Công thương

Công thương

Công văn 12/BCT-TTTN Điều hành kinh doanh xăng dầu
    BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----...
Quyết định 14318/QĐ-BCT Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Điện lực Việt Nam
    BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---...
Công văn 3777/BCT-TTTN Công bố đường dây nóng của Bộ Công Thương tháo gỡ khó khăn cho ngư dân một số tỉnh ven biển miền Trung
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 30 tháng 04 năm 2016 BỘ CÔNG TH...
Thông tư 55/2015/TT-BCT Quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án SX SP công nghiệp
BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  55 / 2015 / TT - BCT  Hà Nội, ngày 30 ...
Quyết định 1254/QĐ-BCT Quy chế khen thưởng trong hoạt động KHCN ngành Công Thương giai đoạn 2011 - 2015
BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1254 / QĐ...
Quyết định 11214/QĐ-BCT Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực hóa chất thuộc quản lý của Bộ Công Thương
BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11214/QĐ-BCT Hà Nội, ngày...
Quyết định 11214/QĐ-BCT Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực hóa chất thuộc quản lý của Bộ Công Thương
BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11214 / QĐ...
Quyết định 11335/QĐ-BCT Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương
BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11335 / QĐ...
Thông tư 158/2014/TT-BTC Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03 và 04
BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 158 / 2014 ...
Công văn 18757/BTC-QLG Tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô
BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18757  / BTC - QLG  V/v tiếp tục tăn...