Open navigation

Công văn 416/TXNK-CST Thuế GTGT MM,TB chuyên dùng phục vụ khai thác, bảo quản SP cho tàu đánh bắt xa bờ


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  416 / TXNK - CST 

V/v thuế GTGT máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ khai thác, bảo quản sản phẩm cho tàu đánh bắt xa bờ

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty CP Đầu tư Vinmex.

(Số  172 / 256  Lê Lợi, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng)


Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) nhận được công văn số 040316 ngày 04/03/2016 của Công ty CP Đầu tư Vinmex đề nghị hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hộp số đồng bộ, phụ tùng kèm theo để bán trực tiếp cho ngư dân hoặc bán cho cơ sở đóng tàu. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:


Ngày 30/10/2015, Bộ Tài chính đã có công văn số  15802 / BTC - CST  hướng dẫn về thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ khai thác, bảo quản sản phẩm cho tàu đánh bắt xa bờ (bản photocopy đính kèm). Tại điểm 1 công văn số  15802 / BTC - CST  có hướng dẫn: Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng cung cấp động cơ máy thủy đồng bộ (bao gồm động cơ chính, hộp số đồng bộ và phụ tùng kèm theo) có công suất từ 90CV trở lên theo hợp đồng bán trực tiếp cho ngư dân hoặc hợp đồng bán cho cơ sở đóng tàu để nâng cấp hoặc đóng mới tàu cá có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên làm nghề khai thác hải sản hoặc dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản thì động cơ máy thủy đồng bộ này là máy chuyên dùng, thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.


Đề nghị Công ty CP Đầu tư Vinmex nghiên cứu nội dung hướng dẫn tại điểm 1 công văn số  15802 / BTC - CST  nêu trên để thực hiện. Trường hợp Công ty còn vướng mắc trong việc xác định các mặt hàng nhập khẩu riêng (gồm hộp số đồng bộ, phụ tùng...) đề nghị liên hệ với Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính để được hướng dẫn cụ thể.


Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Công ty CP Đầu tư Vinmex được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, CST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.