Open navigation

Công văn 1988/TCT-CS Chính sách thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1988 / TCT - CS 

V/v giải đáp vướng mắc về chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH xây dựng và công nghiệp nặng Doosan. 

(Xã Đông An, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái)


Trả lời công văn số DHIC-16-PT-040 ngày 30/3/2016 của Công ty TNHH xây dựng và công nghiệp nặng Doosan về việc chính sách thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Về vướng mắc của Công ty TNHH xây dựng và công nghiệp nặng Doosan Tổng cục Thuế đã có công văn số  3219 / TCT - CS  ngày 11/8/2015 trả lời Cục Thuế các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC). Cụ thể như sau:


 1. Về thuế tài nguyên


  Trường hợp tổ chức, cá nhân xây dựng công trình có khai thác đất trong công trình để san lấp xây dựng công trình thì đất khai thác và sử dụng tại chỗ được miễn thuế tài nguyên trường hợp trong đất có lẫn cát, đá, sỏi và không xác định được cụ thể từng chất thì cát, đá, sỏi lẫn trong đất này được miễn thuế tài nguyên. Trường hợp nếu các đơn vị khai thác đất và thu được đá, sỏi và lượng đá, sỏi này có thể tách riêng được từng chất thì khối lượng đá, sỏi thu được này phải nộp thuế tài nguyên.


  Như vậy, nhà thầu chỉ phải kê khai nộp thuế tài nguyên đối với khối lượng lượng đá, sỏi có thể tách riêng được từng chất


 2. Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản


Trường hợp các đơn vị nhận thầu thi công xây dựng công trình đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai khai thác đất trên diện tích đất được giao để sử dụng san lấp cho công trình thì các đơn vị này phải kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản như sau:


 • Trước ngày 1/1/2012 thực hiện kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định số  63 / 2008 / NĐ - CP  và Thông tư số  67 / 2008 / TT - BTC ;


 • Kể từ ngày 1/1/2012 thực hiện kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 3, Thông tư số  158 / 2011 / TT - BTC  nêu trên.


Như vậy, kể từ ngày 1/1/2012 đơn vị kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 3, Thông tư số  158 / 2011 / TT - BTC  đối với sản lượng đất, đá ... khai thác trên diện tích đất được giao để thực hiện dự án không phân biệt doanh nghiệp có sử dụng để san lấp vào công trình hay đổ thải ra ngoài.


Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH xây dựng và công nghiệp nặng Doosan được biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);

 • Cục Thuế tỉnh Yên Bái;

 • Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNGHoàng Thị Hà Giang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.