Open navigation

Công văn 2450/TCT-CS Thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng bông


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2450 / TCT - CS 

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Tổng cục Hải quan


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  937 / TCHQ - TXNK  ngày 01/2/2016 của Tổng cục Hải quan về áp dụng công văn số  11613 / BTC - TCT  ngày 19/ 8 / 2014  của Bộ Tài chính về thuế GTGT đối với mặt hàng bông, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Công văn số  11613 / BTC - TCT  ngày 19/ 8 / 2014  của Bộ Tài chính hướng dẫn Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  của Bộ Tài chính, (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014). Vướng mắc tại công văn của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kèm theo công văn Tổng cục Hải quan đối với trường hợp Công ty TNHH Nhất Lục Phát phát sinh trong tháng  8 / 2014 , vậy thuộc phạm vi áp dụng công văn số  11613 / BTC - TCT  ngày 19/ 8 / 2014  nêu trên.


Tổng cục Thuế có ý kiến để Tổng cục Hải quan biết./.KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGCao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.