Open navigation

Công văn 1504/TCHQ-ĐTCBL Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát mặt hàng xăng, dầu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1504 / TCHQ - ĐTCBL 

V/v tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát mặt hàng xăng, dầu

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;

Cục Giám sát quản lý về hải quan;

Cục Điều tra chống buôn lậu.


Thời gian vừa qua, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng xăng, dầu tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là trên tuyến đường biển, làm ảnh hưởng đến nền kinh tế đất nước, gây thất thu ngân sách. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Bộ Tài chính, của Tổng cục Hải quan, lực lượng kiểm soát hải quan đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá thành công nhiều đường dây buôn lậu xăng, dầu với quy mô lớn.


Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số  828 / VPCP - V .I ngày 03/02/2016 về việc tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng, dầu trên biển. Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:


 1. Cục Giám sát quản lý về hải quan


  Tham mưu giúp Tổng cục Hải quan chỉ đạo, hướng dẫn và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện thủ tục hải quan đối với xăng dầu nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất để đảm bảo công tác quản lý hải quan.


 2. Cục Hải quan tỉnh, thành phố


  1. Chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tạm nhập tái xuất xăng, dầu tại cửa khẩu. Quá trình thực hiện thủ tục hải quan cần tập trung:

   • Giám sát chặt chẽ việc bơm xăng dầu nhập khẩu, tạm nhập từ phương tiện vận chuyển vào kho chứa xăng, dầu chuyển tải, sang mạn.

   • Căn cứ kết quả giám định khối lượng xăng dầu của thương nhân giám định (có chức năng giám định) với lượng bơm vào kho chứa, phương tiện vận tải nếu có nghi vấn về số lượng giữa lượng bơm vào kho chứa, phương tiện vận tải và kết quả giám định thì yêu cầu thương nhân tiến hành lại việc giám định đối với lô hàng theo quy định và có các biện pháp Điều tra, kiểm soát kịp thời.

  2. Chỉ đạo Đội Kiểm soát hải quan đẩy mạnh công tác thu thập thông tin, nắm tình hình địa bàn; xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như Công an, Biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường đấu tranh, triệt phá có hiệu quả hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng, dầu tại địa bàn.


 3. Cục Điều tra chống buôn lậu


  1. Quán triệt các Hải đội xây dựng kế hoạch, sử dụng đội tàu cao tốc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát các vùng biển trọng Điểm; chỉ đạo các Đội nghiệp vụ nắm vững tình hình các địa bàn được giao quản lý nhằm phát hiện, bắt giữ, xử lý kịp thời những vụ việc buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng xăng, dầu. Trong đó, tập trung phát hiện, xử lý nghiêm những đối tượng chủ mưu, cầm đầu.


  2. Chủ động, tích cực phối hợp với các lực lượng Công an, Biên phòng, Cảnh sát biển trong việc chia sẻ thông tin, xây dựng kế hoạch, hiệp đồng tác chiến, đảm bảo triệt phá tận gốc các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng, dầu, nhất là trên tuyến đường biển.


  3. Cung cấp kịp thời các phương thức, thủ đoạn buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng, dầu; thông tin về việc lợi dụng chính sách quản lý nhà nước đối với mặt hàng xăng, dầu nhằm Mục đích gian lận, trốn thuế để các đơn vị xây dựng kế hoạch kiểm soát, ngăn chặn.


  4. Tiếp nhận, xử lý các vụ việc buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu có tính chất nghiêm trọng, phức tạp do Cục Hải quan tỉnh, thành phố bàn giao.


Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Văn phòng Chính phủ (để b/c);

 • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

 • Tổng cục trưởng (để b/c);

 • Văn phòng Thường trực BCĐ389QG.

 • Lưu: VT, ĐTCBL (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.