Open navigation

Công văn 2731/TCHQ-TXNK Phân loại mặt hàng gạch


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2731 / TCHQ - TXNK 

V/v phân loại mặt hàng gạch

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Hương Hải Group.

(Đ/c: Lô C2, Khu biệt thự cao cấp, đường Hạ Long, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  01 / 2015 / HHHP - TCHQ  ngày 30/12/2015 của Công ty TNHH Hương Hải Group (Công ty) đề nghị hướng dẫn áp mã HS mặt hàng gạch chịu lửa. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN-5441:2004 về vật liệu chịu lửa - phân loại ban hành kèm theo Quyết định số  132 / 2005 / QĐ - BKHCN  ngày 02/2/2005 và Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7484:2005 về vật liệu chịu lửa - Gạch cao Alumin ban hành kèm theo Quyết định số  162 / 2006 / QĐ - BKHCN  ngày 09/2/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số  156 / 2011 / TT - BTC  ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính;

Tham khảo chú giải khái quát Phân Chương I Chương 69 HS 2012;

  1. Theo độ chịu lửa, các loại vật liệu chịu lửa được phân loại thành 3 nhóm: chịu lửa (từ 1500°C đến 1770°C), chịu lửa cao (1770°C đến 2000°C), và chịu lửa rất cao (trên 2000°C).

  2. Các loại gạch cao alumin được phân cấp theo hàm lượng nhôm oxit (Al2O3). Theo đó, loại gạch cao alumin cấp III có hàm lượng nhôm oxit (Al2O3) từ 45% đến nhỏ hơn 65% có độ chịu lửa không nhỏ hơn 1750°C theo các chỉ tiêu cơ lý.

  3. Các mặt hàng gạch chịu lửa thuộc nhóm 69.02 phải mang đặc tính chịu được nhiệt độ cao (ở mức 1500 độ C hoặc cao hơn) phù hợp với các ngành công nghiệp như thủy tinh, luyện kim... Nhóm này không bao gồm các vật liệu chịu lửa hoặc bán vật liệu chịu lửa không có khả năng chịu được các mức nhiệt độ của các ngành công nghiệp nêu trên.

Đối chiếu với mặt hàng thực tế của Công ty là Gạch chịu lửa loại Legral 35/0 thành phần: Al2O3: 50%, SiO2: 45%, Fe2O3: 1%, nhiệt độ chịu lửa 1350 độ C dùng trong xây dựng lò nung vôi, do đó, theo các tiêu chuẩn vật liệu chịu lửa theo TCVN-5441:2004 và TCVN 7484:2005 và chú giải chi tiết HS 2012 nhóm 69.02, mặt hàng không phù hợp phân loại thuộc nhóm 69.02.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty được biết và liên hệ với Cục Hải quan TP.Hải Phòng để được hướng dẫn cụ thể./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Trung tâm PTPL HH XNK (để biết);

  • Cục HQ TP.Hải Phòng (để  t / hiện) ;

  • Lưu: VT, TXNK- PL- Nguyệt (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.