Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân

Công văn 1754/TCT-TNCN Khấu trừ, kê khai thuế thu nhập cá nhân tại hội sở ngân hàng
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Công văn 1783/TCT-TNCN Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương dạy thêm giờ
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Công văn 1834/TCT-TNCN Xác định ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Công văn 1894/TCT-TNCN Chính sách thuế thu nhập cá nhân
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Công văn 223/TCT-TNCN Chính sách thuế thu nhập cá nhân
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 223/TCT-TNCN V/v chính sách ...
Quyết định 06/2016/QĐ-TTg Miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2016/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng...
Quyết định 07/2016/QĐ-TTg Miễn thuế TNCN đối với cá nhân là người VN làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2016/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng...
Công văn 5925/CT-HTr Chính sách thuế thu nhập cá nhân có thu nhập từ đầu tư vốn
TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5925/CT-HTr V/v giải đ...
Công văn 6301/CT-HTr Chính sách thuế thu nhập đối với cá nhân đại lý bán hàng đa cấp
TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6301/CT-HTr V/v trả lờ...
Công văn 6460/CT-HTr Đăng ký người phụ thuộc và quyết toán thuế TNCN cho người lao động tại Chi nhánh
TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6460/CT-HTr V/v giải đ...