Open navigation

Công văn 15211/TCHQ-TXNK Miễn tiền chậm nộp thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  15211 / TCHQ - TXNK 

V/v miễn tiền chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Công ty TNHH May Phụng Hoàng.

(Số 20 Hoàng Minh Giám-P.09-Q. Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  CV - 12 / 12 / 2014 - PH  ngày 12/12/2014 của Công ty TNHH May Phụng Hoàng về việc đề nghị miễn khoản nợ tiền chậm nộp tiền thuế phát sinh từ năm 2009-2011 (sau khi nộp tiền thuế của 17 tờ khai đăng ký từ năm 1997-1998). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 106 của Luật Quản Lý thuế số  78 / 2006 / QH11  thì: "Người nộp thuế có hành vi chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và bị xử phạt 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp

Theo đó, khoản tiền chậm nộp tiền thuế của Công ty không thuộc đối tượng được miễn chậm nộp. Đề nghị Công ty TNHH May Phụng Hoàng nộp đủ tiền chậm nộp vào Ngân sách nhà nước theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH May Phụng Hoàng được biết và thực hiện./.


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Hải Trang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.