Open navigation

Công văn 5619/TCT-CS Dấu bán hàng qua điện thoại tại tiêu thức chữ ký người mua hàng


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  5619 / TCT - CS

V/v: thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh;

Công ty truyền tải điện 4;(Số 7 QLỘ 52, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP. HCM)

Công ty TNHH MTV Xe khách Sài gòn. (Đ/c: Số 1 Phạm Hồng Thái, Q. Tân Bình, TP. HCM)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số  010382 / PTC4 - TCKT  ngày 09/11/2015 của Công ty Truyền tải Điện 4 và công văn chuyển số  9826 / CT - TTHT  ngày 2/11/2015 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về vướng mắc của Công ty TNHH MTV Xe khách Sài Gòn liên quan đến việc đóng dấu "bán hàng qua điện thoại" tại tiêu thức chữ ký người mua hàng. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại Khoản 4, Điều 15 Nghị định số  51 / 2010 / NĐ - CP  ngày 14/05/2010 quy định về hóa hơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:


“4. Trường hợp bán hàng qua điện thoại, qua mạng; bán hàng hóa, dịch vụ cùng lúc cho nhiều người tiêu dùng, khi lập hóa đơn người bán hoặc người mua không phải ký tên theo quy định của Bộ Tài chính. "


Tại Khoản đ, Điều 16 Thông tư số  39 / 2014 / TT - BTC  ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ:


“đ) Tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”


Riêng đối với việc mua hàng không trực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn. Khi lập hóa đơn tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX.


Khi lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký của người mua nước ngoài.”


Theo trình bày tại công văn của Công ty truyền tải điện 4 và Công TNHH MTV Xe khách Sài gòn thì:


  • Công ty truyền tải điện 4 có hoạt động sản xuất kinh doanh đặc thù là truyền tải điện năng và các hoạt động sản xuất kinh doanh khác xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho các khách hàng ở các tỉnh, thành phố khác nhau. Tuy nhiên, do khách hàng ở các tỉnh, thành phố ở xa không thể ký trực tiếp trên 03 liên tại tiêu thức người mua hàng trên hóa đơn;

  • Công ty TNHH MTV Xe khách Sài gòn cung cấp dịch vụ du lịch, lữ hành, vận chuyển hành khách bằng ô tô, hoạt động đưa đón công nhân có hợp đồng, khi thực hiện xong dịch vụ, Công ty TNHH MTV Xe khách Sài gòn xuất hóa đơn bán hàng giao khách hàng nhưng khách hàng ở xa không trực tiếp qua lấy hóa đơn được mà yêu cầu Công ty TNHH MTV Xe khách Sài gòn gửi hóa đơn qua đường chuyển phát nhanh.


Căn cứ quy định và theo trình bày của Công ty truyền tải điện 4 và Công ty TNHH MTV Xe khách Sài gòn nêu trên trường hợp các hoạt động sản xuất kinh doanh này gắn với thực tế bán hàng qua điện thoại thì đề nghị Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh xem xét chấp thuận để Công ty truyền tải điện 4 và Công ty TNHH MTV Xe khách Sài gòn được đóng dấu bán hàng qua điện thoại tại tiêu thức "người mua hàng" theo hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số  39 / 2014 / TT -  BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh và Công ty Truyền tải Điện 4, Công ty TNHH MTV Xe khách Sài gòn được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC(BTC);

  • Vụ PC, TVQT(TCT);

  • Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.