Open navigation

Công văn 1120/TCHQ-TXNK Hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- ---------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH

------

Số: 1120 / TCHQ - TXNK & nbsp ;

V/v hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài

Kính gửi:


Cục Hải quan TP.Hà Nội;

Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh; Cục Hải quan TP.Đà Nẵng;

Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa; Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang.

Để công tác hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho người nước ngoài đạt hiệu quả, tránh gian lận, thất thu tiền hoàn thuế cho ngân sách nhà nước, Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan nơi áp dụng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài thực hiện như sau:

  • Thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 72 / 2014 / TT - BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính và quy trình thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu áp dụng hoàn thuế GTGT ban hành kèm theo Quyết định số 3417 / QĐ - TCHQ ngày 10/11/2014 của Tổng cục Hải quan và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

  • Thực hiện đúng theo Quy chế quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu về hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài kèm theo Quyết định số 4278 / QĐ - TCHQ ngày 31/12/2015.

  • Tăng cường công tác giám sát hải quan đối với những hành khách xuất cảnh nhiều lần trong tháng, trong năm, những hành khách mỗi lần xuất cảnh có số tiền hoàn thuế lớn, đặc biệt chú ý trong giám sát đối với các hành khách xuất cảnh sang các nước gần Việt Nam sau đó nhập cảnh trong ngày có số tiền hoàn thuế GTGT lớn. Đối với những đối tượng nghi vấn, những hành khách người Việt Nam mang quốc tịch nước ngoài, hành khách mang quốc tịch Trung Quốc.., cần lập hồ sơ, kế hoạch theo dõi để phát hiện gian lận nếu có và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để giám sát những khách đã được hoàn số tiền lớn, đã vào khu cách ly, chuẩn bị ra máy bay để phát hiện khách có thể tuồn hàng đã hoàn thuế ra ngoài. Tại khu vực chuẩn bị ra máy bay, đối với những đối tượng nghi vấn, số tiền hoàn lớn, cán bộ hải quan có thể yêu cầu kiểm tra hàng hóa của khách.

  • Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, hãng hàng không tại sân bay để lấy thông tin về hành khách, phối hợp theo dõi khách có dấu hiệu khả nghi, kịp thời phát hiện đối tượng gian lận.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan: TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, TP.Đà Nẵng, Khánh Hòa, Kiên Giang biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK-Phương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.