; Cao khô rau đắng đất 10/1

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Lọ 60

    viên, 100 viên, Hộp 2 vỉ, 5 vỉ

    x 20 viên

    VD-24105- 16


    (tương đương với 750 mg rau đắng đất) 75mg

    48

    Thuốc uống Actisô

    Mỗi ống 10 ml chứa cao đặc actisô (tương đương 20 g lá tươi actisô) 0,2g

    Dung dịch uống

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10

    ống x 10 ml

    VD-24106- 16

  15. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược Minh Hải (Đ/c: 322 Lý Văn Lâm, Phường 1, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải (Đ/c: 322 Lý Văn Lâm, Phường 1, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    49

    Metronidazol

    Metronidazol 250 mg

    Viên nén

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 vỉ

    x 10 viên

    VD-24107- 16

  16. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm 3/2 (Đ/c: 10 Công Trường Quốc Tế, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (Đ/c: Số 930 C2, Đường C, KCN Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    50

    Diserti 24

    Betahistin dihydroclorid 24mg

    Viên nén

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

    VD-24108- 16

    51

    Eutelsan 40

    Telmisartan 40mg

    Viên nén bao phim

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ x 10 viên

    VD-24109- 16

    52

    Repainlin

    Diacerein 50mg

    Viên nang cứng

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ x 10 viên

    VD-24110- 16

  17. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm (Đ/c: 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm (Đ/c: Đường Vũ Trọng Phụng, Khóm Thạnh An, P. Mỹ Thái, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    53

    Agimetpred 4

    Methylprednisolon 4mg

    Viên nén

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ x 10 viên

    VD-24111- 16

    54

    Agisimva 20

    Simvastatin 20mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ x 10 viên

    VD-24112- 16

    55

    Baburol

    Bambuterol HCl 10mg

    Viên nén

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ x 10 viên

    VD-24113- 16

    56

    Captagim

    Captopril 25mg

    Viên nén

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 vỉ x 10 viên

    VD-24114- 16

    57

    Goutcolcin

    Colchicin 1mg

    Viên nén

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 2 vỉ x 20 viên nén

    VD-24115- 16

    58

    Ostagi 10

    Acid alendronic (dưới dạng Alendronat natri) 10mg

    Viên nén

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ x 4

    viên; Hộp 3 vỉ

    VD-24116- 16

    59

    Todergim

    Mỗi 10g chứa: Betamethason dipropionat 6,4mg; Neomycin sulfat 34.000IU

    Kem bôi da

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 tuýp 10g

    VD-24117- 16

    60

    Urdoc

    Acid ursodeoxycholic 300mg

    Viên nén

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 8 vỉ x 10 viên

    VD-24118- 16

  18. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi (Đ/c: Lô B14-3, lô 14-4, đường N13, KCN Đông Nam, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi (Đ/c: Lô B14-3, lô 14-4, đường N13, KCN Đông Nam, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    61

    Cefbuten 200

    Ceftibuten (dưới dạng Ceftibuten dihydrat) 200mg

    Viên nang cứng (trắng- hồng)

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ

    x 10 viên

    VD-24119- 16

    61

    Cefbuten 400

    Ceftibuten (dưới dạng Ceftibuten dihydrat) 400mg

    Viên nang cứng

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ

    x 10 viên

    VD-24120- 16


    (cam- cam)

    62

    Dialisis 1B

    Mỗi 10 lít chứa: Natri hydrocarbonat 840g

    Dung dịch thẩm

    phân máu đậm đặc

    24

    tháng

    TCCS

    Thùng 1

    can 10 lít

    VD-24121- 16

  19. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A (Đ/c: KCN Nhơn Trạch 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A (Đ/c: KCN Nhơn Trạch 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    64

    Amfastat 20

    Simvastatin 20 mg

    Viên nén bao phim

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ,

    3 vỉ, 10 vỉ

    x 10 viên

    VD-24122- 16

    65

    Cezil Cough

    Cetirizin (dưới dạng Cetirizin hydroclorid) 5 mg; Guaifenesin 100mg; Dextromethorphan hydrobromid 15 mg

    Viên nang mềm

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ,

    2 vỉ, 6 vỉ

    x 15 viên

    VD-24123- 16

    66

    Maxxtriptan 140

    Sumatriptan (dưới dạng Sumatriptan succinat 140 mg) 100 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ,

    3 vỉ, 10 vỉ

    x 10 viên

    VD-24124- 16

  20. Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên (Đ/c: 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Nhà máy sản xuất dược phẩm An Thiên (Đ/c: C16, đường số 9, KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn


    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    67

    A. T Ambroxol

    Mỗi 5ml chứa Ambroxol (dưới dạng Ambroxol HCl) 30mg

    Dung dịch uống

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 20 ống, hộp 30 ống, hộp 50 ống x 5ml. Chai 30ml, chai 60ml, chai 100ml

    VD-24125- 16


    68

    A. T Lục vị

    Mỗi hoàn mềm 9g chứa: Thục địa 1,6g; Hoài sơn 0,8g; Sơn thù 0,8g; Mẫu đơn bì 0,6g; Bạch linh 0,6g; Trạch tả 0,6g

    Hoàn mềm

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 hoàn mềm x 9g

    VD-24126- 16

    69

    A.T Alugela

    Gói 20g chứa Nhôm phosphat gel 20% 12,380

    g

    Hỗn dịch thuốc

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 gói, hộp 26 gói, hộp 52 gói x 20g

    VD-24127- 16

    70

    A.T Arginin 800

    Ống 10ml chứa Arginin hydroclorid 800mg;

    Dung dịch uống

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 20 ống, Hộp

    30 ống, Hộp 50 ống nhựa x 10ml

    VD-24128- 16

    71

    A.T Bisoprolol 5

    Bisoprolol fumarat 5mg

    Viên nén

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ,

    hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ

    x 10 viên, chai 30 viên, chai 60 viên, chai 100 viên

    VD-24129- 16

    72

    A.T Calci plus

    Mỗi ống 10ml chứa: Calci glucoheptonat 700mg; Calci gluconat 300mg

    Dung dịch uống

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 20 ống, Hộp

    30 ống, Hộp 50 ống nhựa x 10ml

    VD-24130- 16

    73

    A.T

    Desloratadin

    Mỗi 5ml chứa Desloratadin 2,5mg

    Dung dịch uống

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 20 ống, hộp 30 ống, hộp 50 ống x 5ml. Hộp 1 chai 30ml, hộp 1 chai 60ml, hộp 1 chai 100ml

    VD-24131- 16

    74

    A.T Loratadin

    Loratadin 10mg

    Viên nén

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ,

    hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ

    x 10 viên. Chai 30 viên, chai 60 viên, chai 100 viên

    VD-24132- 16

    75

    A.T Ranitidine inj

    Ranitidin (dưới dạng Ranitidin hydroclorid) 50mg / 2ml

    Dung dịch tiêm

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 5 ống, hộp 10 ống, hộp 20 ống x 2ml

    VD-24133- 16

    76

    Antimuc 100

    Mỗi ống 5ml

    Dung

    24

    TCCS

    Hộp 20 ống, hộp 30

    VD-24134-


    chứa N Acetyl cystein 100mg

    dịch uống

    tháng

    ống, hộp 50 ống x 5ml

    16

    77

    Atifolin inj

    Acid folinic (dưới dạng Calci folinat) 50mg / 5ml

    Dung dịch tiêm

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 lọ, hộp 3 lọ, hộp 5 lọ x 5ml

    VD-24135- 16

    78

    Atimezon inj

    Omeprazol (dưới dạng omeprazol natri monohydrat) 40mg

    Bột đông khô pha tiêm

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 lọ + 1 ống dung môi, Hộp 3 lọ

    + 3 ống dung môi, Hộp 5 lọ + 5 ống dung môi. Dung môi: Nước cất pha tiêm x 10ml

    VD-24136- 16

    79

    Ciprofloxacin A.T

    CiprofIoxacin (dưới dạng ciprofloxacin hydroclorid monohydrat) 500mg

    Viên nén dài bao phim

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ,

    hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ

    x 10 viên. Chai 30 viên, chai 60 viên, chai 100 viên

    VD-24137- 16

    80

    Natri clorid

    Natri clorid 0,9%

    Dung môi pha tiêm

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 5 ống, hộp 10 ống, hộp 20 ống. Ống 2ml, ống 5ml, ống 10ml

    VD-24138- 16

    81

    Nước cất A.T

    Nước cất pha tiêm 2ml, 5ml, 10ml

    Dung môi pha tiêm

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 5 ống, hộp 10 ống, hộp 20 ống, hộp 100 ống. Ống 2ml, ống 5ml, ống 10ml

    VD-24139- 16

  21. Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Bos Ton Việt Nam (Đ/c: Số 43, Đường số 8, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam -)


   1. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Bos Ton Việt Nam (Đ/c: Số 43, Đường số 8, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    82

    Bosrontin

    Gabapentin 300mg

    Viên nang cứng

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 vỉ

    x 10 viên

    VD-24140-16

  22. Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Bos Ton Việt Nam (Đ/c: Số 43, Đường số 8, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam - Việt Nam)

   1. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Bos Ton Việt Nam (Đ/c: Số 43, Đường số 8, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    83

    Clopalvix

    Clopidogrel (dưới dạng Clopidogrel bisulfat) 75mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ x 14 viên; hộp 5 vỉ x 14 viên

    VD-24141-16

  23. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long (Đ/c: Số 150 đường 14 tháng 9, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long (Đ/c: Số 150 đường 14 tháng 9, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    84

    Atorvpc 10

    Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci) 10 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ, 3 vỉ,

    5 vỉ x 10 viên

    VD-24142- 16

    85

    Atorvpc 20

    Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci) 20 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ, 3 vỉ

    x 10 viên

    VD-24143- 16

    86

    Cefaclor 250 mg

    Cefaclor (dưới dạng Cefaclor monohydrat) 250 mg

    Viên nang cứng

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 2 vỉ x 12

    viên. Hộp 10 vỉ x 10 viên

    VD-24144- 16

    87

    Cefacyl 250

    Mỗi gói 3g chứa: Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 250 mg

    Thuốc bột uống

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 gói, 30 gói x 3g

    VD-24145- 16

    88

    Ceplorvpc 250

    Mỗi gói 3 g chứa: Cefaclor (dưới dạng Cefaclor monohydrat) 250 mg

    Thuốc cốm pha hỗn dịch uống

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 gói, 30 gói x 3 g

    VD-24146- 16

    89

    Drocefvpc 250

    Mỗi gói 2g chứa: Cefadroxil (dưới dạng Cefadroxil monohydrat) 250

    Thuốc cốm pha hỗn dịch uống

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 gói, 30 gói x 2 g

    VD-24147- 16


    mg

    90

    Medrobcap

    Methylprednisolon 16 mg

    Viên nang cứng

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên. Chai 100 viên, 200 viên

    VD-24148- 16

    91

    m-Rednison 16

    Methylprednisolon 16 mg

    Viên nén

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên. Chai 50 viên, 100 viên

    VD-24149- 16

    92

    m-Rednison 4

    Methylprednisolon 4 mg

    Viên nén

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên. Chai 100 viên, 200 viên

    VD-24150- 16

    93

    Rabeprazol 20

    Rabeprazol natri 20 mg

    Viên nén bao phim tan trong ruột

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ, 3 vỉ

    x 10 viên

    VD-24151- 16

    94

    Simtorvpc 10

    Simvastatin 10 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ, 10 vỉ

    x 10 viên

    VD-24152- 16

  24. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic (Đ/c: 367 Nguyễn Trãi - Q.1 - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic (Đ/c: 1/67 Nguyễn Văn Quá, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    95

    Acarfar

    Acarbose 50mg

    Viên nén

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ x 10 viên

    VD-24153- 16

    96

    Povidine

    Mỗi 1,5 g chứa: Povidon iod 0,15g

    Thuốc mỡ

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 miếng

    gạc (10 x 10 cm) tẩm thuốc mỡ Povidine 10%; hộp 10 miếng gạc (7 x

    7 cm) tẩm thuốc mỡ Povidine 10%

    VD-24154- 16

    97

    Ratidin

    Ranitidin (dưới dạng Ranitidin hydroclorid)

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 vỉ xé x 10 viên

    VD-24155- 16


    150mg

    98

    Ratidin F

    Ranitidin (dưới dạng Ranitidin hydroclorid) 300mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ xé, 10 vỉ xé x 10 viên

    VD-24156- 16

  25. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm - Thành viên tập đoàn Valeant (Đ/c: ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa hạ, Đức Hòa, Long An - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm - Thành viên tập đoàn Valeant (Đ/c: ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa hạ, Đức Hòa, Long An - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    99

    Eutinex 0,05%

    Mỗi 15 ml chứa: Naphazolin nitrat 7,5mg

    Dung dịch nhỏ mũi

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1

    chai 15 ml

    VD-24157- 16

    100

    Lodium

    Loperamid hydroclorid 2mg

    Viên nang cứng

    36

    tháng

    USP 35

    Hộp 10 vỉ

    x 10 viên

    VD-24158- 16

    101

    Motiridon

    Domperidon (dưới dạng Domperidon maleat) 10mg

    Viên nén

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 vỉ

    x 10 viên

    VD-24159- 16

  26. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Glomed (Đ/c: 35 Đại lộ Tự do, KCN Việt Nam - Singapore, tỉnh Bình Dương - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Glomed (Đ/c: 29A Đại Lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    102

    Cefdinir 100 Glomed

    Cefdinir 100 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ, 2

    vỉ, 10 vỉ 10 viên

    VD-24160- 16

    103

    Ceflodin 250

    Cefaclor (dưới dạng Cefaclor monohydrat) 250 mg

    Viên nang cứng

    36

    tháng

    USP37

    Hộp 10 vỉ x 10 viên

    VD-24161- 16

    104

    Cefoxitin Glomed 1g

    Cefoxitin (dưới dạng Cefoxitin natri) 1g

    Thuốc bột pha tiêm

    24

    tháng

    USP36

    Hộp 1 lọ, 10

    lọ, 25 lọ

    VD-24162- 16


    105

    Ceodox 100

    Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 100 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    USP36

    Hộp 1 vỉ, 2

    vỉ, 10 vỉ x 10 viên

    VD-24163- 16

    106

    Ceodox 200

    Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 200 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    USP36

    Hộp 1 vỉ, 2

    vỉ, 10 vỉ x 10 viên

    VD-24164- 16

    107

    Glocepzol 1g

    Cefmetazol (dưới dạng cefmetazol natri) 1g

    Thuốc bột pha tiêm

    24

    tháng

    USP36

    Hộp 1 lọ, 10

    lọ, 25 lọ, 100 lọ

    VD-24165- 16

    108

    Medsidin 100

    Cefdinir 100 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ, 2

    vỉ, 10 vỉ x 10 viên

    VD-24166- 16

    109

    Medsidin 300

    Cefdinir 300 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ, 2

    vỉ, 10 vỉ x 10 viên

    VD-24167- 16

    110

    Medxil 100

    Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 100 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    USP36

    Hộp 1 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

    VD-24168- 16

   2. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Glomed (Đ/c: 35 Đại lộ Tự do, KCN Việt Nam - Singapore, tỉnh Bình Dương - Việt Nam)


    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    111

    Domprezil

    Omeprazol 20 mg; Domperidon 10 mg

    Viên nang cứng chứa vi hạt bao tan trong ruột

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ x 10 viên

    VD-24169- 16

    112

    Fumecar

    Mebendazol 500 mg

    Viên nén nhai

    48

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ x 1

    viên, 2 viên,

    4 viên. Hộp 2 vỉ x 2 viên

    VD-24170- 16

    113

    Glomazin Neo

    Mỗi 1 g kem chứa: Betamethason (dưới dạng

    Kem bôi ngoài da

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 tuýp,

    10 tuýp, 20 tuýp x 10g

    VD-24171- 16


    betamethason valerat) 1 mg; Neomycin (dưới dạng Neomycin sulfat) 3,5 mg

    114

    Glotal 500

    Mephenesin 500 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 vỉ x 10 viên. Hộp

    2 vỉ, 5 vỉ x 12 viên. Chai 100 viên, 200 viên

    VD-24172- 16

    115

    Glovitor 10

    Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci) 10 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ, 10

    vỉ, 30 vỉ x 10 viên

    VD-24173- 16

    116

    Medxium 20

    Esomeprazol (dưới dạng esomeprazol magnesi dihydrat) 20 mg

    Viên nang cứng chứa vi hạt tan trong ruột

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 2 vỉ x 10

    viên. Hộp 2

    vỉ, 4 vỉ x 7 viên

    VD-24174- 16

    117

    Megliptin 100

    Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin phosphat monohydrat) 100 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ, 3 vỉ

    x 10 viên.

    Hộp 1 vỉ, 2

    vỉ, 4 vỉ x 7 viên

    VD-24175- 16

    118

    Megliptin 25

    Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin phosphat monohydrat) 25 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ, 3 vỉ

    x 10 viên.

    Hộp 1 vỉ, 2

    vỉ, 4 vỉ x 7

    viên. Hộp 1

    chai x 30 viên

    VD-24176- 16

    119

    Megliptin 50

    Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin phosphat monohydrat) 50 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ, 3 vỉ

    x 10 viên

    VD-24177- 16

    120

    Razolmed

    Rabeprazol natri 20 mg

    Viên nén bao phim tan trong ruột

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ, 10

    vỉ, 20 vỉ x 10 viên

    VD-24178- 16

  27. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây (Đ/c: 10A Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây (Đ/c: Tổ dân phố số 4 - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    121

    Augclamox

    Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat) 500 mg; Acid clavulanic (dưới dạng Clavulanat kali) 125 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 2 vỉ

    x 5 viên

    VD-24179- 16

    122

    Cao ích mẫu

    Mỗi 10 ml cao lỏng chứa dịch chiết các dược liệu: Ích mẫu 8g; Hương phụ chế 2,5g; Ngải cứu 2g

    Cao lỏng

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 lọ

    x 100 ml,

    200 ml.

    Hộp 20

    ống x 10 ml

    VD-24180- 16

    123

    Cefdina 125

    Mỗi gói 2,5g chứa: Cefdinir 125 mg

    Thuốc bột pha hỗn dịch uống

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 gói x 2,5g

    VD-24181- 16

    124

    Cefpodoxime

    Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 100 mg

    Viên nang cứng

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ

    x 10 viên

    VD-24182- 16

    125

    Dotasea-F

    Cao đặc lục vị (tương ứng với các dược liệu: Thục địa 3,2g;

    Hoài sơn 1,6g; Sơn thù 1,6g; Đan bì 1,2g; Bạch linh 1,2g; Trạch tả 1,2g): 0,5g

    Viên nén bao phim

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ

    x 10 viên

    VD-24183- 16

    126

    Flavital 500

    Cao khô hỗn hợp các dược liệu (tương ứng Thỏ ty tử 25 mg; Hà thủ ô đỏ 25 mg; Dây đau xương 25 mg; Đỗ trọng 25 mg; Cúc bất tử 50 mg; Cốt toái bổ 25 mg; Nấm sò khô 500 mg): 550 mg;

    Viên nang cứng

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 5 vỉ

    x 10 viên

    VD-24184- 16


    127

    Ginkgo Biloba

    Cao khô lá Bạch quả (tương ứng với 10 mg favonol glycosid toàn phần) 40 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 2 vỉ

    x 10 viên

    VD-24185- 16

    128

    Hatafluna

    Mỗi 10g chứa: Fluocinolon acetonid 2,5 mg

    Kem bôi da

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 tuýp x 10g

    VD-24186- 16

    129

    Kẽm Oxyd 10%

    Mỗi 5g kem chứa: Kẽm Oxyd 500 mg

    Kem bôi da

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 tuýp x 5g, 15g

    VD-24187- 16

    130

    Novewel 40

    Drotaverin hydroclorid 40 mg

    Viên nang cứng

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 vỉ

    x 10 viên

    VD-24188- 16

    131

    Novewel 80

    Drotaverin hydroclorid 80 mg

    Viên nang cứng

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 vỉ

    x 10 viên

    VD-24189- 16

    132

    Pectaril 5 mg

    Quinapril (dưới dạng Quinapril hydroclorid) 5 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 6 vỉ

    x 10 viên

    VD-24190- 16

    133

    Pimaxol

    Mỗi 60 ml siro chứa: Dextromethorphan HBr 60 mg; Clorpheniramin maleat 15,96 mg; Amoni clorid 600 mg; Guaifenesin 600 mg

    Siro

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 lọ

    x 60 ml

    VD-24191- 16

    134

    Redpalm

    Clopidogrel (dưới dạng Clopidogrel bisulfat) 75 mg

    Viên nén bao phim

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ

    x 10 viên

    VD-24192- 16

    135

    Salicylic 5%

    Mỗi 5g thuốc mỡ chứa: Acid salicylic 0,25g

    Thuốc mỡ bôi da

    36

    tháng

    TCCS

    Hôp 1 tuýp x 5g, 15g

    VD-24193- 16

    136

    Savisang 60

    Alverin citrat 60 mg

    Viên nén

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 vỉ

    x 10 viên

    VD-24194- 16

    137

    Trimeseptol

    Sulfamethoxazol 400

    mg; Trimethoprim 80 mg

    Viên nén

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 25 vỉ

    x 20 viên.

    Lọ 200

    viên

    VD-24195- 16

    138

    Vitamin B2 2 mg

    Riboflavin 2 mg

    Viên nén

    36

    tháng

    DĐVN IV

    Lọ 100

    viên,

    VD-24196- 16


    1500 viên

    139

    Zanmite 125 mg

    Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim axetil) 125 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    USP37

    Hộp 1 vỉ

    x 10 viên

    VD-24197- 16

    140

    Zoxaci

    Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat) 500 mg; Sulbactam (dưới dạng Sulbactam pivoxil) 250 mg

    Viên nén bao phim

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 5 vỉ

    x 10 viên

    VD-24198- 16

  28. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng (Đ/c: 71 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng (Đ/c: Số 1 Tây Sơn, Kiến An, Hải Phòng - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    141

    Dầu gan cá

    Dầu gan cá (tương ứng với vitamin A 800IU) 270mg

    Viên nang mềm

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 lọ x 45 viên; hộp 1 lọ x 90 viên

    VD-24199-16

  29. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Việt (Đ/c: Số 124, đường Trường Chinh, P. Minh Khai, Tp. Phủ Lý, Hà Nam - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Chi nhánh sản xuất thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng Hoa Việt (Đ/c: Lô C9, KCN Châu Sơn, Tp. Phủ Lý, Hà Nam - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    142

    Viên nang ninh khôn

    Cao khô hỗn hợp dược liệu 330mg tương đương với: Sa nhân 0,6g; Mộc hương 0,6g; Đảng sâm 0,6g; Bán hạ 0,6g; Trần bì 0,3g; Bạch truật 0,6g; Phục linh 0,6g; Cam thảo 0,3g

    Viên nang cứng

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 lọ

    30 viên,

    hộp 1 lọ

    60 viên

    VD-24200- 16

    143

    Viên nén nhuận tràng

    Đại hoàng 40mg; Ma nhân 120mg;

    Viên nén

    24

    tháng

    TCCS

    Lọ 100

    viên, lọ

    VD-24201- 16


    Cao khô hỗn hợp dược liệu 22,5mg (tương đương với: Bạch thược 120mg; Hậu phác 80mg; Chỉ xác 40mg; Hạnh nhân 120mg)

    500 viên

    144

    Viên sỏi tan tan

    Cao khô hỗn hợp dược liệu 320mg tương đương với: Kim tiền thảo 1,16g; Bạch mao căn

    1,16g; Xa tiền tử 1,16g; Ý dĩ 0,7g

    Viên nang cứng

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 lọ

    60 viên

    VD-24202- 16

  30. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Giang (Đ/c: Phòng 1104, tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương (Đ/c: 102 Chi Lăng, thành phố Hải Dương - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    145

    Canophin

    Cao đặc hỗn hợp dược liệu 124mg tương đương với: Cúc hoa 120 mg; Phục linh 120 mg; Thục địa 320 mg; Câu kỳ tử 120 mg; Hoài sơn 160 mg; Trạch tả 120 mg; Đan bì 120 mg; Sơn thù 160 mg

    Viên nang cứng

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 2 vỉ

    x 10 viên

    VD-24203- 16

  31. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM (Đ/c: 04- đường 30/4, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM (Đ/c: 04- đường 30/4, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    146

    A.C Mexcold

    Paracetamol 325 mg;

    Viên nang

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 vỉ x 10 viên; Chai

    VD-24206- 16


    Chlorpheniramin maleat 2 mg

    cứng (xám- vàng)

    200 viên

    147

    ABAB 325 mg

    Acetaminophen 325mg

    Viên nén bao phim

    48

    tháng

    TCCS

    Chai 1000 viên

    VD-24207- 16

    148

    Alu-P Gel

    Mỗi gói 20g chứa: Nhôm phosphat gel 20

    % (tương đương với 2,476 g nhôm phosphat) 12,380g

    Hỗn dịch uống

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 26 gói x 20g

    VD-24208- 16

    149

    Benca

    Mebendazol 500 mg

    Viên nén nhai

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ xé x 1 viên

    VD-24209- 16

    150

    Cetirizine 10

    Cetirizin dihydroclorid 10 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên (vỉ PVC / Alu)

    VD-24210- 16

    151

    Chlorpheniramin 4 mg

    Chlorpheniramin maleat 4 mg

    Viên nén

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp

    10 vỉ x 20 viên; Chai 200 viên

    VD-24211- 16

    152

    Cobimol

    Mỗi gói 1,6g chứa: Paracetamol 100 mg; Clorpheniramin maleat 2 mg

    Thuốc cốm pha hỗn dịch uống

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 25 gói x 1,6g

    VD-24212- 16

    153

    Duaryl 2g

    Glimepirid 2g

    Viên nén

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ x 10 viên

    VD-24213- 16

    154

    Imexflon

    Diosmin 450 mg; Hesperidin 50 mg

    Viên nén bao phim

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 6 vỉ x 10 viên

    VD-24214- 16

    155

    Opxil SA 500 mg

    Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 500 mg

    Viên nang cứng (xanh- ngọc trai)

    36

    tháng

    TCCS

    Hôp 10 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm - PVC); Chai 200 viên (chai nhựa HDPE)

    VD-24215- 16

    156

    Palvimex 75mg

    Clopidogrel

    Viên nén

    24

    TCCS

    Hộp 1 vỉ, 2 vỉ

    VD-24216-


    (dưới dạng Clopidogrel bisulfat) 75 mg

    bao phim

    tháng

    x 14 viên

    16

    157

    Sulpiride 50 mg

    Sulpirid 50 mg

    Viên nang cứng (trắng- trắng)

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 vỉ x 10 viên

    VD-24217- 16

    158

    Vitamin A&D

    Vitamin A (Retinyl acetat) 5000 IU;

    Vitamin D3 (Cholecalciferol) 400 IU

    Viên nang mềm

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 vỉ x 10 viên; Chai

    100 viên

    VD-24218- 16

  32. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm (Đ/c: Số 4, Đường 30/4, TP. Cap Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm-Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm (Đ/c: Đường Vũ Trọng Phụng, Khóm Thạnh An, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    159

    Acegoi

    Mỗi gói chứa: Paracetamol 325mg; Natri benzoate 100mg; Clorpheniramin maleat 2mg

    Thuốc bột uống

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 10

    gói, 30 gói 3g

    VD-24204- 16

    160

    Pamolcap

    Mỗi viên chứa: Paracetamol 400mg; Cafein 40mg; Clorpheniramin maleat 2mg

    Viên nang cứng

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 vỉ

    x 10 viên; Chai nhựa HD 80

    viên, 500 viên

    VD-24205- 16

  33. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa (Đ/c: 74 Thống Nhất, TP. Nha Trang, Khánh Hòa - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa (Đ/c: Đường 2 tháng 4,

    P. Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, Khánh Hòa - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    161

    Dextromethorphan

    Dextromethorphan hydrobromid 30mg

    Viên nén

    36

    tháng

    DĐVN IV

    Hộp 10 vỉ

    x 10 viên;

    hộp 1 chai

    100 viên

    VD-24219-16

  34. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun (Đ/c: 521 ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun (Đ/c: 521 ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    162

    Beuticystine

    L-Cystin 500 mg

    Viên nang mềm

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 12 vỉ

    x 5 viên

    VD-24220- 16

    163

    Hezepril 10

    Benazepril hydroclorid 10mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 6 vỉ

    x 10 viên

    VD-24221- 16

    164

    Hezepril 5

    Benazepril hydroclorid 5 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 6 vỉ

    x 10 viên

    VD-24222- 16

    165

    Medirubi

    Dextromethorphan hydrobromid 15 mg;

    Guaifenesin 100 mg

    Viên nang mềm

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 vỉ

    x 10 viên

    VD-24223- 16

    166

    Mezapizin 10

    Flunarizin (dưới dạng Flunarizin dihydrochlorid) 10 mg

    Viên nén

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 vỉ

    x 10 viên

    VD-24224- 16

  35. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân (Đ/c: Lô E2, đường N4, KCN Hòa Xá, TP Nam Định - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân (Đ/c: Lô E2, đường N4, KCN Hòa Xá, TP Nam Định - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    167

    Cefodomid 200

    Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 200mg

    Viên nang cứng

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 túi x 1 vỉ x 10 viên

    VD-24228- 16

    168

    Cefuroxime 125mg

    Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 túi x 1 vỉ x

    VD-24230- 16


    proxetil) 125mg

    10 viên

    169

    Cendromid 100

    Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 100mg

    Viên nang cứng

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 túi x 1 vỉ x 10 viên

    VD-24231- 16

    170

    Midalexine 250

    Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 250mg

    Bột pha hỗn dịch uống

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 gói 1,4g

    VD-24232- 16

    171

    Oxacilin 500mg

    Oxacilin 500mg

    Viên nang cứng

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 túi nhôm x 10 vỉ x 10 viên

    VD-24233- 16

   2. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân (Đ/c: Lô N8, đường N5, KCN Hòa Xá, TP Nam Định - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    172

    Calci foIinat 100mg / 10ml

    Mỗi 10ml chứa Acid folinic (dưới dạng Calci folinat) 100mg

    Dung dịch tiêm

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 5 ống 10ml

    VD-24225- 16

    173

    Calci folinat 50mg / 5ml

    Mỗi 5ml chứa Acid folinic (dưới dạng Calci folinat) 50mg

    Dung dịch tiêm

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 5 ống x 5ml

    VD-24226- 16

    174

    Cefazolin 1g

    Cefazolin (dưới dạng Cefazolin natri) 1g

    Bột pha tiêm

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 lọ bột dung tích 15ml

    VD-24227- 16

    175

    Cefotaxime 1g

    Cefotaxim (dưới dạng Cefotaxim natri) 1g

    Bột pha tiêm

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 lọ bột dung tích 15ml; Hộp 10 lọ bột dung tích 20ml

    VD-24229- 16

    176

    Timolol 0,5%

    Mỗi 5ml chứa: Timolol (dưới dạng Timolol maleat) 25mg

    Dung dịch nhỏ mắt

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 lọ 5ml

    VD-24234- 16

  36. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC. (Đ/c: 1017 Hồng Bàng - quận 6 - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

   1. Nhà sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy dược phẩm OPC (Đ/c: Ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, Bình Dương

    • Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    177

    CV artecan

    Dihydroartemisinin 40mg; Piperaquin phosphat 320mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 vỉ

    x 8 viên

    VD-24235- 16

    178

    Dầu Dân tộc

    Mỗi chai 1,5ml chứa: Tinh dầu bạc hà 1,22g; Tinh dầu quế 2,5mg; Tinh dầu đinh hương 10mg

    Dầu xoa

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 chai 1,5ml; hộp 1 chai 3ml; hộp 1 chai 7ml

    VD-24236- 16

    179

    Opmucotus

    Mỗi gói 2g chứa: Acetylcystein 200mg

    Thuốc cốm

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 30 gói x 2g

    VD-24237- 16

    180

    Thuốc ho trẻ em OPC

    Mỗi 90ml chứa: Tỳ bà lá 16,2g; Cát cánh 1,8g; Bách bộ 2,79g; Tiền hồ 1,8g; Tang Bạch Bì 1,8g; Thiên môn đông 2,7g; Phục linh 1,8g; Cam thảo 0,9g; Hoàng cầm 1,8g; Cineol 18mg

    Nhũ tương uống

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 chai 90ml

    VD-24238- 16

  37. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm OPV (Đ/c: Số 27 đường 3A, KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, Đồng Nai - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm OPV (Đ/c: Số 27 đường 3A, KCN Biên Hòa 2, TP.Biên Hòa, Đồng Nai - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    181

    Acetaphen 500

    Acetaminophen 500mg

    Viên nén bao phim

    48

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp

    1 chai 100

    viên; hộp 1

    VD-24239- 16


    chai 500 viên

    182

    Alipid 20

    Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci trihydrat) 20mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ x 10 viên; hộp

    3 vỉ x 10 viên

    VD-24240- 16

    183

    Atovast 10

    Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci trihydrat) 10mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ x 7

    viên; hộp 1 vỉ x 10 viên; hộp 3 vỉ x

    10 viên

    VD-24241- 16

    184

    Lactosorbit

    Mỗi gói 5 g chứa: Sorbitol 5g

    Thuốc bột uống

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 20 gói x 5g

    VD-24242- 16

    185

    Opeambrox 0,6%

    Mỗi 5ml chứa: Ambroxol HCl 30mg

    Si rô

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 chai

    60ml; hộp 1 chai 90ml

    VD-24243- 16

    186

    Opelodil

    Loratadin 10mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    USP36

    Hộp 1 vỉ x 10 viên; hộp

    10 vỉ x 10 viên

    VD-24244- 16

    187

    Opesinkast 10

    Montelukast (dưới dạng Montelukast natri) 10mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 4 vỉ x 7 viên

    VD-24245- 16

    188

    Opesinkast 4

    Montelukast (dưới dạng Montelukast natri) 4mg

    Viên nén phân tán trong miệng

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ x 10 viên

    VD-24246- 16

    189

    Opesinkast 5

    Montelukast (Dưới dạng Montelukast natri) 5mg

    Viên nén phân tán trong miệng

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 4 vỉ x 7 viên

    VD-24247- 16

    190

    Opespira 3MIU

    Spiramycin 3MIU

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 2 vỉ x 5 viên

    VD-24248- 16

    191

    Opevalsart 80

    Valsartan 80mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ x 10 viên

    VD-24249- 16

    192

    Sartanzide Plus 80 / 12 ,5

    Valsartan 80mg; Hydroclorothiazid 12,5mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    USP36

    Hộp 1 vỉ x 10 viên; hộp

    10 vỉ x 10 viên

    VD-24250- 16


    193

    Simvatin 10

    Simvastatin 10mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    USP37

    Hộp 1 vỉ x 7

    viên; hộp 3 vỉ x 7 viên; hộp 3 vỉ x 10 viên

    VD-24251- 16

    194

    Simvatin 20

    Simvastatin 20mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    USP37

    Hộp 1 vỉ x 7

    viên; hộp 3 vỉ x 7 viên; hộp 3 vỉ x 10 viên

    VD-24252- 16

    195

    Spiranisol

    Spiramycin 750000 IU;

    Metronidazol 125mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 2 vỉ x 10 viên

    VD-24253- 16

    196

    Spiranisol forte

    Spiramycin 1500000 IU;

    Metronidazol 250mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 2 vỉ x 10 viên

    VD-24254- 16

    197

    Vasartim Plus 80 / 12 ,5

    Valsartan 80mg; HydrocIorothiazid 12,5mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    USP36

    Hộp 1 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên

    VD-24255- 16

  38. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông (Đ/c: Lô số 7, đường số 2, KCN. Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông (Đ/c: Lô số 7, đường số 2, KCN. Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    198

    Fudophos

    Mỗi gói 5g chứa: Sucralfat 1000 mg

    Hỗn dịch uống

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 gói,

    20 gói, 30 gói x 5g

    VD-24256- 16

    199

    Fumagate - Fort

    Mỗi gói 10 g chứa: Hydroxyd nhôm (dưới dạng Nhôm hydroxyd gel khô) 800 mg; Magnesi hydroxyd 800 mg; Simethicon (dưới dạng

    Hỗn dịch uống

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 gói,

    20 gói, 30 gói, 50 gói x 10g

    VD-24257- 16


    Simethicon nhũ dịch 30%) 100 mg

    200

    Skdol Cafein

    Paracetamol 500

    mg; Cafein 65 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    USP38

    Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên.

    Chai 100

    viên, 200

    viên, 500 viên

    VD-24258- 16

   2. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - Chi nhánh I (Đ/c: Lô số 68, đường số 2, KCN. Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    201

    Hoạt huyết dưỡng não DN

    Cao khô lá Bạch quả (tương đương với 2,2g lá Bạch quả) 40 mg; Cao khô rễ

    Đinh lăng (tương đương với 1,5g rễ Đinh lăng) 150 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ, 2

    vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ

    x 20 viên.

    Hộp 2 vỉ, 4

    vỉ, 10 vỉ x 10

    viên. Chai 20

    viên, 40 viên,

    100 viên, 250 viên

    VD-24259- 16

  39. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình (Đ/c: 46 Đường Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - Quảng Bình - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình (Đ/c: 46 Đường Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - Quảng Bình - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    202

    Dầu Nhật lệ

    Mỗi 1,5 ml chứa: Tinh dầu tràm 0,7425g; Tinh dầu bạc hà 0,4725g; Tinh dầu hương nhu 0,0060g; Tinh dầu quế 0,0060g

    Dầu xoa

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 lọ

    1,5 ml, 3

    ml, 5 ml

    VD-24260- 16

    203

    Dầu nóng Bình quan

    Mỗi 10 ml chứa: Menthol 1g; Camphor 2g;

    Dầu xoa

    48

    tháng

    TCCS

    Hộp 1

    chai 10 ml

    VD-24261- 16

    image src="97_QD_QLD_2016_Vv_Danh_muc_605_thuoc_san_xuat_trong_nuoc_duoc_cap_so_dang_ky_luu_hanh_tai_Viet_Nam__Dot_153 / Image_003 .png" height="57" width="579">

    Methyl salicylat 3,6g; Tinh dầu Tràm 0,36g

  40. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam

   (Đ/c: 15 / 6C Đặng Văn Bi-Thủ Đức-Tp Hồ Chí Minh - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam (Đ/c: 15 / 6C Đặng Văn Bi-Thủ Đức-Tp Hồ Chí Minh - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    204

    Adrenoxyl 10mg

    Carbazochrom (dưới dạng Carbazochrom dihydrat) 10mg

    Viên nén

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 8 vỉ

    x 8 viên

    VD-24262- 16

  41. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm SaVi (Đ/c: Lô Z.01-02-03a KCN trong KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Tp. HCM - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm SaVi (Đ/c: Lô Z.01-02-03a KCN trong KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Tp. HCM - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    205

    Atorvastatin SaVi 40

    Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci trihydrat) 40 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ x 10 viên

    VD-24263- 16

    206

    Atorvastatin SaVi 80

    Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci trihydrat) 80mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ x 10 viên

    VD-24264- 16

    207

    Bivolcard 5

    Nebivolol (dưới dạng Nebivolol HCl) 5mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ x 10 viên

    VD-24265- 16

    208

    Migtana 25

    Sumatriptan (dưới dạng Sumatriptan succinat) 25mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ x 10 viên, hộp 3 vỉ x 10 viên

    VD-24266- 16

    209

    Neuractine 2 mg

    Eszopiclon 2mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ x 10

    viên, hộp 1

    chai 100 viên

    VD-24267- 16

    210

    SaVi Acarbose 100

    Acarbose 100mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 vỉ x 10 viên

    VD-24268- 16


    211

    SaVi Day

    Paracetamol 500mg; Loratadin 5mg; Dextromethorphan HBr 15mg

    Viên nén

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp

    25 vỉ xé x 4 viên

    VD-24269- 16

    212

    SaVi Deferipron 500

    Deferipron 500mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ x 10

    viên, hộp 1

    chai 100 viên

    VD-24270- 16

    213

    SaVi Gabapentin 300

    Gabapentin 300mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ x 10 viên

    VD-24271- 16

    214

    SaVi Gemfibrozil 300

    Gemfibrozil 300mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ x 10 viên

    VD-24272- 16

    215

    SaVi-Atus

    Guaifenesin 50mg; Dextromethorphan HBr 5mg; Clorpheniramin maleat 1mg

    Viên nang cứng

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp

    1 chai 250 viên

    VD-24273- 16

    216

    SaViDopril 8

    Perindopril erbumin 8mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ x 10 viên

    VD-24274- 16

    217

    SaViPiride 4

    Glimepirid 4mg

    Viên nén

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ x 10 viên

    VD-24275- 16

    218

    SaViProlol 2,5

    Bisoprolol fumarat 2,5mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ x 10 viên

    VD-24276- 16

    219

    SaViRisone 35

    Risedronat natri (dưới dạng Risedronat natri hemi-pentahydrat) 35mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ xé x 4 viên, hộp 3 vỉ xé x 4 viên

    VD-24277- 16

    220

    Stazemid 10 / 10

    Simvastatin 10mg; Ezetimib 10mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ x 10

    viên, hộp 1

    chai 100 viên

    VD-24278- 16

    221

    Stazemid 20 / 10

    Simvastatin 20mg; Ezetimib 10mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ x 10

    viên, hộp 1

    chai x 100 viên

    VD-24279- 16

  42. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco (Đ/c: 15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Việt Nam)

   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco (Đ/c: 15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    222

    Cefaclor 250mg

    Cefaclor (dưới dạng Cefaclor monohydrat) 250mg

    Viên nang cứng

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ x 10

    viên; hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 1 chai

    100 viên

    VD-24280- 16

    223

    Parocontin

    Paracetamol 325mg; Methocarbamol 400mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 6 vỉ x 10 viên; hộp 1 chai x 30 viên; hộp

    1 chai x 60 viên

    VD-24281- 16

    224

    Tiphallerdin

    Loratadin 10mg

    Viên nén

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 2 vỉ x 10

    viên; hộp 1

    chai 100 viên

    VD-24282- 16

    225

    Tipharel

    Trimetazidin dihydroclorid 20mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ x 30 viên; hộp 2 vỉ x 30 viên

    VD-24283- 16

    226

    Tiphator

    Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calcium trihydrat) 20mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    USP35

    Hộp 3 vỉ x 10

    viên; hộp 1

    chai x 100 viên

    VD-24284- 16

    227

    Vutu 200

    Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 200mg

    Viên nang cứng

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 2 vỉ x 10

    viên; hộp 1

    chai 50 viên

    VD-24285- 16

  43. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1 - Pharbaco (Đ/c: 160 - Tôn Đức Thẳng - Đống Đa - Hà Nội - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1 - Pharbaco. (Đ/c: Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    228

    Alphatrypa- Fort

    Chymotrypsin

    Viên nén

    24

    DĐVN

    Hộp 2 vỉ, hộp

    VD-24286-


    8400 đơn vị USP

    tháng

    IV

    10 vỉ x 10 viên

    16

    229

    Banago 10

    Tadalafil 10mg

    Viên nén bao phim

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 2 vỉ x 2 viên

    VD-24287- 16

    230

    Elnizol

    Metronidazol 500mg / 100ml

    Dung dịch tiêm truyền

    36

    tháng

    BP 2012

    Chai thủy tỉnh 100ml

    VD-24288- 16

    231

    Fabzicocin

    Lincomycin (dưới dạng Lincomycin hydroclorid) 500mg

    Viên nang cứng

    36

    tháng

    DĐVN IV

    Hộp 5 vỉ x 12 viên

    VD-24289- 16

    232

    Lincomycin 600mg / 2ml

    Lincomycin (dưới dạng Lincomycin hydroclorid) 600mg / 2ml

    Dung dịch tiêm

    36

    tháng

    DĐVN IV

    Hộp 10 ống, hộp 50 ống x 2ml

    VD-24290- 16

    233

    Pharbacol

    Paracetamol 650mg

    Viên nén

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 vỉ x 5 viên

    V5-24291-16

    234

    Pravacor 10

    Pravastatin natri 10mg

    Viên nén

    36

    tháng

    BP 2013

    Hộp 3 vỉ x 10 viên

    VD-24292- 16

    235

    Pravacor 20

    Pravastatin natri 20mg

    Viên nén

    36

    tháng

    BP 2013

    Hộp 3 vỉ x 10 viên

    VD-24293- 16

    236

    Supevastin 5mg

    Simvastatin 5mg

    Viên nén bao phim

    24

    tháng

    USP37

    Hộp 3 vỉ x 10 viên

    VD-24294- 16

    237

    Vitamin B1-B6- B12

    Vitamin B1 125mg; Vitamin B6 125mg;

    Vitamin B12 250mcg

    Viên nén bao phim

    24

    tháng

    DĐVN IV

    Hộp 10 vỉ x 10 viên

    VD-24295- 16

    238

    Vitamin C 500mg / 5ml

    Acid ascorbic 500mg / 5ml

    Dung dịch tiêm

    24

    tháng

    DĐVN IV

    Hộp 6 ống,

    hộp 50 ống,

    hộp 100 ống x 5ml

    VD-24296- 16

  44. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 (Đ/c: Số 9 - Trần Thánh Tông - Hà Nội - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2 (Đ/c: Lô 27, Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc


    Hoạt chất chính - Hàm lượng


    Dạng bào chế


    Tuổi thọ


    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    239

    Cefazolin 2g

    CefazoIin (dưới dạng Cefazolin natri) 2g

    Thuốc bột pha tiêm

    24

    tháng

    DĐVN IV

    Hộp 10 lọ

    VD-24297- 16

    240

    K_Xofanine

    Mỗi lọ 60 ml chứa: Fexofenadin hydroclorid 360 mg;

    Hỗn dịch uống

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 lọ

    60 ml

    VD-24298- 16

    241

    Lifelopin

    Enalapril maleat 5 mg

    Viên nang cứng

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10

    vỉ x 10 viên

    VD-24299- 16

  45. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3 (Đ/c: 16 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3 (Đ/c: Số 28, đường 351, xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP. Hải Phòng - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc


    Hoạt chất chính - Hàm lượng


    Dạng bào chế


    Tuổi thọ


    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    242

    Hoàn lục vị TW3

    Mỗi hoàn mềm 8g chứa: Thục địa 1,344g; Hoài sơn 0,672g; Sơn thù 0,672g; Bạch linh 0,504g; Mẫu đơn bì 0,504g; Trạch tả 0,504g

    Viên hoàn mềm

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 6

    hoàn, 10 hoàn x 8g

    VD-24300- 16

    243

    Phong tê thấp TW3

    Hà thủ ô đỏ 220 mg; Cao đặc hỗn hợp các dược liệu (Hy thiêm 1000 mg; Thổ phụ linh 670 mg; Thiên niên kiện 670 mg; Huyết giác 400 mg; Thương nhĩ tử 400 mg; Hà thủ ô đỏ 440 mg; Phấn phòng kỷ: 200 mg 530 mg)

    Viên nang cứng

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ,

    5 vỉ, 10

    vỉ x 10 viên

    VD-24303- 16

    244

    Sâm nhung bổ thận TW3

    Nhung hươu 2,4 mg; Cam thảo 5 mg; Đảng

    Viên nang

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 2 vỉ,

    3 vỉ, 6 vỉ

    VD-24304- 16


    sâm 24 mg; Xuyên khung 28 mg; Bạch linh 40 mg; Đương quy 40 mg; Ba kích 60 mg; Hoài sơn 76 mg; Liên nhục 88 mg; Cao đặc các dược liệu (Cao ban long 7,2 mg; Viễn chí 16 mg; Đỗ trọng 24 mg;

    Nhục thung dung 24 mg; Cầu tích 30 mg; Trạch tả 30 mg; Bạch truật 36 mg; Thỏ ty tử 40 mg; Câu kỷ tử 40 mg; Hà thủ ô đỏ 45 mg; Tục đoạn 58 mg; Bách hợp 60 mg; Thục địa 240 mg) 300 mg; Nhân sâm 7,2 mg

    cứng

    x 10 viên.

    Hộp 1

    chai 30

    viên, 60 viên

    245

    Viên cảm cúm Foripharm

    Bạch chỉ 174 mg; Hương phụ 126 mg; Xuyên khung 126 mg; Gừng 16 mg; Quế nhục 6 mg; Cam thảo 5 mg

    Viên nang cứng

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 vỉ

    x 10 viên

    VD-24305- 16

   2. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3 (Đ/c: Xã Nam Sơn, huyện An Dương, Tp. Hải Phòng - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    246

    Levopatine

    Levomepromazin (dưới dạng Levomepromazin maleat) 50 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1

    chai 50

    viên, 100 viên

    VD-24301-16

    247

    Paracetamol TW3

    Paracetamol 500 mg

    Viên nén

    24

    tháng

    DĐVN IV

    Hộp 10

    vỉ, 50 vỉ x 10 viên

    VD-24302-16

  46. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm trung ương VIDIPHA (Đ/c: 184 / 2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam -)


   1. Nhà sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha tại Bình Dương (Đ/c: ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    248

    Aspirin 81 mg

    Acid acetylsalicylic 81mg

    Viên nén bao phim

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 vỉ x 10 viên

    VD-24306- 16

    249

    Bixovom 4

    Bromhexin hydrochlorid 4mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ x 10

    viên; hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 1 chai x 100 viên

    VD-24307- 16

    250

    Cefimbrano 100

    Mỗi 2g chứa: Cefixim (dưới dạng Cefixim trihydrat) 100mg

    Thuốc bột pha hỗn dịch uống

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 gói x 2g

    VD-24308- 16

    251

    Cinnarizin 25mg

    Cinarizin 25mg

    Viên nén

    36

    tháng

    DĐVN IV

    Hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp

    1 chai x 100 viên

    VD-24309- 16

    252

    Clopidogrel 75mg

    Clopidogrel (dưới dạng Clopidogrel bisulfat) 75mg

    Viên nén bao phim

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ x 10

    viên; hộp 10 vỉ x 10 viên

    VD-24310- 16

    253

    Diazepam 5mg

    Diazepam 5mg

    Viên nén

    36

    tháng

    DĐVN IV

    Hộp 10 vỉ x 10 viên

    VD-24311- 16

    254

    Fudrovide 40

    Furosemid 40mg

    Viên nén

    36

    tháng

    DĐVN IV

    Hộp 2 vỉ x 20

    viên; hộp 1

    chai 100 viên

    VD-24312- 16

    255

    Gentamicin 0,3%

    Gentamicin (dưới dạng Gentamicin sulfat) 15mg / 5ml

    Dung dịch nhỏ mắt

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 chai 5ml

    VD-24313- 16

    256

    Methylprednisolon 16mg

    Methylprednisolon 16mg

    Viên nén

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp

    3 vỉ x 10 viên

    VD-24314- 16

    257

    Morphin (Morphin hydroclorid 10mg / ml)

    Morphin hydroclorid 10mg / ml

    Dung dịch tiêm

    36

    tháng

    DĐVN IV

    Hộp 10 ống x 1 ml; hộp 25 ống x 1ml

    VD-24315- 16

    258

    Sulpiride

    Sulpirid 50mg

    Viên nang cứng

    36

    tháng

    DĐVN IV

    Hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp

    1 chai 100 viên

    VD-24316- 16

    259

    Thémaxtene

    Alimemazin tartrat

    Viên nén

    36

    TCCS

    Hộp 2 vỉ x 25

    VD-24317-


    5mg

    bao phim

    tháng

    viên; hộp 10 vỉ x 25 viên

    16

    260

    Vitamin C 100mg / 2ml

    Mỗi 2ml chứa: Acid ascorbic 100mg

    Dung dịch tiêm

    24

    tháng

    DĐVN IV

    Hộp 100 ống x 2ml

    VD-24318- 16

    261

    vitamin C 50mg

    Acid ascorbic 50mg

    Viên ngậm

    24

    tháng

    TCCS

    Chai 20 viên;

    chai 50 viên

    VD-24319- 16

  47. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ (Đ/c: 93 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ (Đ/c: Lô M1, đường N3, KCN Hòa Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    262

    Đỗ trọng

    Đỗ trọng

    Nguyên liệu làm thuốc

    24

    tháng

    TCCS

    Túi 0,5kg; 1kg; 2kg; 5kg; 10kg; 20kg

    VD-24320- 16

    263

    Đương quy

    Đương quy

    Nguyên liệu làm thuốc

    24

    tháng

    TCCS

    Túi 0,5kg; 1kg; 2kg; 5kg; 10kg; 20kg

    VD-24321- 16

    264

    Hà thủ ô đỏ

    Cao Hà thủ ô đỏ 520mg tương đương Hà thủ ô đỏ chế 2,5g

    Viên nang cứng

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 lọ 60

    viên, 100

    viên; Hộp 5

    vỉ, 10 vỉ x 10 viên

    VD-24322- 16

    265

    Hà thủ ô đỏ chế

    Hà thủ ô đỏ chế

    Nguyên liệu làm thuốc

    24

    tháng

    TCCS

    Túi 0,2kg; 0,5kg; 1kg; 2kg; 5kg; 10kg; 20kg; 50kg

    VD-24323- 16

    266

    Ké đầu ngựa

    Ké đầu ngựa

    Nguyên liệu làm thuốc

    24

    tháng

    DĐVN IV

    Túi 0,5kg; 1kg; 2kg; 5kg; 10kg; 20kg

    VD-24324- 16

    267

    Kim tiền thảo

    Kim tiền thảo

    Nguyên liệu làm thuốc

    24

    tháng

    TCCS

    Túi 0,5kg; 1kg; 2kg; 5kg; 10kg

    VD-24325- 16

    268

    Kỷ tử

    Kỷ tử

    Nguyên

    24

    TCCS

    Túi 0,5kg;

    VD-24326-


    liệu làm thuốc

    tháng

    1kg; 2kg; 5kg; 10kg; 20kg

    16

    269

    Lạc tiên

    Lạc tiên

    Nguyên liệu làm thuốc

    24

    tháng

    TCCS

    Túi 0,5kg; 1kg; 2kg; 5kg; 10kg; 20kg

    VD-24327- 16

    270

    Mạch môn

    Mạch môn

    Nguyên liệu làm thuốc

    24

    tháng

    TCCS

    Túi 0,5kg; 1kg; 2kg; 5kg; 10kg; 20kg

    VD-24328- 16

    271

    Magnesi-B6

    Mỗi viên chứa: Magnesi lactat dihydrat 470mg; Pyridoxin HCl 5mg

    Viên nén bao phim

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

    VD-24329- 16

    272

    Thiên môn đông

    Thiên môn đông

    Nguyên liệu làm thuốc

    24

    tháng

    TCCS

    Túi 0,2kg; 0,5kg; 1kg; 2kg; 5kg; 10kg; 20kg; 50kg

    VD-24330- 16

    273

    Thục địa

    Thục địa

    Nguyên liệu làm thuốc

    24

    tháng

    TCCS

    Túi 0,5kg; 1kg; 2kg; 5kg; 10kg; 20kg

    VD-24331- 16

    274

    Ý dĩ

    Ý dĩ

    Nguyên liệu làm thuốc

    24

    tháng

    TCCS

    Túi 0,2kg; 0,5kg; 1kg; 2kg; 5kg; 10kg; 20kg; 50kg

    VD-24332- 16

  48. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TV. Pharm (Đ/c: 27 Điện Biên Phủ, F. 9, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TV. Pharm (Đ/c: 27 Điện Biên Phủ,

    F. 9, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    275

    Ginkgo biloba

    Cao khô lá bạch quả (chứa từ 22,0- 27,0%

    flavonoid toàn

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ x 10 viên

    VD-24333-16


    phần) 40mg

    276

    Glimepiride 2mg

    Glimepirid 2mg

    Viên nén

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ x 10 viên

    VD-24334-16

    277

    Terpinzoat

    Mỗi viên chứa: Terpin hydrat 100mg; Natri benzoat 50mg

    Viên nang cứng

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 vỉ

    x 10 viên

    VD-24335-16

  49. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25 (Đ/c: 120 Hai Bà Trưng, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25 (Đ/c: 448B, Nguyễn Tất Thành, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    278

    Cefixime Uphace 50

    Mỗi 1 g chứa: Cefixim (dưới dạng Cefixim trihydrat) 50mg

    Bột pha hỗn dịch uống

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 10

    gói x 1 gam

    VD-24336-16

    279

    Cephalexin 500 mg

    Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 500mg

    Viên nang cứng

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 vỉ

    x 10 viên;

    chai 200

    viên, 500 viên

    VD-24337-16

    280

    Halacimox 500 mg