Open navigation

Công văn 4054/BTC-CST Thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị dùng cho tàu cá


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4054 / BTC - CST 

V/V thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị dùng cho tàu cá.

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Bộ Giao thông Vận tải;

Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Bộ Khoa học và Công nghệ.


Bộ Tài chính nhận được công văn số  1355 / HQBĐ - NV  ngày 15/12/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bình Định và văn bản số  05 - 2015 / YBMV  ngày 23/12/2015 của Công ty TNHH Đóng tàu Yanmar Việt Nam (Công ty) đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với một số máy móc, thiết bị dùng cho tàu đánh bắt xa bờ. Nội dung vướng mắc như sau:


Công ty TNHH Đóng tàu Yanmar Việt Nam là doanh nghiệp sản xuất tàu đánh bắt xa bờ có công suất từ 400CV trở lên và dự kiến nhập khẩu động cơ máy thủy đồng bộ của Yanmar co., Ltd Nhật Bản và các thiết bị khác dùng cho tàu cá để tiến hành lắp ráp vào tàu cá FRP do chính Công ty sản xuất, bao gồm: Động cơ máy thủy diesel công suất > 100KW, đi kèm hộp số; Máy phát điện xoay chiều công suất < 75KVA; Máy phát điện một chiều công suất < 37,5 KW; Ly hợp từ trích lực trước máy; Bơm cao su cánh gạt; Bộ đèn LED; Bóng đèn Halogen; Bơm thủy lực truyền động bằng vô lăng; Thiết bị dò cá; Cần câu điện; Bơm sục khí; Cần cẩu; Thiết bị sốc điện.


Cơ quan hải quan và doanh nghiệp gặp vướng mắc như sau:


  • Về thuế nhập khẩu: Công ty TNHH Đóng tàu Yanmar Việt Nam có thuộc đối tượng áp dụng quy định tại khoản 3, Điều 2 Thông tư số  117 / 2014 / TT - BTC  ngày 21/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số  67 / 2014 / NĐ - CP  ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản hay không? Hàng hóa là máy móc, thiết bị nêu trên có được miễn thuế nhập khẩu hay không?


  • Về thuế giá trị gia tăng (GTGT): Máy móc, thiết bị nêu trên của Công ty TNHH Đóng tàu Yanmar Việt Nam có thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT tại khâu nhập khẩu hay không? Nếu được áp dụng đối tượng không chịu thuế GTGT tại khâu nhập khẩu thì khi làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp phải nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan các tài liệu gì?


    Bộ Tài chính thấy rằng:


  • Về thuế nhập khẩu:


Đối chiếu với quy định tại Điều 2 Nghị định số  67 / 2014 / NĐ - CP  thì Công ty TNHH Đóng tàu Yanmar Việt Nam không thuộc đối tượng điều chỉnh của

...................


Để được áp dụng đối tượng không chịu thuế GTGT tại khâu nhập khẩu, khi làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan các tài liệu sau:


+ Bản cam kết của Công ty sử dụng trực tiếp động cơ máy thủy đồng bộ có công suất từ 400CV để đóng mới, nâng cấp tàu cá làm nghề khai thác hải sản hoặc dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản: nộp 01 bản chính.


+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 01 bản sao.”


Đối với các máy móc, thiết bị khác ngoài động cơ máy thủy, để có căn cứ áp dụng chính sách thuế GTGT cho phù hợp, Bộ Tài chính đề nghị quý Bộ có ý kiến đối với các loại máy móc, thiết bị này có phải là máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ khai thác, bảo quản sản phẩm cho tàu cá có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên làm nghề khai thác hải sản hoặc dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản hay không?


Ý kiến tham gia xin gửi về Bộ Tài chính trước ngày 4/04/2016. Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý Bộ./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để báo cáo);

  • TCT; Vụ PC; TCHQ;

  • Lưu: VT, Vụ CST(CST2).


KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNGVũ Thị Mai

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.