Open navigation

Quyết định 97/QĐ-QLD Danh mục 605 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 153


BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 97 / QĐ - QLD

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 605 THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 153

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 63 / 2012 / NĐ - CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861 / QĐ - BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 44 / 2014 / TT - BYT ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế qui định việc đăng ký

thuốc,


Căn cứ ý kiến của Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký lưu hành thuốc Bộ Y tế; Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc - Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 605 thuốc sản xuất trong nước

được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 153.

Điều 2. Công ty sản xuất và công ty đăng ký có thuốc lưu hành phải in số đăng ký được Bộ Y tế cấp lên nhãn thuốc và phải chấp hành đúng các quy chế có liên quan tới sản xuất và lưu hành thuốc. Các số đăng ký có ký hiệu VD-...-16 có giá trị 05 năm kể từ ngày ký Quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và giám đốc công ty sản xuất và công ty đăng ký có thuốc tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.Nơi nhận:

 • Như Điều 4;

 • BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);

 • TT. Lê Quang Cường (để b/c);

 • Cục Quân y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ CA;

 • Cục Y tế giao thông vận tải - Bộ GTVT;

 • Tổng Cục Hải Quan - Bộ Tài Chính;

 • Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

 • Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Y Dược cổ truyền, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế; Thanh tra Bộ Y tế;

 • Viện KN thuốc TƯ và VKN thuốc TP.HCM;

 • Tổng Công ty Dược VN;

 • Các bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc BYT;

 • Website của Cục QLD, Tạp chí Dược Mỹ phẩm - Cục QLD;

 • Lưu: VP, KDD, ĐKT (2b).

  CỤC TRƯỞNG


  Trương Quốc Cường

  DANH MỤC


  605 THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ HIỆU LỰC 05 NĂM - ĐỢT 153

  Ban hành kèm theo quyết định số: 97 / QĐ - QLD , ngày 23/3/2016


  1. Công ty đăng ký: Chi nhánh công ty cổ phần Armephaco- Xí nghiệp dược phẩm 150 (Đ/c: 112 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần Armephaco- Xí nghiệp dược phẩm 150 (Đ/c: 112 Trần Hưng Đạo. Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    1

    Omeprazol 20mg

    Omeprazol (dưới dạng hạt bao tan trong ruột) 20mg

    Viên nang cứng

    30

    tháng

    TCCS

    Hộp 5 vỉ,

    10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 chai 14 viên; Chai 100 viên

    VD-24059- 16

  2. Công ty đăng ký: Cơ sở Y dược “Lộc Hà - Thiên Lương” (Đ/c: 52A Nguyễn Khiết, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội -)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TM dược VTYT Khải Hà (Đ/c: 2A Phố Lý Bôn, Tổ 2, Ph. Tiền Phong, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    2

    Viên nang tràng vị

    Khổ sâm 100 mg; Bồ công anh 120 mg; Dạ cẩm 80 mg; Bạch cập 80 mg; Nga truật 60 mg

    Viên nang cứng

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 lọ 40 viên;

    Hộp 1 lọ 60 viên;

    Hộp 1 túi x 2 vỉ, 5

    vỉ, 10 vỉ x 10 viên

    VD-24060- 16

  3. Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma (Đ/c: Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây- Huyện Củ Chi-Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma (Đ/c: Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-Huyện Củ Chi-Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    3

    Độc hoạt tang ký sinh - BVP

    Mỗi viên chứa 400 mg cao khô toàn phần được chiết xuất từ 2665 mg các dược liệu khô sau: Độc hoạt 203 mg; Tang ký sinh 320 mg; Quế chi 123 mg; Tần giao 134 mg; Tế tân 80 mg; Phòng

    phong 123 mg; Đỗ trọng 198 mg;

    Sinh địa 240 mg; Đương quy 123 mg; Bạch thược 400 mg; Xuyên

    khung 123 mg;

    Nhân sâm 160 mg; Phục linh 160 mg; Cam thảo 80 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 chai

    100 viên (chai thủy tỉnh màu nâu hoặc chai nhựa HDPE),

    Hộp 4 vỉ x 18 viên (vỉ nhôm - PVC), hộp 6 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm - nhôm)

    VD-24061- 16

    4

    Macfor

    Mỗi gói 20 ml chứa: Dioctalhedral smectit 3000 mg

    Hỗn dịch uống

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 20

    gói x 20 ml (gói giấy ghép nhôm)

    VD-24062- 16

    5

    Sen vông- BVP

    Cao khô lá sen (tương đương với 1g lá sen khô) 100 mg; Cao khô lá vông (tương đương với 1 g lá vông khô) 130 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 vỉ

    x 10 viên (vỉ nhôm - PVC / bao nhôm)

    VD-24063- 16

    6

    Vương thảo trừ xoang

    Mỗi viên chứa 400 mg cao khô dược liệu chiết được từ 3450 mg các dược liệu khô sau: Ké đầu ngựa 500 mg; Tân di hoa 500 mg; Bạch

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 4 vỉ x 18 viên (vỉ nhôm - PVC),

    Hộp 6 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm - nhôm),

    VD-24064- 16

    image src="97_QD_QLD_2016_Vv_Danh_muc_605_thuoc_san_xuat_trong_nuoc_duoc_cap_so_dang_ky_luu_hanh_tai_Viet_Nam__Dot_153 / Image_001 .png" height="131" width="605">

    chỉ 750 mg; Bạc hà 350 mg; Hoàng kỳ 600 mg; Bạch truật 300 mg;

    Phòng phong 200 mg; Kim ngân hoa 250 mg

    Hộp 1 chai

    100 viên (chai thủy tỉnh màu nâu hoặc chai nhựa HDPE).

  4. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco (Đ/c: Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco (Đ/c: Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    7

    Dưỡng cốt hoàn

    Mỗi 5 g chứa: Cao xương hỗn hợp 0,7g; Cao quy bản 0,05g; Hoàng bá 2,4g; Tri mẫu 0,3g; Trần bì 0,6g; Bạch thược 0,6g; Can khương 0,15g; Thục địa 0,6g

    Hoàn cứng

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 20 túi

    x 5 gam

    VD-24065-16

    8

    Hà thủ ô

    Cao đặc rễ hà thủ ô đỏ (tương đương 1,5g rễ hà thủ ô đỏ) 300mg

    Viên nén bao đường

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 5 vỉ x 20 viên

    VD-24066-16

    9

    Hoàn an thần

    Mỗi 10 g chứa: Đăng tâm thảo 0,6g; Táo nhân 2g; Thảo quyết minh 1,5g; Tâm sen 1g

    Hoàn mềm

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10

    viên x 10 gam

    VD-24067-16

    10

    Hoàn lục vị địa hoàng

    Mỗi 10 g chứa: Thục địa 1,15g; Hoài sơn 0,96g; Sơn thù 0,96g; Mẫu đơn bì 0,71g; Phục linh 0,71g; Trạch tả

    Hoàn mềm

    36

    tháng

    TCCS

    hộp 10

    viên x 10 gam

    VD-24068-16


    0,71g

    11

    Hoạt huyết dưỡng não

    Cao đặc rễ đinh lăng 5:1 (tương đương 750mg rễ đinh lăng) 150mg; Cao khô lá bạch quả (hàm lượng flavonoid toàn phần 24%) 5mg

    Viên nén bao đường

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ,

    5 vỉ x 20 viên

    VD-24069-16

    12

    Sáng mắt

    Thục địa 125mg; Hoài sơn 160mg; Đương quy 160mg; Cao đặc trạch tả (tương đương 100mg trạch tả) 40mg; Cao đặc hà thủ ô đỏ (tương đương 200mg hà thủ ô đỏ) 40mg; Cao đặc thảo quyết minh (tương đương 200mg thảo quyết minh) 50mg; Cao đặc cúc hoa (tương đương 200mg cúc hoa) 24mg; Cao đặc hạ khô thảo (tương đương 125mg hạ khô thảo) 12,5mg

    Viên nang cứng

    36

    tháng

    TCCS

    hộp 1 vỉ,

    10 vỉ x 10 viên

    VD-24070-16

    13

    Trà hòa tan Hà thủ ô

    Mỗi 3 g chứa: Cao đặc rễ hà thủ ô đỏ (tương đương 3g rễ hà thủ ô đỏ) 0,6g

    Cốm trà

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 túi

    x 3 gam

    VD-24071-16

    14

    Viên sáng mắt

    Mỗi 5 g chứa: Thục địa 800mg; Hoài sơn 800mg; Trạch tả 800mg; Cúc hoa 800mg; Hà thủ ô đỏ

    Hoàn cứng

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10

    túi, 20 túi

    x 5 gam

    VD-24072-16

    image src="97_QD_QLD_2016_Vv_Danh_muc_605_thuoc_san_xuat_trong_nuoc_duoc_cap_so_dang_ky_luu_hanh_tai_Viet_Nam__Dot_153 / Image_002 .png" height="94" width="610">

    800mg; Thảo quyết minh 800mg; Đương quy 800mg; Hạ khô thảo 500mg

  5. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược phẩm ICA (Đ/c: Lô 10, Đường số 5, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, tỉnh Bình Dương - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược phẩm ICA (Đ/c: Lô 10, Đường số 5, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, tỉnh Bình Dương - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    15

    Dolodon DC

    Paracetamol 500 mg

    Viên nén

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 2 vỉ,

    12 vỉ x 8 viên

    VD-24073-16

    16

    Normostat

    Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calcium) 20 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 2 vỉ x 7 viên

    VD-24074-16

  6. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần DTS Việt Nam (Đ/c: Số 18, tổ 51, phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà (Đ/c: 415- Hàn Thuyên - Nam Định - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    17

    Golheal 300

    Thioctic acid 300mg

    Viên nang mềm

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 2 vỉ,

    4 vỉ x 15 viên

    VD-24075-16

  7. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà (Đ/c: 415- Hàn Thuyên - Nam Định - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà (Đ/c: 415- Hàn Thuyên - Nam Định - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    18

    Coldi

    Mỗi 15ml chứa: Oxymetazolin

    Dung dịch xịt

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 lọ 15ml

    VD-24076-16


    HCl 7,5mg; Dexamethason natri phosphat 7,5mg

    mũi

    19

    Izotren

    Mỗi 10g chứa Isotretinoin 10mg

    Kem bôi da

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 tuýp 10g

    VD-24077-16

    20

    Top-Pirex

    Mỗi 5ml chứa: Tobramycin (dưới dạng Tobramycin sulfat) 15mg

    Dung dịch nhỏ mắt

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 lọ 5ml

    VD-24078-16

  8. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược ATM (Đ/c: 89F, Nguyễn Văn Trỗi, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Tp Hà Nội - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh (Đ/c: 167 Hà Huy Tập, tp. Hà Tĩnh

    • Việt Nam)     STT


     Tên thuốc

     Hoạt chất chính - Hàm lượng

     Dạng bào chế

     Tuổi thọ

     Tiêu chuẩn

     Quy cách đóng gói


     Số đăng ký

     21

     Siro Abrocto 30

     Ambroxol HCl 30mg / 5ml

     Sirô thuốc

     36

     tháng

     TCCS

     Hộp 1 lọ 40ml, hộp 1 lọ 60ml,

     hộp 1 lọ 80ml, hộp 1 lọ 100ml

     VD-24079-16

  9. Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần Dược Becamex (Đ/c: Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Becamex (Đ/c: Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    22

    Methionin 250mg

    Methionin 250mg

    Viên nang cứng

    36

    tháng

    TCCS

    Chai 100 viên

    VD-24080-16

    23

    Paracetamol

    Paracetamol 500mg

    Viên nén

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 vỉ

    x 10 viên

    VD-24081-16

  10. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược Danapha (Đ/c: 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, TP. Đà Nẵng - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Danapha (Đ/c: 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, tp. Đà Nẵng - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    24

    Danapha-Telfadin

    Fexofenadin hydroclorid 60 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ x 10 viên

    VD-24082-16

    25

    Garnotal

    Phenobarbital 100 mg

    Viên nén

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 vỉ

    x 10 viên

    VD-24084-16

    26

    Haloperidol 1,5 mg

    Haloperidol 1,5 mg

    Viên nén

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 vỉ

    x 25 viên. Hộp 1 lọ x 400 viên

    VD-24085-16

    27

    Paracetamol 500 mg

    Paracetamol 500 mg

    Viên nén

    36

    tháng

    TCCS

    Lọ 150

    viên

    VD-24086-16

   2. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Danapha (Đ/c: Khu công nghiệp Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    28

    Danospan

    Mỗi 100 ml chứa: Cao khô lá Thường xuân (tương ứng với 4,55g lá Thường xuân) 0,7g

    Siro

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1

    chai x 100 ml

    VD-24083-16

  11. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược Đồng Nai. (Đ/c: 221B Phạm Văn Thuận,

   p. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai - Việt Nam)


   11.1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Đồng Nai. (Đ/c: 221B Phạm Văn Thuận, p. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai - Việt Nam)   STT


   Tên thuốc

   Hoạt chất chính - Hàm lượng

   Dạng bào chế

   Tuổi thọ

   Tiêu chuẩn

   Quy cách đóng gói


   Số đăng ký

   29

   Colchicine ARTH 1 mg

   Colchicin 1mg

   Viên nén

   36

   tháng

   TCCS

   Hộp 2 vỉ x 20 viên, hộp 5 vỉ x 20 viên, hộp

   VD-24087- 16


   10 vỉ x 20 viên

   30

   Debutinat

   Trimebutin maleat 100 mg

   Viên nén

   36

   tháng

   TCCS

   Hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên

   VD-24088- 16

   31

   Prednison 5 mg

   Prednison 5 mg

   Viên nang cứng (vàng - cam)

   36

   tháng

   TCCS

   Hộp 10 vỉ x 10

   viên, chai 200

   viên, chai 500 viên

   VD-24089- 16

   32

   Rhetanol

   Paracetamol 500mg; Clorpheniramin maleat 2mg

   Viên nang cứng

   36

   tháng

   TCCS

   Chai 100 viên,

   chai 200 viên,

   chai 500 viên

   VD-24090- 16

   33

   Rhetanol - Day

   Paracetamol 500mg; Dextromethorphan HBr 15mg; Loratadin 5mg

   Viên nén bao phim

   36

   tháng

   TCCS

   Hộp 25 vỉ x 4 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên, chai 100 viên

   VD-24091- 16

   34

   Vitamin B1 250 mg

   Thiamin mononitrat 250 mg

   Viên nang cứng

   36

   tháng

   TCCS

   Hộp 10 vỉ x 10

   viên, chai 100

   viên, chai 200 viên

   VD-24092- 16

  12. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh (Đ/c: 167 Hà Huy Tập, tp. Hà Tĩnh - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh (Đ/c: 167 Hà Huy Tập, tp. Hà Tĩnh - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    35

    Momvina

    Dimenhydrinat 50mg

    Viên nén

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 25 vỉ x 4 viên, hộp 50 vỉ x 4 viên, hộp 10 vỉ x 4 viên

    VD-24093- 16

   2. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh. (Đ/c: Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    36

    Phalintop

    10ml dung dịch chứa: Cao lỏng

    Dung dịch

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 ống, hộp 20 ống x

    VD-24094- 16


    (tương đương với: Đảng sâm nam chế 1,5g; cam thảo 0,5g) 3ml; Dịch chiết men bia (tương đương với men bia 10g) 4ml

    thuốc nước

    10ml; hộp 1 lọ 60ml, 90ml, 100ml, 120ml, 200ml

    37

    Sirnakarang

    Mỗi gói 6g chứa: Cao khô kim tiền thảo 1g

    Thuốc cốm

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 gói x 6g

    VD-24095- 16

  13. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (Đ/c: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (Đ/c: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ,

    P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    38

    AmoDHG 500

    Amoxicillin (dưới dạng Amoxicillin trihydrat) 500 mg

    Viên nang cứng (xanh bạc

    - nâu tím bạc)

    24

    tháng

    DĐVN IV

    Hộp 10 vỉ x 10

    viên, chai 100

    viên, chai 200 viên

    VD-24096- 16

    39

    CelexDHG 500

    Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 500 mg

    Viên nang cứng (nang hồng - xanh)

    24

    tháng

    DĐVN IV

    Hộp 10 vỉ x 10

    viên, chai 100

    viên, chai 200

    viên, chai 500 viên

    VD-24097- 16

    40

    CelexDHG 500

    Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 500 mg

    Viên nang cứng (nang tím

    - hồng)

    24

    tháng

    DĐVN IV

    Hộp 10 vỉ x 10

    viên, chai 100

    viên, chai 200

    viên, chai 500 viên

    VD-24098- 16

    41

    CelexDHG 500

    Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 500mg

    Viên nang cứng (xanh - tím)

    24

    tháng

    DĐVN IV

    Hộp 10 vỉ x 10

    viên, chai 100

    viên, chai 200

    viên, chai 500 viên

    VD-24099- 16

    42

    Eyelight

    Mỗi chai 10ml

    Thuốc

    24

    TCCS

    Hộp 1 chai x

    VD-24100-


    chứa: Tetrahydrozolin HCl 5mg

    nhỏ mắt

    tháng

    10ml

    16

    43

    Hapenxin 250

    Mỗi gói 1,4g chứa: Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 250mg

    Thuốc cốm pha hỗn dịch uống

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 24 gói x 1,4g

    VD-24101- 16

    44

    Hoạt huyết dưỡng não DHG

    Cao khô đinh lăng (tương đương 970mg dược liệu khô) 194mg; Cao khô bạch quả (tương đương flavonoid toàn phần 2,4mg) 10mg

    Viên nén bao đường

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ x 20 viên

    VD-24102- 16

    45

    Ivis B12

    Mỗi chai 5ml chứa: Cyanocobalamin 1mg

    Thuốc nhỏ mắt

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 chai 5ml

    VD-24103- 16

  14. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược Lâm Đồng - LADOPHAR (Đ/c: 18 Ngô Quyền, Phường 6, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Lâm Đồng - LADOPHAR (Đ/c: 18 Ngô Quyền, Phường 6, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    46

    Cynaphytol

    Cao khô actiso (tương đương với 4g lá tươi actiso) 0,16g

    Viên bao đường

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1

    tuýp 50 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên

    VD-24104- 16

    47

    Lado - Babegan

    Cao đặc actiso 100 / 1 (tương đương 10g lá tươi actiso) 100mg; Hạt bìm bìm biếc 75mg; Cao khô rau đắng đất 10/1

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Lọ 60

    viên, 100 viên, Hộp 2 vỉ, 5 vỉ

    x 20 viên

    VD-24105- 16


    (tương đương với 750 mg rau đắng đất) 75mg

    48

    Thuốc uống Actisô

    Mỗi ống 10 ml chứa cao đặc actisô (tương đương 20 g lá tươi actisô) 0,2g

    Dung dịch uống

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10

    ống x 10 ml

    VD-24106- 16

  15. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược Minh Hải (Đ/c: 322 Lý Văn Lâm, Phường 1, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải (Đ/c: 322 Lý Văn Lâm, Phường 1, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    49

    Metronidazol

    Metronidazol 250 mg

    Viên nén

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 vỉ

    x 10 viên

    VD-24107- 16

  16. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm 3/2 (Đ/c: 10 Công Trường Quốc Tế, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (Đ/c: Số 930 C2, Đường C, KCN Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    50

    Diserti 24

    Betahistin dihydroclorid 24mg

    Viên nén

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

    VD-24108- 16

    51

    Eutelsan 40

    Telmisartan 40mg

    Viên nén bao phim

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ x 10 viên

    VD-24109- 16

    52

    Repainlin

    Diacerein 50mg

    Viên nang cứng

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ x 10 viên

    VD-24110- 16

  17. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm (Đ/c: 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm (Đ/c: Đường Vũ Trọng Phụng, Khóm Thạnh An, P. Mỹ Thái, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    53

    Agimetpred 4

    Methylprednisolon 4mg

    Viên nén

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ x 10 viên

    VD-24111- 16

    54

    Agisimva 20

    Simvastatin 20mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ x 10 viên

    VD-24112- 16

    55

    Baburol

    Bambuterol HCl 10mg

    Viên nén

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ x 10 viên

    VD-24113- 16

    56

    Captagim

    Captopril 25mg

    Viên nén

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 vỉ x 10 viên

    VD-24114- 16

    57

    Goutcolcin

    Colchicin 1mg

    Viên nén

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 2 vỉ x 20 viên nén

    VD-24115- 16

    58

    Ostagi 10

    Acid alendronic (dưới dạng Alendronat natri) 10mg

    Viên nén

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ x 4

    viên; Hộp 3 vỉ

    VD-24116- 16

    59

    Todergim

    Mỗi 10g chứa: Betamethason dipropionat 6,4mg; Neomycin sulfat 34.000IU

    Kem bôi da

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 tuýp 10g

    VD-24117- 16

    60

    Urdoc

    Acid ursodeoxycholic 300mg

    Viên nén

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 8 vỉ x 10 viên

    VD-24118- 16

  18. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi (Đ/c: Lô B14-3, lô 14-4, đường N13, KCN Đông Nam, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi (Đ/c: Lô B14-3, lô 14-4, đường N13, KCN Đông Nam, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    61

    Cefbuten 200

    Ceftibuten (dưới dạng Ceftibuten dihydrat) 200mg

    Viên nang cứng (trắng- hồng)

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ

    x 10 viên

    VD-24119- 16

    61

    Cefbuten 400

    Ceftibuten (dưới dạng Ceftibuten dihydrat) 400mg

    Viên nang cứng

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ

    x 10 viên

    VD-24120- 16


    (cam- cam)

    62

    Dialisis 1B

    Mỗi 10 lít chứa: Natri hydrocarbonat 840g

    Dung dịch thẩm

    phân máu đậm đặc

    24

    tháng

    TCCS

    Thùng 1

    can 10 lít

    VD-24121- 16

  19. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A (Đ/c: KCN Nhơn Trạch 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A (Đ/c: KCN Nhơn Trạch 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    64

    Amfastat 20

    Simvastatin 20 mg

    Viên nén bao phim

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ,

    3 vỉ, 10 vỉ

    x 10 viên

    VD-24122- 16

    65

    Cezil Cough

    Cetirizin (dưới dạng Cetirizin hydroclorid) 5 mg; Guaifenesin 100mg; Dextromethorphan hydrobromid 15 mg

    Viên nang mềm

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ,

    2 vỉ, 6 vỉ

    x 15 viên

    VD-24123- 16

    66

    Maxxtriptan 140

    Sumatriptan (dưới dạng Sumatriptan succinat 140 mg) 100 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ,

    3 vỉ, 10 vỉ

    x 10 viên

    VD-24124- 16

  20. Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên (Đ/c: 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Nhà máy sản xuất dược phẩm An Thiên (Đ/c: C16, đường số 9, KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn


    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    67

    A. T Ambroxol

    Mỗi 5ml chứa Ambroxol (dưới dạng Ambroxol HCl) 30mg

    Dung dịch uống

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 20 ống, hộp 30 ống, hộp 50 ống x 5ml. Chai 30ml, chai 60ml, chai 100ml

    VD-24125- 16


    68

    A. T Lục vị

    Mỗi hoàn mềm 9g chứa: Thục địa 1,6g; Hoài sơn 0,8g; Sơn thù 0,8g; Mẫu đơn bì 0,6g; Bạch linh 0,6g; Trạch tả 0,6g

    Hoàn mềm

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 hoàn mềm x 9g

    VD-24126- 16

    69

    A.T Alugela

    Gói 20g chứa Nhôm phosphat gel 20% 12,380

    g

    Hỗn dịch thuốc

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 gói, hộp 26 gói, hộp 52 gói x 20g

    VD-24127- 16

    70

    A.T Arginin 800

    Ống 10ml chứa Arginin hydroclorid 800mg;

    Dung dịch uống

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 20 ống, Hộp

    30 ống, Hộp 50 ống nhựa x 10ml

    VD-24128- 16

    71

    A.T Bisoprolol 5

    Bisoprolol fumarat 5mg

    Viên nén

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ,

    hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ

    x 10 viên, chai 30 viên, chai 60 viên, chai 100 viên

    VD-24129- 16

    72

    A.T Calci plus

    Mỗi ống 10ml chứa: Calci glucoheptonat 700mg; Calci gluconat 300mg

    Dung dịch uống

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 20 ống, Hộp

    30 ống, Hộp 50 ống nhựa x 10ml

    VD-24130- 16

    73

    A.T

    Desloratadin

    Mỗi 5ml chứa Desloratadin 2,5mg

    Dung dịch uống

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 20 ống, hộp 30 ống, hộp 50 ống x 5ml. Hộp 1 chai 30ml, hộp 1 chai 60ml, hộp 1 chai 100ml

    VD-24131- 16

    74

    A.T Loratadin

    Loratadin 10mg

    Viên nén

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ,

    hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ

    x 10 viên. Chai 30 viên, chai 60 viên, chai 100 viên

    VD-24132- 16

    75

    A.T Ranitidine inj

    Ranitidin (dưới dạng Ranitidin hydroclorid) 50mg / 2ml

    Dung dịch tiêm

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 5 ống, hộp 10 ống, hộp 20 ống x 2ml

    VD-24133- 16

    76

    Antimuc 100

    Mỗi ống 5ml

    Dung

    24

    TCCS

    Hộp 20 ống, hộp 30

    VD-24134-


    chứa N Acetyl cystein 100mg

    dịch uống

    tháng

    ống, hộp 50 ống x 5ml

    16

    77

    Atifolin inj

    Acid folinic (dưới dạng Calci folinat) 50mg / 5ml

    Dung dịch tiêm

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 lọ, hộp 3 lọ, hộp 5 lọ x 5ml

    VD-24135- 16

    78

    Atimezon inj

    Omeprazol (dưới dạng omeprazol natri monohydrat) 40mg

    Bột đông khô pha tiêm

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 lọ + 1 ống dung môi, Hộp 3 lọ

    + 3 ống dung môi, Hộp 5 lọ + 5 ống dung môi. Dung môi: Nước cất pha tiêm x 10ml

    VD-24136- 16

    79

    Ciprofloxacin A.T

    CiprofIoxacin (dưới dạng ciprofloxacin hydroclorid monohydrat) 500mg

    Viên nén dài bao phim

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ,

    hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ

    x 10 viên. Chai 30 viên, chai 60 viên, chai 100 viên

    VD-24137- 16

    80

    Natri clorid

    Natri clorid 0,9%

    Dung môi pha tiêm

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 5 ống, hộp 10 ống, hộp 20 ống. Ống 2ml, ống 5ml, ống 10ml

    VD-24138- 16

    81

    Nước cất A.T

    Nước cất pha tiêm 2ml, 5ml, 10ml

    Dung môi pha tiêm

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 5 ống, hộp 10 ống, hộp 20 ống, hộp 100 ống. Ống 2ml, ống 5ml, ống 10ml

    VD-24139- 16

  21. Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Bos Ton Việt Nam (Đ/c: Số 43, Đường số 8, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam -)


   1. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Bos Ton Việt Nam (Đ/c: Số 43, Đường số 8, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    82

    Bosrontin

    Gabapentin 300mg

    Viên nang cứng

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 vỉ

    x 10 viên

    VD-24140-16

  22. Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Bos Ton Việt Nam (Đ/c: Số 43, Đường số 8, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam - Việt Nam)

   1. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Bos Ton Việt Nam (Đ/c: Số 43, Đường số 8, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    83

    Clopalvix

    Clopidogrel (dưới dạng Clopidogrel bisulfat) 75mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ x 14 viên; hộp 5 vỉ x 14 viên

    VD-24141-16

  23. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long (Đ/c: Số 150 đường 14 tháng 9, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long (Đ/c: Số 150 đường 14 tháng 9, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    84

    Atorvpc 10

    Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci) 10 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ, 3 vỉ,

    5 vỉ x 10 viên

    VD-24142- 16

    85

    Atorvpc 20

    Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci) 20 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ, 3 vỉ

    x 10 viên

    VD-24143- 16

    86

    Cefaclor 250 mg

    Cefaclor (dưới dạng Cefaclor monohydrat) 250 mg

    Viên nang cứng

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 2 vỉ x 12

    viên. Hộp 10 vỉ x 10 viên

    VD-24144- 16

    87

    Cefacyl 250

    Mỗi gói 3g chứa: Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 250 mg

    Thuốc bột uống

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 gói, 30 gói x 3g

    VD-24145- 16

    88

    Ceplorvpc 250

    Mỗi gói 3 g chứa: Cefaclor (dưới dạng Cefaclor monohydrat) 250 mg

    Thuốc cốm pha hỗn dịch uống

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 gói, 30 gói x 3 g

    VD-24146- 16

    89

    Drocefvpc 250

    Mỗi gói 2g chứa: Cefadroxil (dưới dạng Cefadroxil monohydrat) 250

    Thuốc cốm pha hỗn dịch uống

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 gói, 30 gói x 2 g

    VD-24147- 16


    mg

    90

    Medrobcap

    Methylprednisolon 16 mg

    Viên nang cứng

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên. Chai 100 viên, 200 viên

    VD-24148- 16

    91

    m-Rednison 16

    Methylprednisolon 16 mg

    Viên nén

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên. Chai 50 viên, 100 viên

    VD-24149- 16

    92

    m-Rednison 4

    Methylprednisolon 4 mg

    Viên nén

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên. Chai 100 viên, 200 viên

    VD-24150- 16

    93

    Rabeprazol 20

    Rabeprazol natri 20 mg

    Viên nén bao phim tan trong ruột

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ, 3 vỉ

    x 10 viên

    VD-24151- 16

    94

    Simtorvpc 10

    Simvastatin 10 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ, 10 vỉ

    x 10 viên

    VD-24152- 16

  24. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic (Đ/c: 367 Nguyễn Trãi - Q.1 - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic (Đ/c: 1/67 Nguyễn Văn Quá, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    95

    Acarfar

    Acarbose 50mg

    Viên nén

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ x 10 viên

    VD-24153- 16

    96

    Povidine

    Mỗi 1,5 g chứa: Povidon iod 0,15g

    Thuốc mỡ

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 miếng

    gạc (10 x 10 cm) tẩm thuốc mỡ Povidine 10%; hộp 10 miếng gạc (7 x

    7 cm) tẩm thuốc mỡ Povidine 10%

    VD-24154- 16

    97

    Ratidin

    Ranitidin (dưới dạng Ranitidin hydroclorid)

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 vỉ xé x 10 viên

    VD-24155- 16


    150mg

    98

    Ratidin F

    Ranitidin (dưới dạng Ranitidin hydroclorid) 300mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ xé, 10 vỉ xé x 10 viên

    VD-24156- 16

  25. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm - Thành viên tập đoàn Valeant (Đ/c: ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa hạ, Đức Hòa, Long An - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm - Thành viên tập đoàn Valeant (Đ/c: ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa hạ, Đức Hòa, Long An - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    99

    Eutinex 0,05%

    Mỗi 15 ml chứa: Naphazolin nitrat 7,5mg

    Dung dịch nhỏ mũi

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1

    chai 15 ml

    VD-24157- 16

    100

    Lodium

    Loperamid hydroclorid 2mg

    Viên nang cứng

    36

    tháng

    USP 35

    Hộp 10 vỉ

    x 10 viên

    VD-24158- 16

    101

    Motiridon

    Domperidon (dưới dạng Domperidon maleat) 10mg

    Viên nén

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 vỉ

    x 10 viên

    VD-24159- 16

  26. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Glomed (Đ/c: 35 Đại lộ Tự do, KCN Việt Nam - Singapore, tỉnh Bình Dương - Việt Nam)


   1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Glomed (Đ/c: 29A Đại Lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương - Việt Nam)    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    102

    Cefdinir 100 Glomed

    Cefdinir 100 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ, 2

    vỉ, 10 vỉ 10 viên

    VD-24160- 16

    103

    Ceflodin 250

    Cefaclor (dưới dạng Cefaclor monohydrat) 250 mg

    Viên nang cứng

    36

    tháng

    USP37

    Hộp 10 vỉ x 10 viên

    VD-24161- 16

    104

    Cefoxitin Glomed 1g

    Cefoxitin (dưới dạng Cefoxitin natri) 1g

    Thuốc bột pha tiêm

    24

    tháng

    USP36

    Hộp 1 lọ, 10

    lọ, 25 lọ

    VD-24162- 16


    105

    Ceodox 100

    Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 100 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    USP36

    Hộp 1 vỉ, 2

    vỉ, 10 vỉ x 10 viên

    VD-24163- 16

    106

    Ceodox 200

    Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 200 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    USP36

    Hộp 1 vỉ, 2

    vỉ, 10 vỉ x 10 viên

    VD-24164- 16

    107

    Glocepzol 1g

    Cefmetazol (dưới dạng cefmetazol natri) 1g

    Thuốc bột pha tiêm

    24

    tháng

    USP36

    Hộp 1 lọ, 10

    lọ, 25 lọ, 100 lọ

    VD-24165- 16

    108

    Medsidin 100

    Cefdinir 100 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ, 2

    vỉ, 10 vỉ x 10 viên

    VD-24166- 16

    109

    Medsidin 300

    Cefdinir 300 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ, 2

    vỉ, 10 vỉ x 10 viên

    VD-24167- 16

    110

    Medxil 100

    Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 100 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    USP36

    Hộp 1 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

    VD-24168- 16

   2. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Glomed (Đ/c: 35 Đại lộ Tự do, KCN Việt Nam - Singapore, tỉnh Bình Dương - Việt Nam)


    STT


    Tên thuốc

    Hoạt chất chính

    - Hàm lượng

    Dạng bào chế

    Tuổi thọ

    Tiêu chuẩn

    Quy cách đóng gói


    Số đăng ký

    111

    Domprezil

    Omeprazol 20 mg; Domperidon 10 mg

    Viên nang cứng chứa vi hạt bao tan trong ruột

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ x 10 viên

    VD-24169- 16

    112

    Fumecar

    Mebendazol 500 mg

    Viên nén nhai

    48

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 vỉ x 1

    viên, 2 viên,

    4 viên. Hộp 2 vỉ x 2 viên

    VD-24170- 16

    113

    Glomazin Neo

    Mỗi 1 g kem chứa: Betamethason (dưới dạng

    Kem bôi ngoài da

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 1 tuýp,

    10 tuýp, 20 tuýp x 10g

    VD-24171- 16


    betamethason valerat) 1 mg; Neomycin (dưới dạng Neomycin sulfat) 3,5 mg

    114

    Glotal 500

    Mephenesin 500 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 10 vỉ x 10 viên. Hộp

    2 vỉ, 5 vỉ x 12 viên. Chai 100 viên, 200 viên

    VD-24172- 16

    115

    Glovitor 10

    Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci) 10 mg

    Viên nén bao phim

    36

    tháng

    TCCS

    Hộp 3 vỉ, 10

    vỉ, 30 vỉ x 10 viên

    VD-24173- 16

    116

    Medxium 20

    Esomeprazol (dưới dạng esomeprazol magnesi dihydrat) 20 mg

    Viên nang cứng chứa vi hạt tan trong ruột

    24

    tháng

    TCCS

    Hộp 2 vỉ x 10

    viên. Hộp 2

    vỉ, 4 vỉ x 7 viên

    VD-24174- 16

    117