Open navigation

Công văn 3389/TCHQ-TXNK Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3389 / TCHQ - TXNK 

V/v miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Công ty Liên doanh Điều hành Vietgazprom.

(No.2001-2008, tầng 20, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6 Khu đô thị Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liên, TP. Hà Nội)


Trả lời công văn số 11-03-03-286 ngày 10/3/2016 của Công ty Liên doanh Điều hành Vietgazprom về việc miễn thuế hàng hóa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại điểm a khoản 10 Điều 12 Nghị định  87 / 2010 / NĐ - CP  ngày 13/08/2010 của Chính phủ, điểm b Khoản 11 Điều 103 Thông tư  38 / 2013 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí mà trong nước chưa sản xuất được thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu.


Căn cứ danh mục số 53 Danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số  04 / 2012 / TT - BKHĐT  ngày 13/8/2012 thì mặt hàng ống chống và ống khai thác dầu khí bằng thép đúc có ren, đường kính từ  2 - 3 / 8  đến 20 inches mã HS 73042200, 73042300, 73042400, 73042900 (ống thép đúc, có ren, độ dày từ 11- 30mm, theo tiêu chuẩn API) thuộc danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được.


Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Công ty liên doanh Điều hành Vietgazprom trao đổi với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xác nhận mặt hàng ống chống bằng thép đúc có ren nhập khẩu theo tờ khai số  100378691714 / A12  ngày 23/4/2015 thuộc loại vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được hay chưa để làm cơ sở cho cơ quan hải quan áp dụng chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp.


Tổng cục Hải quan trả lời Công ty Liên doanh Điều hành Vietgazprom biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục HQ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (để biết);

  • Lưu: VT, TXNK (05).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Hưng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.