Open navigation

Công văn 731/TXNK-CST Hoàn thuế giá trị gia tăng tại sân bay quốc tế Phú Quốc


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  731 / TXNK - CST 

V/v hoàn thuế GTGT tại sân bay quốc tế Phú Quốc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang.


Cục Thuế XNK nhận được công văn số  2174 / 2016 / CV - LienVietPostBank  ngày 8/4/2016 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đề nghị hỗ trợ làm việc với sân bay quốc tế Phú Quốc về việc thực hiện hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài. Về vấn đề này, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:


Ngày 10/4/2015, Tổng cục Hải quan có công văn số  3237 / TCHQ - TXNK  gửi Bộ Giao thông vận tải về việc bố trí quầy kiểm tra hóa đơn, hàng hóa và quầy hoàn thuế tại sân bay quốc tế Phú Quốc.


Ngày 15/7/2015, Bộ Tài chính có công văn số  9587 / BTC - TCHQ  chọn Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt làm đại lý hoàn thuế GTGT tại sân bay quốc tế Phú Quốc.


Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang làm việc với Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc để làm rõ vướng mắc của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nêu tại công văn số  2174 / 2016 / CV - LienVietPostBank  ngày 8/4/2016 (bản chụp gửi kèm). Trường hợp, vướng mắc vượt quá thẩm quyền, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang báo cáo Cục Thuế XNK để báo cáo Tổng cục Hải quan trình Bộ Tài chính có văn bản trao đổi với Bộ Giao thông vận tải phối hợp thực hiện.


Báo cáo gửi về Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan trước ngày 10/5/2016. Cục Thuế XNK thông báo Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (để  ph / h) ;

  • Lưu: VT, CST-Phương (3).


KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Hưng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.