Open navigation

Công văn 1686/GSQL-GQ3 Chuyển nhượng xe ô tô


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1686 / GSQL - GQ3 

V/v chuyển nhượng xe ô tô

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Ông Manuel Briquet

(Địa chỉ; 2A, Ngõ 11 Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội).

Phúc đáp Đơn đề nghị đề ngày 1/12/2014 của ông Manuel Briquet cố vấn kỹ thuật của Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống tội phạm - Bộ Công an Việt Nam, Trưởng Dự án  FSP / Hỗ  trợ đấu tranh chống hàng giả có tác hại cho sức khỏe hoặc sự an toàn của người dân tại khu vực tiểu vùng sông Mekong về việc chuyển nhượng chiếc xe ô tô nhãn hiệu Nissan Qashqai+2, sản xuất năm 2010 do ông tạm nhập vào Việt Nam từ năm 2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

  1. Thủ tục chuyển nhượng chiếc xe ô tô tạm nhập nêu trên được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư  19 / 2014 / TT - BTC  ngày 11/2/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

  2. Địa điểm làm thủ tục chuyển nhượng thực hiện tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để ông Manuel Briquet được biết.

Trân trọng./.


KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Nhất Kha

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.