Open navigation

Công văn 84/KCB-QLCL Đồng bộ danh mục tương đương giữa DV kỹ thuật với danh mục Giá DV y tế


BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 84/KCB-QLCL

V/v: đồng bộ danh mục tương đương giữa Dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư 43, 50 với danh mục Giá dịch vụ y tế theo Thông tư liên tịch số 37

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế về việc khẩn trương đồng bộ danh mục dịch vụ kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 và Thông tư 50/2014/TT-BYT ngày 26/12/2014, tương đương với danh mục giá dịch vụ y tế ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 để kịp áp dụng giá thanh toán bảo hiểm y tế tại các bệnh viện đồng hạng trên cả nước,


Nguyên tắc xác định tương đương dựa vào 2 yếu tố: Quy trình chuyên môn và Giá dịch vụ kỹ thuật. Những dịch vụ kỹ thuật không đồng bộ tương đương được với các dịch vụ cụ thể trong TTLT 37/2015/TTLT-BYT-BTC thì được phép đồng bộ vào nhóm “Các thủ thuật còn lại khác”.


Đề nghị Giám đốc bệnh viện khẩn trương phân công nhiệm vụ theo danh sách gửi kèm, gửi danh sách cán bộ chuyên trách kèm theo địa chỉ email và số điện thoại di động về Cục quản lý khám chữa bệnh. Cục Quản lý khám chữa bệnh sẽ phân quyền và cấp tài khoản để đơn vị đồng bộ danh mục trên phần mềm trực tuyến.


Thời gian thực hiện đồng bộ và báo cáo kết quả về Cục Quản lý khám, chữa bệnh trước ngày 26/01/2016 (khi cần thông tin chi tiết xin liên hệ với Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế, chuyên trách ThS. Phạm Thị Kim Cúc: điện thoại: 0904253734, email: ptcuc.kcb@gmail.com; BS. Hà Thái Sơn 0912477566, email hathai_son@yahoo.com) để kịp tổng hợp, họp Hội đồng nghiệm thu, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét ban hành./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên (để báo cáo);

  • Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn (để báo cáo);

  • Vụ KHTC (để phối hợp);

  • Lưu: VT, QLCL.

CỤC TRƯỞNGLương Trọng Khuê


Phụ lục 1: Bảng phân công trách nhiệm chính đồng bộ các chuyên ngành.

Chú ý: Các bệnh viện còn lại có trách nhiệm rà soát những danh mục thuộc chuyên ngành của mình nằm trong các chuyên ngành do bệnh viện khác chịu trách nhiệm chính.


Chương TT43/50

Tên chuyên ngành theo TT43/50

Bệnh viện chịu trách nhiệm chính

I

Hồi sức cấp cứu và Chống độc

Bạch Mai

II

Nội khoa

Bạch Mai

III

Nhi khoa

Nhi Trung ương

IV

Lao

Phổi Trung ương

V

Da liễu

Da liễu Trung ương

VI

Tâm thần

Viện Bảo vệ Sức khỏe Tâm thần Trung ương

VII

Nội tiết

Nội tiết Trung ương

VIII

Y học cổ truyền

Y học Cổ truyền Trung ương, Châm cứu Trung ương

IX

Gây mê hồi sức

Việt Đức

X

Ngoại khoa

Việt Đức

XI

Bỏng

Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác

XII

Ung bướu

Bệnh viện K

XIII

Phụ sản

Phụ sản Trung ương

XIV

Mắt

Bệnh viện Mắt Trung ương

XV

Tai mũi họng

Tai Mũi Họng Trung ương

XVI

Răng hàm mặt

Răng Hàm Mặt Trung ương

XVII

Phục hồi chức năng

Bạch Mai

XVIII

Điện quang

Bạch Mai

XIX

Y học hạt nhân

Bạch Mai

XX

Nội soi chẩn đoán, can thiệp

Việt Đức, Bạch Mai (phối hợp)

XXI

Thăm dò chức năng

Bạch Mai

XXII

Huyết học - truyền máu

Huyết học Truyền máu Trung ương

XXIII

Hóa sinh

Bạch Mai

XXIV

Vi sinh

Bạch Mai

XXV

Giải phẫu bệnh và Tế bào bệnh học

Bạch Mai, Bệnh viện K (phối hợp)

XXVI

Vi phẫu

Việt Đức

XXVII

Phẫu thuật nội soi

Việt Đức

XXVIII

Tạo hình - Thẩm mỹ

Việt Đức

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.