Open navigation

Công văn 15079/TCHQ-GSQL Tái xuất hành lý


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  15079 / TCHQ - GSQL 

V/v tái xuất hành lý

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Đại sứ quán nước Cộng hòa Singapore.

(Địa chỉ số 41 - 43 Đường Trần Phú, Phường Điện Biên, Q. Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán nước Cộng hòa Singapore tại Hà Nội và xin hân hạnh phúc đáp công hàm số  194 / 2014  ngày 08/12/2014 của Đại sứ quán về việc đề nghị cho phép Ông Yeo Hwa Leng (CMT Ngoại giao số  2011 / NG / 5757)  tái xuất lô hàng hành lý cá nhân của Ông khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; chiếc xe ô tô hiệu Toyota, sản xuất năm 2006, số khung 09J975163881, số máy 1FZ0731932 của Ông Yeo Hwa Leng tạm nhập khẩu miễn thuế được ủy quyền cho Đại sứ quán bảo quản và thực hiện thủ tục chuyển nhượng như sau:

  1. Căn cứ quy định tại khoản 6, Điều 3 Thông tư số  19 / 2014 / TT - BTC  ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đồng ý để Ông Yeo Hwa Leng được tái xuất hành lý về nước và Đại sứ quán nước Cộng hòa Singapore tại Hà Nội được thay mặt để ông hoàn thành thủ tục chuyển nhượng chiếc xe ô tô nêu trên cho người kế nhiệm theo quy định và trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Ông Yeo Hwa Leng kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

    Giấy ủy quyền giữa ông Yeo Hwa Leng và Đại sứ quán nước Cộng hòa Singapore tại Hà Nội phải có nội dung xác nhận của Đại sứ quán về việc bảo quản nguyên trạng tại trụ sở Đại sứ quán và hoàn thành thủ tục chuyển nhượng chiếc xe ô tô nêu trên cho người kế nhiệm theo quy định trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Ông Yeo Hwa Leng kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

  2. Đề nghị Ông Yeo Hwa Leng liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi tái xuất hành lý để được hướng dẫn giải quyết thủ tục tái xuất lô hàng hành lý cá nhân theo quy định.

Nhân dịp này, Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xin gửi tới Đại sứ quán nước Cộng hòa Singapore tại Hà Nội lời chào trân trọng!


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.