Doanh nghiệp

Doanh nghiệp

Công văn 10856/VPCP-KTTH Nộp lợi nhuận sau thuế còn lại của doanh nghiệp
    VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----...
Nghị định 135/2015/NĐ-CP Quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
    CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------...
Công văn 2421/TTg-KTN Điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020
    THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phú...
Quyết định 1570/QĐ-BCT Bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1570 / Q...
Công văn 3066/VPCP-ĐMDN Báo cáo việc chuyển đổi Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nông nghiệp Sông Con
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3...
Công văn 3113/VPCP-KTN Đổi tên nhà thầu TNK Vietnam B
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  Số: 3113 / VPCP - KTN V / v đổi tên nhà thầu TNK Vietnam B.v. thành Rosneft Vietnam B.v. PSC Lô 05...
Công văn 3188/VPCP-KTTH Thu, nộp Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3...
Công văn 4408/BGTVT-KHĐT Triển khai đầu tư dự án kết nối với tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ...
Công văn 82/KH-UBND Khảo sát năng lực sản xuất, sửa chữa của doanh nghiệp công nghiệp
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Công văn 85/KH-UBND Công tác trọng tâm của Ban chỉ đạo Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp tại Hà Nội
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...