Open navigation

Công văn 1299/LĐTBXH-BVCSTE Tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1299 / LĐTBXH - BVCSTE 

V/v tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 và Quyết định số  234 / QĐ - TTg  ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020, các Bộ, ngành, đoàn thể và địa phương đã quan tâm triển khai công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nói chung và phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em nói riêng. Đến nay, tỷ lệ trẻ em tử vong do tai nạn, thương tích, trong đó có tử vong do tai nạn đuối nước, đã giảm so với năm 2010, nhưng vẫn đang ở mức cao. Đuối nước vẫn là tai nạn gây tử vong nhiều nhất cho trẻ em tại Việt Nam. Trung bình mỗi năm có hàng nghìn trẻ em bị tử vong do đuối nước, đặc biệt xảy ra nhiều vào thời gian trẻ em nghỉ hè và mùa mưa bão, mùa nước nổi.


Thời gian gần đây, mặc dù mới vào đầu hè nhưng tại một số địa phương đã xảy ra các vụ tai nạn đuối nước, gây nên những cái chết thương tâm của nhiều trẻ em. Đây là nỗi đau và mối lo không chỉ của riêng gia đình mà còn là của toàn xã hội. Trước tình hình trên, với chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp, các Sở, ban, ngành tại địa phương triển khai các nội dung cụ thể sau:


 1. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số  641 / CĐ - TTg  ngày 15 tháng 4 năm 2016 về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn học sinh đuối nước tại sông Trà Khúc thuộc thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.


  Chính quyền các cấp, gia đình, trường học, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh cần tăng cường phối hợp chặt chẽ trong việc bàn giao, quản lý học sinh, tổ chức hoạt động hè an toàn; tăng cường tổ chức cho trẻ em học bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước để phòng ngừa đuối nước phù hợp với Điều kiện của địa phương.


 2. Tiến hành rà soát các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa kịp thời bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp nghỉ hè, mùa mưa bão và mùa nước nổi, cụ thể như làm rào chắn, biển cảnh báo tại hố nước, hồ ao, sông ngòi, các khu vực nước sâu, nguy hiểm,... Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn và Cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.


 3. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống đuối nước trẻ em. Tuyên truyền, vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè, mùa mưa bão và mùa nước nổi. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông cung cấp thông tin kịp thời, cảnh báo những địa điểm, khu vực có nguy cơ dễ xảy ra tai nạn đuối nước; phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em cho người dân.


 4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường thủy, phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em tại cơ sở; xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm.


 5. Bố trí ngân sách, vận động sự tham gia của cộng đồng để dạy bơi và các kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em; xây dựng, tổ chức các Điểm vui chơi an toàn cho trẻ em.


 6. Tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả Tháng hành động vì trẻ em năm 2016 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em” do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, phân công, phân cấp cụ thể việc thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại địa phương; báo cáo kết quả thực hiện, đặc biệt việc triển khai hoạt động phòng, chống đuối nước trẻ em, gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em - địa chỉ: số 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại: 04- 3747 8426) trước ngày 20 tháng 11 hằng năm./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để báo cáo);

 • Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội;

 • Bộ trưởng (để báo cáo);

 • Văn phòng Chính phủ;

 • Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an; Giao thông vận tải;

 • Trung ương Đoàn TNCSHCM, Hội LHPNVN, Hội Nông Dân Việt Nam; Hội BVQTEVN;

 • Lưu: VT, BVCSTE.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG
Đào Hồng Lan

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.