Lĩnh vực BHXH khác

Lĩnh vực BHXH khác

Công văn 10226/BYT-KCB Quản lý công tác khám sức khỏe
BỘ Y TẾ ------- Số: 10226 / BYT - KCB V/v quản lý công tác KSK theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT và Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTV...
Công văn 23517/QLD-KD Tăng cường quản lý vắc xin tiêm chủng dịch vụ
    BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23517/QLD-KD V/v Tăng cườ...
Công văn 5373/LĐTBXH-VP Chuẩn bị đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016
    BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XàHỘI ------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5373/LĐTBXH-VP ...
Quyết định 5614/QĐ-BYT Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Bộ Y tế năm 2016
 Không còn phù hợp      BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  5614 / QĐ - B...
Quyết định 665/QĐ-QLD Danh mục 04 thuốc SX trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại VN - Đợt 152
    BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do ...
Quyết định 670/QĐ-QLD Danh mục 05 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 92
    BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do ...
Quyết định 671/QĐ-QLD Danh mục 12 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 92
    BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do ...
Quyết định 683/QĐ-QLD Ngừng nhập khẩu, ngừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ nhập khẩu, hồ sơ đăng ký thuốc
    BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do ...
Công văn 1139/BHXH-QLT Hướng dẫn bổ sung nghiệp vụ Công văn 212/BHXH-QLT
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạn...
Công văn 1464/LĐTBXH-BĐG Hướng dẫn triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------...