Open navigation

Quyết định 107/QĐ-QLD Danh mục 18 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 93


BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  107 / QĐ - QLD 

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 18 THUỐC NƯỚC NGOÀI (THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU - SỐ ĐĂNG KÝ CÓ HIỆU LỰC 02 NĂM) ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 93


CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC


Căn cứ Luật Dược ngày 14/6/2005;


Căn cứ Nghị định số  63 / 2012 / NĐ - CP  ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;


Căn cứ Quyết định số  3861 / QĐ - BYT  ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế;


Căn cứ Thông tư số  44 / 2014 / TT - BYT  ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc;


Căn cứ ý kiến của Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký lưu hành thuốc - Bộ Y tế; Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc - Cục Quản lý Dược,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 18 thuốc nước ngoài (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 93.


Điều 2. Nhà sản xuất và công ty đăng ký thuốc có trách nhiệm cung cấp thuốc vào Việt Nam theo đúng các hồ sơ tài liệu đã đăng ký với Bộ Y tế. Số đăng ký được Bộ Y tế Việt Nam cấp phải được in lên nhãn thuốc. Số đăng ký có ký hiệu VN2-... -16 có giá trị 02 năm kể từ ngày ký Quyết định.


Điều 3. Trong quá trình lưu hành, công ty đăng ký thuốc, nhà sản xuất phải phối hợp với các cơ sở điều trị để thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về thuốc kê đơn và theo dõi hiệu lực, độ an toàn, tác dụng không mong muốn của thuốc trên người Việt Nam và tổng hợp, báo cáo theo đúng quy định hiện hành mỗi 06 tháng một lần về Cục Quản lý Dược.

Điều 4. Nhà sản xuất và công ty đăng ký thuốc phải chấp hành đầy đủ pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam và các quy định của Bộ Y tế về nhập khẩu thuốc và lưu hành thuốc tại Việt Nam; nếu có bất cứ thay đổi gì trong quá trình lưu hành thuốc ở nước sở tại và ở Việt Nam thì phải báo cáo ngay cho Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế Việt Nam.


Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.


Điều 6. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, giám đốc nhà sản xuất và công ty đăng ký có thuốc tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này,/.
Nơi nhận:

 • Như Điều 6;

 • Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);

 • Thứ trưởng Lê Quang Cường (để b/c);

 • Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ Công an;

 • Cục Y tế Giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải;

 • Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;

 • Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;

 • Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế, Thanh tra Bộ Y tế;

 • Viện KN thuốc TW, Viện KN thuốc TP. HCM;

 • Tổng Công ty Dược VN;

 • Các Công ty XNK Dược phẩm;

 • Các Bệnh viện & Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;

 • Website của Cục QLD, Tạp chí Dược và MP - Cục QLD;

 • Lưu: VP, KDD, ĐKT(10).

CỤC TRƯỞNG


Trương Quốc Cường

DANH MỤC


18 THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH HỆU LỰC 02 NĂM - ĐỢT 93

Ban hành kèm theo quyết định số:  107 / QĐ - QLĐ , ngày 23/3/2016


 1. Công ty đăng ký: Công ty TNHH DP Hiền Vĩ (Đ/c: số 25B, ngõ 123 phố Trung Kinh, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội - Việt Nam)


  1. Nhà sản xuất: Venus Remedies Limited (Đ/c: Hill Top Industrial Estate, Jharmajari EPIP, Phase-I (ext), Bhatoli Kalan, Baddi, Dist. Solan (HP) - India)


   STT

   Tên thuốc

   Hoạt chất chính - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói

   Số đăng ký

   1

   Cisplaton

   Cisplatin  50mg / 100ml 

   Dung dịch pha truyền tĩnh mạch

   24

   tháng

   BP2014

   Hộp 1 lọ 100ml

   VN2-446-16

 2. Công ty đăng ký: Công ty TNHH DP Việt pháp (Đ/c; 11B phố Hoa Bằng, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội - Việt nam)


  1. Nhà sản xuất: Remedica Ltd. (Đ/c: Aharnon Street, Limassol Industrial Estate 3056 Limassol - Cyprus)


   STT

   Tên thuốc

   Hoạt chất chính - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói

   Số đăng ký

   2

   Alvotinib 400mg

   Imatinib (dưới dạng Imatinib mesylat) 400mg

   Viên nén bao phim

   36

   tháng

   NSX

   Hộp 3 vỉ x 10 viên

   VN2-447-16

 3. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Liên Hợp (Đ/c: 480C Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM - Việt Nam)


  1. Nhà sản xuất: Actavis Italy S.p.A.-Nerviano Plant (Đ/c: Viale Pasteur 10, 20014 Nerviano (Milan) - Italy)


   STT

   Tên thuốc

   Hoạt chất chính - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói

   Số đăng ký

   3

   Axoplatin

   Oxaliplatin

   Bột đông

   48

   NSX

   Hộp 1 lọ

   VN2-448-16

   image src="107_QD_QLD_2016_Vv_Danh_muc_18_thuoc_nuoc_ngoai_duoc_cap_so_dang_ky_luu_hanh_tai_Viet_Nam__Dot_93 / Image_001 .png" height="94" width="628">

   50mg khô pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch

   tháng 50mg

 4. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Hóa dược hợp tác (Đ/c: Lầu 4, số 261-263 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam)


  1. Nhà sản xuất: Mustafa Nevzat Ilac Sanayii A.S. (Đ/c: Sanayi Caddesi No:66, Cobancesme-Yenibosna Istanbul - Turkey)


   STT

   Tên thuốc

   Hoạt chất chính - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói

   Số đăng ký

   4

   Esolat 20

   Docetaxel  20mg / 0 ,5ml

   Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch

   24

   tháng

   NSX

   Hộp 1 lọ 0,5ml + 1 lọ dung môi 1,5ml chứa 13%  (kl / kl)  ethanol trong nước cất pha tiêm

   VN2-449-16

   5

   Esolat 80mg

   Docetaxel  80mg / 2ml 

   Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch

   24

   tháng

   NSX

   Hộp 1 lọ 2ml + 1 lọ dung môi 6ml chứa 13%  (kl / kl)  ethanol trong nước cất pha tiêm

   VN2-450-16

   6

   Satigem 1g

   Gemcitabin (dưới dạng Gemcitabin hydroclorid) 1g

   Bội đông khô pha tiêm truyền tĩnh mạch

   24

   tháng

   NSX

   Hộp 1 lọ

   VN2-451-16

   7

   Satigem 200mg

   Gemcitabin (dưới dạng Gemcitabin hydrochlorid) 200mg

   Bột đông khô pha tiêm truyền tĩnh mạch

   24

   tháng

   NSX

   Hộp 1 lọ

   VN2-452-16

 5. Công ty đăng ký: Dr. Reddys Laboratories Ltd. (Đ/c: 8-2-337, Road No. 3, Banjara Hills, Hyderabad-500034, Andhara Pradesh - India)


  1. Nhà sản xuất: Dr. Reddys Laboratories Ltd. (Đ/c: Formulation Unit-7 Plot No, P1 to P9, Phase-III, VSEZ, Duvvada, Visakhapatnam-District, Andhra Pradesh - India)


   STT

   Tên thuốc

   Hoạt chất chính - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói

   Số đăng ký

   8

   Bortezomib

   Bortezomib 3,5mg

   Bột đông khô pha tiêm

   24

   tháng

   NSX

   Hộp 1 lọ

   VN2-453-I6

   9

   Capecitabine Tablets USP 150mg

   Capecitabine 150mg

   Viên nén bao phim

   24

   tháng

   USP 36

   Hộp 10 viên nén bao phim

   VN2-454-16

   10

   Capecitabine Tablets USP 500mg

   Capecitabine 500mg

   Viên nén bao phim

   24

   tháng

   USP 36

   Hộp 10 viên nén bao phim

   VN2-455-16

 6. Công ty đăng ký: Emcure Pharmaceuticals Ltd (Đ/c: Emcure House, T-184, M.I.D.C., Bhosari, Pune 411 026, - India)


  1. Nhà sản xuất: Emcure Pharmaceuticals Ltd. (Đ/c: Plot No. P-2, Phase-II, ITBT park MIDC, Hinjwadi, Pune-41 1057, Maharashtra State - India)


   STT

   Tên thuốc

   Hoạt chất chính - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói

   Số đăng ký

   11

   Oxalipiatin Injection USP  100mg / 20ml 

   Oxaliplatin  100mg / 20ml 

   Dung dịch đậm đặc pha dịch truyền tĩnh mạch

   24

   tháng

   USP 38

   Hộp 1 lọ 20ml

   VN2-456-16

 7. Công ty đăng ký: Fresenius Kabi Deutschland GmbH. (Đ/c: D-61346 Bad Homburg v.d.H.

  - Germany)


  1. Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Oncology Ltd (Đ/c: Village Kishanpura, P.O. Guru Majra, Tehsil-Nalagarh, Distt. Solan (H.P.) 174101 -India)


   STT

   Tên thuốc

   Hoạt chất chính - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói

   Số đăng ký


   12

   Daxotel  120mg / 6ml 

   Docetaxel  120mg / 6ml 

   Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch

   24

   tháng

   NSX

   Hộp 1 lọ 6ml

   VN2-457-16

   13

   Daxotel  80mg / 4ml 

   Docetaxel  80mg / 4ml 

   Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch

   24

   tháng

   NSX

   Hộp 1 lọ 4ml

   VN2-458-16

 8. Công ty đăng ký: Hetero Labs Limited (Đ/c: 7-2 A2, Hetero Corporate, Industrial Estates, Sanathnagar, Hyderabad 500018, Andhra Pradesh - India)


  1. Nhà sản xuất: Hetero Labs Limited (Đ/c: Unit-VI, Sy. No. 410, 411, TSIIC Formulation SEZ, Polepally Village, Jadcherla Mandal, Mahaboognagar District, Telangana - India)


   STT

   Tên thuốc

   Hoạt chất chính - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói

   Số đăng ký

   14

   Letero

   Letrozole 2,5mg

   Viên nén bao phim

   24

   tháng

   NSX

   Hộp 3 vỉ x 10 viên

   VN2-459-16

 9. Công ty đăng ký: Naprod Life Sciences Pvt. Ltd. (Đ/c: 304, Town Centre, Andheri kurla Road, Andheri (E), Mumbai, Maharastra, 400059 - India)


  1. Nhà Sản xuất Naprod Life Sciences Pvt. Ltd. (Đ/c:  G - 17 / 1 , MIDC, Tarapur, Industrial Area, Boisar, Dist.Thane-401506, Maharashtra State - India)


   STT

   Tên thuốc

   Hoạt chất chính - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói

   Số đăng ký

   15

   Zildox 100

   Oxaliplatin USP 100mg

   Bột đông khô pha tiêm

   24

   tháng

   USP 37

   Hộp 1 lọ 50ml chứa 100mg bột đông khô pha tiêm

   VN2-460-16

 10. Công ty đăng ký: Natco Pharma Ltd. (Đ/c: Natco House, Road No 2, Banjara Hillsm, Hyderabad 500033 - India)


  1. Nhà sản xuất: Natco Pharma Ltd. (Đ/c: Plot No.19, Pharmacity Selaqui, Dehradun- 248197, Uttarakhand - India)


   STT

   Tên thuốc

   Hoạt chất chính - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói

   Số đăng ký

   16

   Pemnat 500

   Pemetrexed disodium tương đương Pemetrexed 500 mg

   Bột đông khô pha truyền tĩnh mạch

   24

   tháng

   NSX

   Hộp 1 lọ

   VN2-461-16

 11. Công ty đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk (Đ/c: Kawasan Industri Delta Silicon JI. M.H. Thamrin Blok A3-1, Lippo Cikarang, Bekasi - Indonesia)


  11.1. Nhà sản xuất: Eriochem S.A. (Đ/c: Ruta 12, Km 452 (3107) Colonia Avellaneda, Departamento Parana, Entre Rios - Argentina)


  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  17

  Oxaplat

  Oxaliplatin 100mg

  Bột pha tiêm

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 1 lọ

  VN2-462-16

 12. Công ty đăng ký: Stada Arzneimittel AG (Đ/c: Stadastrasse 2-18, D-61118 Bad Vilbel - Germany)


  1. Nhà sản xuất: Eirgen Pharma Ltd (Đ/c:  64 / 66  Westside Business Park, Old Kilmeaden Road - Ireland)


STT

Tên thuốc

Hoạt chất chính - Hàm lượng

Dạng bào chế

Tuổi thọ

Tiêu chuẩn

Quy cách đóng gói

Số đăng ký

18

Exemestane Stada

Exemestan 25mg

Viên nén bao phim

24

tháng

NSX

Hộp 3, 10 vỉ

x 10 viên

VN2-463-16

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.