Open navigation

Công văn 635/GSQL-QG1 Giám sát đặc thù hàng hóa tạm nhập tái xuất bị mắc cạn

 

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 635/GSQL-QG1

V/v giám sát hàng hóa TNTX

Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2016

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận chuyển Kim Quang.

(Đ/c: Số 23/18/7 Nguyễn Hữu Tiến, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 01/CV-KQHN ngày 22/4/2016 của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ vận chuyển Kim Quang về đề nghị hướng dẫn giám sát đặc thù đối với vận chuyển hàng hóa tạm nhập tái xuất bị mắc cạn, Cục Giám sát quản về Hải quan - Tổng cục Hải quan ý kiến như sau:

 

Về việc giám sát hải quan đối với các trường hợp hàng hóa TNTX gặp sự cố bất khả kháng trong quá trình vận chuyển, Tổng cục Hải quan đã công văn số 5909/TCHQ-GSQL ngày 30/6/2015 gửi Cục Hải quan tỉnh An Giang hướng dẫn cụ thể: “Trường hợp nhận được thông tin phản ánh của người khai hải quan về việc hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan gặp phải sự cố bất khả kháng theo quy định tại Khoản 2 Điều 50 Thông số 38/2015/TT- BTC; quan hải quan thực hiện kiểm tra, lập Biên bản xác nhận tình trạng hàng hóa, niêm phong hải quan; thực hiện giám sát việc chuyển hàng hóa sang phương tiện khác; giám sát hàng hóa phương tiện chở hàng hóa đến cửa khẩu xuất theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 38 Luật Hải quan năm 2014; Trường hợp cần thiết thì thông báo với Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Cục (trường hợp sự cố bất khả kháng xảy ra trong địa bàn Cục quản lý) hoặc Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu (trường hợp sự cố bất khả kháng xảy ra ngoài địa bàn Cục Hải quan) để phối hợp thực hiện trong quá trình kiểm tra, giám sát nêu trên.”

 

Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan tỉnh An Giang (Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình) để được hướng dẫn xử theo công văn số 5909/TCHQ-GSQL dẫn trên. Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết của Cục Hải quan tỉnh An Giang, đề nghị văn bản để được hướng dẫn kịp thời.

 

Cục Giám sát quản về Hải quan ý kiến để Công ty biết, thực hiện./.

 

 

 

 


 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Ngọc Anh (để b/c);

- Cục HQ tỉnh An Giang, ĐTCBL (để p/h);

- Lưu: VT, GQ1 (2b).


KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Ngô Minh Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.