Open navigation

Công văn 15080/TCHQ-GSQL Cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô theo hình phi mậu dịch


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  15080 / TCHQ - GSQL 

V/v cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô theo hình phi mậu dịch

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời công văn số  3120 / HQBRVT - GSQL  ngày 25/9/2014 của Cục Hải quan thành phố tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan thành phố tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ quy định tại Điều 9 Thông tư số  20 / 2014 / TT - BTC  ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính, điểm 1.4 Khoản 1, điểm a Khoản 1 Mục II Thông tư số  02 / 2001 / TT - TCHQ  ngày 29/5/2001 của Tổng cục Hải quan và hồ sơ cụ thể để xem xét, giải quyết thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu 01 chiếc xe ô tô hiệu LEXUS RX350, đã qua sử dụng, 05 chỗ ngồi, sản xuất tại Nhật Bản năm 2009, số khung 2T2BK1BA0AC023473 cho ông Trương Thanh Hoàng, hộ khẩu thường trú tại 2921C, tổ 4, khu phố 4, phường Phước Trung, TP Bà Rịa - Vũng Tàu theo hình thức phi mậu dịch (sổ hộ khẩu số 020038790 do Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp xác nhận việc ông Trương Thanh Hoàng hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam được thay thế cho văn bản xác nhận hoặc Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu).

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết và thực hiện./.


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.