Open navigation

Công văn 423/TXNK-PL Mã số hàng hóa


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  423 / TXNK - PL

V/v mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH TBYT Phương Đông.

(Tầng 3 Lô CN2 Khu ĐTM Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội)


Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  1910 / CV / -   PĐ / 2015  của Công ty TNHH TBYT Phương Đông (Công ty) về việc áp mã HS đối với mặt hàng có tên Catheler tĩnh mạch, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:


Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số  103 / 2015 / TT - BTC  ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính;


Tham khảo chú giải chi tiết Chương 90, nhóm 90.18 và 90.21;


Mặt hàng có tên gọi “Catheler tĩnh mạch” nếu được xác định là mặt hàng tương tự bơm tiêm, kim tiêm, ống thông, ống dẫn lưu, thì thuộc nhóm 90.18, phân nhóm - “Bơm tiêm, kim tiêm, ống thông, ống dẫn lưu và loại tương tự”, phân nhóm 9018.39 - - Loại khác, mã số 9018.39.90 - - - Loại khác.


Mặt hàng có tên gọi “Catheler tĩnh mạch” nếu được xác định là dụng cụ cấy vào cơ thể, để bù đắp khuyết tật hay sự suy giảm của một bộ phận cơ thể, thì thuộc nhóm 90.21 “Dụng cụ chỉnh hình, kể cả nạng, băng dùng trong phẫu thuật và băng cố định; nẹp và các dụng cụ cố định vết gẫy khác; các bộ phận nhân tạo của cơ thể người; thiết bị trợ thính và dụng cụ khác được lắp hoặc mang theo, hoặc cấy vào cơ thể, để bù đắp khuyết tật hay sự suy giảm của một bộ phận cơ thể.”, mã số 9021.90.00 - Loại khác.


Do tài liệu Công ty gửi kèm công văn không có hồ sơ hàng thực tế nhập khẩu (tờ khai, hóa đơn,...), Cục Thuế XNK đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để thực hiện xác định mã số hàng hóa theo nội dung hướng dẫn trên.


Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c)

  • Lưu: VT, PL.M.Hương (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.