Open navigation

Công văn 686/GSQL-GQ3 Cấp Giấy phép nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  686 / GSQL - GQ3 

V/v cấp Giấy phép nhập khẩu không nhằm Mục đích thương mại

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số  23 - 05 / CV - TT  ngày 23/5/2016 của Công ty TNHH Sản xuất Thành Tín về việc cấp Giấy phép nhập khẩu không nhằm Mục đích thương mại, tiếp theo công văn số  651 / GSQL - GQ3  ngày 16/5/2016, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Tại Điểm 2 công văn số  651 / GSQL - GQ3 , Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội lưu ý khi xem xét cấp phép cần xem xét kỹ về mối quan hệ hợp tác giữa bên tặng và bên nhận (hợp đồng, hóa đơn, thanh toán tiền hàng...) để tránh lợi dụng, nội dung hướng dẫn này nhằm làm rõ mối quan hệ, hợp tác giữa bên cho và bên nhận, tránh lợi dụng; Nay, theo trình bày của Công ty tại công văn số  23 - 05 / CV - TT  nêu trên thì Công ty đã nộp văn bản chứng minh mối quan hệ giữa Công ty và bên cho, tặng; do vậy, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội căn cứ quy định hiện hành để xem xét việc cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô không nhằm Mục đích thương mại theo quy định.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời Cục Hải quan thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Công ty TNHH Sản xuất Thành Tín - đ/c: số 233B đường Nguyễn Trãi, 

P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội (thay trả lời);

  • Lưu: VT, GQ3 (03b).

CỤC TRƯỞNGNguyễn Đức Nga

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.