Open navigation

Công văn 279/TXNK-CST Phân loại và thuế suất thuế giá trị gia tăng của mặt hàng ghế nha khoa

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  279 / TXNK - CST 

V/v thuế GTGT mặt hàng ghế nha khoa

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ hàng hóa Trí Việt.

(số 54 Lê Văn Huân, P.13, Q. Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh)


Trả lời công văn số  02 / 2016 / TV  ngày 25/1/2016 của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ hàng hóa Trí Việt về phân loại và thuế suất thuế GTGT của mặt hàng ghế nha khoa, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:


 1. Về phân loại ghế nha khoa:


  Căn cứ Thông tư số  14 / 2015 / TT - BTC  ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm; Thông tư số  103 / 2015 / TT - BTC  ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu Việt Nam; thì:


  1. Nhóm 94.02 bao gồm các mặt hàng là “Đồ nội thất trong ngành y, giải phẫu, nha khoa hoặc thú y (ví dụ, bàn mổ, bàn khám, giường bệnh có lắp các bộ phận cơ khí, ghế nha khoa); ghế cắt tóc và các loại ghế tương tự, có thể xoay ngả và nâng hạ, bộ phận của các mặt hàng trên.”


   Căn cứ chú giải 1 Chương 94, chương này không bao gồm: (ij) Ghế nha khoa có gắn kèm các dụng cụ chữa răng thuộc nhóm 90.18 hoặc ống nhổ dùng trong nha khoa (nhóm 90.18);


   Tham khảo Chú giải chi tiết HS 2012 nhóm 94.02, nhóm này bao gồm:


   “(12) Ghế nha khoa (kể cả loại vừa làm ghế, vừa làm giường dùng gây mê) không đi kèm các dụng cụ nha khoa của nhóm 90.18, ghế nha khoa này có những bộ phận (thường là hệ thống ống lồng) để nâng, nghiêng và đôi khi xoay trên trụ chính, cho dù những ghế này có được lắp thêm các thiết bị khác hay không (dụng cụ chiếu sáng chẳng hạn)


   Máy súc miệng kèm ống nhổ của nha sĩ (dù được đặt trên bệ hay giá hay không), và ghế nha khoa có lắp dụng cụ nha khoa thuộc nhóm 90.18 không thuộc nhóm này (nhóm 90.18).”


  2. Nhóm 90.18 bao gồm các mặt hàng “Thiết bị và dụng cụ dùng cho ngành y, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y, kể cả thiết bị ghi biểu đồ nhấp nháy thiết bị điện y học khác và thiết bị kiểm tra thị lực.”


   Tham khảo Chú giải chi tiết HS 2012 nhóm 90.18, thiết bị và dụng cụ nha khoa có bao gồm:

   “(i) Các động cơ khoan răng


   1. Thiết bị chữa răng hoàn chỉnh trên bệ


   2. Ống nhổ trên bệ, giá đỡ hoặc ống nhổ cầm tay lưu động, thường kết hợp với một bộ phận cung cấp nước nóng và một xi lanh nước nóng.


   3. Thiết bị polime hóa (ánh sáng hoặc hơi nóng), máy hỗn hống, máy siêu âm, thiết bị phẫu thuật điện vv...


   4. Thiết bị dùng điều trị trong nha khoa hoạt động bằng laser


   5. Ghế của nha sĩ gắn theo thiết bị nha khoa hay bất cứ dụng cụ nha khoa nào khác đều có thể xếp vào nhóm này.


  3. …”


 2. Về chính sách thuế GTGT:


Chính sách thuế GTGT của hàng hóa nhập khẩu được hướng dẫn tại Luật thuế GTGT số  13 / 2008 / QH12 ; Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số  209 / 2013 / NĐ - CP  ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT; Thông tư số  26 / 2015 / TT - BTC  ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số  12 / 2015 / NĐ - CP  và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  39 / 2014 / TT - BTC  ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Thông tư số  83 / 2014 / TT - BTC  ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam.


Ngày 18/6/2015, Bộ Tài chính có công văn số  8519 / BTC - TCT  hướng dẫn thuế GTGT đối với thiết bị, dụng cụ, vật tư, hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế (bản chụp công văn gửi kèm).


Đề nghị Công ty căn cứ tính chất của mặt hàng ghế nha khoa dự định nhập khẩu, đối chiếu với hướng dẫn về phân loại và chính sách thuế GTGT nêu trên để áp dụng hoặc liên hệ với cơ quan hải quan nơi dự định đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể.


Cục Thuế XNK thông báo để Công ty TNHH Thương mại dịch vụ hàng hóa Trí Việt biết, thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lưu: VT, CST-Phương (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.