Open navigation

Công văn 404/BTC-TCHQ Thực hiện công văn 19128/BTC-TCHQ


BỘ TÀI CHÍNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  404 / BTC - TCHQ 

V/v thực hiện công văn số  19128 / BTC - TCHQ 

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Báo Điện tử Vietnamnet.


Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) nhận được thông tin phản ánh của quý Báo về vướng mắc liên quan đến việc thực hiện kiểm tra thực tế 100% các lô hàng gỗ nhập khẩu theo công văn số  19128 / BTC - TCHQ  ngày 30/12/2014, dẫn đến tình trạng ách tắc các xe tải chở gỗ nhập khẩu từ Lào tại cửa khẩu La Lay (tỉnh Quảng Trị).


Trước hết, Bộ Tài chính trân trọng cảm ơn sự thông tin kịp thời của quý Báo về nội dung trên để có cơ sở chỉ đạo Tổng cục Hải quan kiểm tra và có biện pháp xử lý tháo gỡ phù hợp cho cơ quan Hải quan tại địa phương cũng như các doanh nghiệp nhập khẩu gỗ.


Công văn số  19128 / BTC - TCHQ  dẫn trên chỉ áp dụng đối với trường hợp hàng hóa thuốc lá, rượu, bia, gỗ có rủi ro cao khi nhập khẩu theo loại hình nhập kinh doanh sau đó xuất khẩu sang nước thứ ba do có liên quan đến việc hoàn thuế nhập khẩu và không thu thuế khi tái xuất. Do vậy, đối với đối tượng này phải thực hiện kiểm tra hải quan 100% để phòng chống buôn lậu gian lận thương mại, quy định này đúng pháp luật và cần thiết. Việc kiểm tra này không ảnh hưởng đến những doanh nghiệp nhập khẩu gỗ để chế biến sản xuất, kinh doanh trong nước, do vậy không ảnh hưởng đến việc làm, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong nước như doanh nghiệp phản ánh với báo chí. Trên cơ sở phản ánh của quý Báo, Bộ Tài chính cũng đã chỉ đạo Tổng cục Hải quan khẩn trương, kịp thời ban hành công văn số  357 / BTC - TCHQ  ngày 12/01/2015 gửi Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị để hướng dẫn xử lý vướng mắc trên. Theo đó, khi làm thủ tục nhập khẩu đối với các lô hàng gỗ theo loại hình nhập kinh doanh, việc phân luồng tờ khai nhập khẩu thực hiện theo nguyên tắc quản lý rủi ro theo quy định hiện hành. Cơ quan Hải quan chỉ thực hiện việc chuyển luồng để kiểm tra thực tế 100% hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp phát hiện doanh nghiệp nhập khẩu có dấu hiệu vi phạm, gian lận thương mại, buôn lậu đối với lô hàng nhập khẩu.


Trường hợp doanh nghiệp tái xuất hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu sang nước thứ ba thì cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra thực tế 100% các lô hàng gỗ để thực hiện việc đối chiếu mô tả hàng hóa trên tờ khai nhập khẩu với thực tế hàng hóa tái xuất; xác định sự phù hợp về số lượng, chủng loại...giữa lô hàng gỗ xuất khẩu với lô hàng trước đây nhập khẩu theo đúng quy định hiện hành.


Bộ Tài chính có ý kiến để quý Báo được biết và kịp thời thông tin đến bạn đọc./.


Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TCHQ (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNGĐỗ Hoàng Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.