Lao động

Lao động

Công văn 11025/VPCP-KGVX Nhân viên y tế trường học, tài chính kế toán trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập
    VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
Thông tư 68/2016/TT-BTC Quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời trong công nhân tại doanh nghiệp
BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 68 / 2016 ...
Thông tư 08/2015/TT-BNV Hướng dẫn thời gian tập sự, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ
BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08 / 2015 / T...
Quyết định 2528/QĐ-TTg Kế hoạch thực hiện và đề xuất gia nhập các công ước của LHQ và của Tổ chức Lao động quốc tế
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2528 /...
Thông tư 56/2015/TTLT-BYT-BNV Quy định về tiêu chuẩn, ĐK, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp
BỘ Y TẾ - BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  56 / 2015 / TTLT - BYT - BNV  Hà N...
Công văn 79/VPCP-KGVX Xây dựng bảng lương đối với chức danh giáo sư trong Nghị định 204/2004/NĐ-CP
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 79/VPCP-KGVX V/v xây dựng bảng lương...
Quyết định 87/QĐ-TTg Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  87 / QĐ - TTg  Hà Nội, ngày 12 thá...
Quyết định 145/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược hội nhập quốc tế về LĐ và XH đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 145/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng ...
Quyết định 04/2016/QĐ-TTg Áp dụng HS điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công, viên chức và NLĐ làm việc tại Ban Quản lý Khu CNC
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2016/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng...
Công văn 800/VPCP-KTTH Hạch toán, phân bổ chi phí trợ cấp thôi việc
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 800/VPCP-KTTH V/v hạch toán, phân bổ...