Open navigation

Công văn 578/GSQL-GQ1 Nhập khẩu gỗ

 

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 578/GSQL-GQ1

V/v: nhập khẩu gỗ

Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Thiên Phú Lộc.

(Đ/c: 135 Cống Lở, Phường 15, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 020316/CV ngày 22/03/2016 của Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Thiên Phú Lộc về vướng mắc khi nhập khẩu hàng gỗ Trắc nguyên liệu từ Campuchia đã được cấp giấy phép Cites số 15VN1553N/CT- KL số 15VN1555N/CT-KL ngày 05/11/2015, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

 

Liên quan đến nội dung vướng mắc của doanh nghiệp, Cục Giám sát quản - Tổng cục Hải quan đã công văn số 1623/GSQL-GQ1 ngày 23/12/2015 trao đổi với quan quản CITES Việt Nam về nhập khẩu gỗ theo giấy phép CITES trong đó đề cập đến nội dung khi nhập khẩu kích thước gỗ khác so với log list kèm theo Giấy phép đã được cấp. Theo đó, quan qu n lý CITES Vit Nam đã có công văn số 04/CTVN-THGP ngày 06/01/2016 phúc đáp tuy nhiên vẫn chưa ý kiến hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp bất khả kháng, phát sinh sau khi xin giấy phép như cưa xẻ, mất mát, Mục ải… dẫn đến hàng hóa thực tế nhập khẩu với log list kèm theo Giấy phép sự sai khác.

 

Do vậy, đối với trường hợp Công ty trình bày tại công văn số 020316/CV ngày 22/03/2016 dẫn trên, xét thấy nguyên nhân dẫn đến sự sai khác về khối lượng, quy cách gỗ thực tế nhập khẩu so với bảng đính kèm giấy phép CITES đã cấp phát sinh từ lý do khách quan; số lượng gỗ thực tế nhập khẩu nhỏ hơn lượng đã được cấp phép. Đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi dự kiến làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn giải quyết thủ tục nhập khẩu theo quy định. Trong quá trình làm thủ tục yêu cầu trưng cầu giám định về chủng loại, về số lượng thực tế hàng hóa nhập khẩu so với chủng loại, số lượng ghi trên Giấy phép về sự phù hợp với lý do bị hao hụt mà Công ty đã trình bày.

 

Trường hợp vướng mắc phát sinh đề nghị báo cáo về Cục Giám sát quản về Hải quan- Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn kịp thời./.

 

 

 

 


 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Ngọc Anh (để b/cáo);

-  quan Cites Việt Nam (để phối hợp);

- Lưu-VT, GQ1(3b).


CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Đức Nga

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.