Open navigation

Công văn 19245/BTC-TCHQ Thực hiện Thông tư 15/2014/TT-BTTTT


BỘ TÀI CHÍNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  19245 / BTC - TCHQ 

V/v thực hiện Thông tư  15 / 2014 / TT - BTTTT 

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày 17/11/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số  15 / 2014 / TT -  BTTTT quy định Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông. Về việc này, Bộ Tài chính xin trao đổi với quý Bộ một số nội dung sau:

Theo khoản 2 Điều 6 Nghị định số  187 / 2013 / NĐ - CP  ngày 20/11/2013 thì các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành phải công bố công khai tiêu chuẩn, điều kiện để được cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu. Thủ tục cấp phép nhập khẩu phải phù hợp với Quy chế về thủ tục cấp phép nhập khẩu hàng hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành; khoản 1 Điều 8 Nghị định số  187 / 2013 / NĐ - CP  nêu trên thì các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành có trách nhiệm thống nhất với Bộ Công Thương về danh mục hàng hóa và thống nhất với Bộ Tài chính về mã số HS để công bố mã số HS của hàng hóa theo quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này. Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm công bố Danh mục cụ thể và ghi mã số HS đúng trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép; quy định các tiêu chuẩn cần đáp ứng, hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép đối với hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tuy nhiên, Thông tư số  15 / 2014 / TT - BTTTT  chỉ ban hành Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông, chưa có Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép nêu trên. Đồng thời, Thông tư cũng không quy định các tiêu chuẩn cần đáp ứng, hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép đối với hàng hóa thuộc Danh mục nên doanh nghiệp, cơ quan Hải quan và các đơn vị liên quan không có cơ sở triển khai thực hiện.

Ngoài ra, qua rà soát Danh mục được ban hành kèm theo Thông tư số  15 / 2014 / TT - BTTTT  thì có một số mặt hàng không thuộc lĩnh vực quản lý của quý Bộ như: nhóm mặt hàng máy điều hòa không khí gồm có một quạt chạy bằng mô tơ và các bộ phận làm thay đổi nhiệt độ và độ ẩm, kể cả loại máy không điều chỉnh độ ẩm riêng biệt (84.15); máy làm lạnh, máy làm đông lạnh và thiết bị làm lạnh hoặc thiết bị đông lạnh khác (84.18); máy bán hàng tự động (84.76); máy mài, máy bóng, máy cắt....

Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị quý Bộ rà soát lại căn cứ ban hành Thông tư số  15 / 2014 / TT -  BTTTT, đồng thời khẩn trương ban hành đầy đủ các Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quản lý chuyên ngành kèm mã số HS thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông và quy định các tiêu chuẩn cần đáp ứng, hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép đối với hàng hóa thuộc Danh mục được ban hành theo quy định tại Nghị định số  187 / 2013 / NĐ - CP  và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Bộ Tài chính trao đổi và trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Bộ.


KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.