Open navigation

Công văn 15140/TCHQ-TXNK Thực hiện Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  15140 / TCHQ - TXNK 

V/v thực hiện Thông tư  04 / 2012 / TT -  BKHĐT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư  04 / 2012 / TT - BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của Cục Hải quan địa phương liên quan đến việc xác định mặt hàng "Tàu AHTS (tàu dịch vụ dầu khí đa năng)" có công suất trên và dưới 16.000 HP đã hay chưa thuộc loại trong nước sản xuất được. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan xin trao đổi với Quý Bộ như sau:

  1. Theo quy định tại khoản 17 Điều 4 Thông tư  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định  209 / 2013 / NĐ - CP  ngày 18/12/2013 thì "tàu bay (bao gồm cả động cơ tàu bay), dàn khoan, tàu thủy thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo TSCĐ của doanh nghiệp hoặc thuê của nước ngoài để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê, đi thuê lại" thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

    Danh mục tàu bay, dàn khoan, tàu thủy thuộc loại trong nước đã sản xuất được làm cơ sở phân biệt với loại trong nước chưa sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

    Tại mục 485 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư  04 / 2012 / TT - BKHĐT ngày 13/8/2012 thì "Tàu AHTS (tàu dịch vụ dầu khí đa năng) - công suất 16.000 HP" trong nước đã sản xuất được.

    Qua rà soát các mặt hàng tàu khác cùng trong Phụ lục I của Danh mục, tại mục "ký hiệu, quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật" phần lớn các loại tàu đều ghi có công suất đến hoặc sức nâng đến bao nhiêu cv hoặc DWT (VD: Tại mục 503 ghi "Tàu kiểm ngư" - công suất đến 600CV; tại mục 491 ghi "tàu thủy chở hàng" có tải trọng đến 53.000 DWT) nên được hiểu là dưới mức công suất đó trong nước đã sản xuất được.

  2. Hiện nay, tại Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát sinh nhiều trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu tàu AHTS với công suất trên và dưới 16.000 HP theo hình thức tạm nhập - tái xuất để cho thuê. Với nội dung ghi tại mục 485, phần "ký hiệu, quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật" và cách hiểu nêu trên, Cục Hải quan địa phương đang gặp vướng mắc trong cách hiểu "Tàu AHTS - công suất 16.000 HP" thuộc loại trong nước đã sản xuất được theo 02 cách:

  • Cách 1: "Tàu AHTS" có công suất đến 16.000 HP thuộc loại trong nước đã sản xuất được nên không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Trường hợp tàu AHTS có công suất trên 16.000 HP thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nên không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

  • Cách 2: Chi có tàu AHTS có công suất đúng 16.000 HP trong nước đã sản xuất được nên thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Đối với tàu có công suất dưới 16.000 HP hoặc trên 16.000 HP thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Để có cơ sở thực hiện chính sách thuế GTGT và áp dụng Thông tư  04 / 2012 / TT - BKHĐT theo đúng quy định, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải thích rõ quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật của mặt hàng tàu AHTS nêu tại mục 485 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư  04 / 2012 / TT - BKHĐT nêu trên. ý kiến tham gia xin nhận lại trước ngày 31/12/2014.

Trân trọng!


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.