Open navigation

Công văn 315/BCT-XNK Phối hợp giải quyết ùn tắc trái cây xuất khẩu trên địa bàn tỉnh


BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số:  315 / BCT - XNK

V/v phối hợp giải quyết ùn tắc trái cây xuất khẩu trên địa bàn tỉnh

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn


Hiện nay, một số loại trái cây (dưa hấu, thanh long) đang bắt đầu vào vụ thu hoạch để tiêu thụ và xuất khẩu, hơn nữa lại chuẩn bị vào thời điểm Tết Nguyên đán năm 2015, do đó nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu một số trái cây có đặc tính mùa vụ, góp phần giảm thiểu tình trạng ùn tắc tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh vào thời điểm hiện nay, Bộ Công Thương kính đề nghị quý Ủy ban chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh:


  1. Trao đổi với các cơ quan chức năng phía Trung Quốc để đề nghị phía bạn tạo thuận lợi cho việc thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh và tạo điều kiện cho hàng trái cây của Việt Nam được xuất khẩu qua các cửa khẩu khác, giảm thiểu tình trạng ùn tắc hàng hóa tại khu vực cửa khẩu tại hai nước.


  2. Chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa; tăng cường công tác an ninh, trật tự trên địa bàn; điều tiết kịp thời các phương tiện vận tải để tránh tình trạng ùn tắc trên các tuyến đường dẫn vào khu vực cửa khẩu; bảo đảm công tác vệ sinh môi trường...


  3. Theo dõi sát và thường xuyên cập nhật thông tin cho Bộ Công Thương (thông qua Cục Xuất nhập khẩu) để phối hợp giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh.


Rất mong nhận được sự phối hợp của quý Ủy ban./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • SCT tỉnh Lạng Sơn (để  ph / h) ;

  • Bộ trưởng (để b/c);

  • Các Vụ: TMBG&MN, TTTN;

  • Lưu: VT, XNK(2).

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNGTrần Tuấn Anh

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.