Open navigation

Công văn 456/GSQL-GQ2 Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá XNK tại chỗ


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  456 / GSQL - GQ2 

V/v thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Iwatani Việt Nam.

(đ/c: phòng 1307 tòa nhà Pacific Place, số 83B phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)


Trả lời công văn số  08 / CV / 2016  ngày 24/3/2016 của Công ty TNHH Iwatani Việt Nam về việc đề nghị hướng dẫn thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì trường hợp “Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam” phải làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ được thực hiện theo quy định tại Điều 86 Thông tư  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.


Theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  của Chính phủ thì khai hải quan cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện theo phương thức điện tử (trừ các trường hợp được khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP ). Để thực hiện được thủ tục hải quan điện tử thì người khai hải quan phải đăng ký chữ ký số và tham gia kết nối với hệ thống khai báo của cơ quan hải quan theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Do vậy, Trường đại học Bách Khoa (là đơn vị sự nghiệp công lập không có mã số thuế) phải đăng ký chữ ký số và tham gia kết nối với hệ thống khai báo của cơ quan hải quan để có thể thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên hệ thống  VNACCS / VCIS  hoặc có thể ủy thác cho một doanh nghiệp xuất nhập khẩu khác đủ điều kiện để thực hiện việc nhập khẩu và thực hiện thủ tục hải quan theo các quy định hiện hành. Việc ủy thác nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại chương IV Nghị định  187 / 2013 / NĐ - CP  ngày 20/11/2013 của Chính phủ.


Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Công ty TNHH Iwatani Việt Nam biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Vũ Lê Quân

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.