Open navigation

Công văn 1881/TB-TCHQ Kết quả xác định trước mã số


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1881 / TB - TCHQ 

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2016


THÔNG BÁO


VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ


TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN


Căn cứ Luật Hải quan số  54 / 2014 / QH13  ngày 23 tháng 6 năm 2014;


Căn cứ Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;


Căn cứ Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số  14 / 2015 / TT - BTC  ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số  103 / 2015 / TT - BTC  ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;


Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị số  3397 / RD - KDVT  ngày 28/10/2015, công văn số  69 / KDVT - RD  ngày 9/1/2016 do Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, mã số thuế: 0101526991 cung cấp;


Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu,


Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:


1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Lò nung chảy thủy tinh không chì bằng điện hoàn toàn, công suất 10- 16 tấn/ ngày.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Lò nung chảy thủy tinh không chì bằng điện hoàn toàn, công suất 10-16 tấn/ ngày

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin

Nhà sản xuất: Trung Quốc


 1. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:


  • Thành phần, cấu tạo: Bể nấu, cống, kênh vát, máng gia công và kết cấu sắt thép. Bể nấu có chức năng làm tan chảy phối liệu thành thủy tinh lỏng; cống, kênh vát có chức năng dẫn thủy tinh lỏng đến các máng gia công; máng gia công có chức năng dẫn và giảm nhiệt độ thủy tinh lỏng đến nhiệt độ tạo hình cấp cho máy tạo hình.


  • Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Trước tiên dùng hệ thống sấy lò bằng gas để gia nhiệt cho lò và nhập liệu vào lò; căn cứ vào mức thủy tinh để tiến hành lắp các điện cực Moliden; sau khi thủy tinh ngập điện cực Molipden bắt đầu thông điện để tiến hành gia nhiệt bằng điện và tắt hệ thống sấy lò bằng gas; cống, kênh vát và các máng cũng được sấy bằng gas và gia nhiệt bằng điện.

 2. Kết quả xác định trước mã số:


Tên thương mại: Lò nung chảy thủy tinh không chì bằng điện hoàn toàn, công suất 10-16 tấn/ ngày.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:


Lò nung thủy tinh, phương thức gia nhiệt hoàn toàn bằng điện, sử dụng nguồn điện 3 pha 4 dây  380V / 50Hz , gồm bể nấu, cống, kênh vát, máng gia công. Bể nấu có chức năng làm tan chảy phối liệu thành thủy tinh lỏng; cống, kênh vát có chức năng dẫn thủy tinh lỏng đến các máng gia công; máng gia công có chức năng dẫn và giảm nhiệt độ thủy tinh lỏng đến nhiệt độ tạo hình cấp cho máy tạo hình. Gia nhiệt bể nấu bởi 3 máy biến áp Scott đặc chủng và điều áp SCR. Gia nhiệt bể chìm, kênh vát, máng chính, máng nhánh sử dụng điện 380V 1 pha và phương thức điều áp SCR để tiến hành điều khiển. Có chức năng làm tan chảy phối liệu thành thủy tinh lỏng.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin

Nhà sản xuất: Trung Quốc

thuộc nhóm 85.14 “Lò luyện, nung và lò sấy điện dùng trong công nghiệp hoặc trong phòng thí nghiệm (kể cả các loại hoạt động bằng cảm ứng điện hoặc tổn hao điện môi); các thiết bị khác dùng trong công nghiệp hoặc trong phòng thí nghiệm để xử lý nhiệt vật liệu bằng cảm ứng điện hoặc tổn hao điện môi” phân nhóm 8514.30 - Lò luyện, nung và lò sấy khác, mã số 8514.30.90 - - Loại khác, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.


Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Cty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông;

  (87-89 Phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội)

 • Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để thực hiện);

 • Website Hải quan;

 • Lưu: VT, TCHQ-TXNK- Nhung (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái


* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.