Open navigation

Công văn 1090/TCHQ-GSQL Chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng ngoại giao


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1090/TCHQ-GSQL

V/v: chuyển nhượng xe ô tô

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh


Trả lời công văn số 173/HQHCM-GSQL ngày 20/01/2016 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển nhượng xe ô tô của bà Desy Nurmala Dewi thuộc Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh chuyển nhượng cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Việt Xuân, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Ngày 19/01/2016, Viện Khoa học hình sự - Tổng cục Cảnh sát có kết quả giám định số 232/C54-P2 (do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Việt Xuân cung cấp), thì: “Bề mặt kim loại tại vị trí đóng số máy của xe ô tô bị ôxy hóa làm mờ các ký tự của hàng số. Hàng số máy không bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại. Tại vị trí đóng số máy không phát hiện thấy hàng chữ số nào khác, số máy nguyên thủy của xe ô tô là: 1MZ*1882841. Dựa vào hàng số khung hiện tại của xe ô tô và theo tiêu chuẩn ISO 3779-1983 thì chiếc xe ô tô trên được sản xuất tại Australia”.


Do vậy, trên cơ sở kết quả kiểm định của Viện Khoa học hình sự - Tổng cục Cảnh sát, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh có văn bản trao đổi với Cục Đăng kiểm Việt Nam xin ý kiến về nội dung giấy kiểm định số 232/C54-P2 ngày 19/01/2016.


Trường hợp cơ quan Đăng kiểm có kết luận về nước sản xuất như ý kiến của Viện Khoa học hình sự - Tổng cục Cảnh sát thì Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thực hiện thủ tục chuyển nhượng chiếc xe ô tô nêu trên theo quy định. Trường hợp cơ quan Đăng kiểm vẫn giữ nguyên nội dung kiểm định ngày 16/9/2015 thì báo cáo về Tổng cục để xem xét, xử lý tiếp.


Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Việt Xuân (thay trả lời);

  • Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.