Open navigation

Công văn 413/GSQL-GQ1 Kiểm tra chất lượng theo quy định tại Thông tư 37/2015/TT-BCT


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  413 / GSQL - GQ1

V/v kiểm tra chất lượng theo quy định tại Thông tư số  37 / 2015 / TT - BCT 

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Bộ Công Thương - Vụ Khoa học và Công nghệ.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  06 / 2016 / BP  ngày 18/3/2016 của Công ty TNHH XNK Bảo Phú kiến nghị nội dung nêu tại trích yếu, cụ thể như sau:


Công ty nhập khẩu phân phối các sản phẩm thiết bị chăm sóc sức khỏe, ghế massage, chổi lau nhà, trong các sản phẩm này có một phần nhỏ vải bọc phủ bên ngoài và đầu lau được làm bằng chất liệu bông vải sợi. Tuy nhiên, theo trình bày của Công ty, các chi tiết này chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ so với toàn bộ nguyên vật liệu cấu thành nên sản phẩm. Theo quy định tại Thông tư số  37 / 2015 / TT -  BCT ngày 30/10/2015 của Bộ Công Thương thì các sản phẩm dệt may tiêu thụ tại thị trường Việt Nam phải kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo. Việc các chi tiết chiếm tỷ lệ nhỏ trong sản phẩm nhưng phải thực hiện việc kiểm tra theo quy định tại Thông tư số  37 / 2015 / TT - BCT  gây khó khăn cho doanh nghiệp cả về thời gian và chi phí thực hiện. Công ty đề nghị được xem xét miễn kiểm tra đối với các sản phẩm nhập khẩu của Công ty.


Liên quan đến việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan kính chuyển kiến nghị của Công ty tới quý Vụ để xem xét, xử lý theo chức năng, nhiệm vụ.


Trân trọng cảm ơn./.


(Gửi kèm công văn số  06 / 2016 / BP  ngày 18/3/2016 và hồ sơ liên quan)Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);

  • Cty TNHH XNK Bảo Phú (thay trả lời)

    (Số 5/38 đường An Lạc, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội)

  • Lưu: VT, GQ1.Cường (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNgô Minh Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.