Open navigation

Công văn 720/GSQL-GQ1 Nhập khẩu cát xây dựng


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  720 / GSQL - GQ1 

V/v nhập khẩu cát xây dựng

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2016


Kính gửi: Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Xây dựng Nam Đại Việt.

(Đ/c: số 39 Võ Văn Bích, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, tp Hồ Chí Minh)


Trả lời công văn số  15 / CV - NĐV  ngày 21/5/2016 của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Xây dựng Nam Đại Việt đề nghị hướng dẫn thủ tục nhập khẩu cát xây dựng từ các cảng thuộc Campuchia về cảng Phú Quốc thuộc Việt Nam, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


  • Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu nói chung và cát xây dựng nhập khẩu nói riêng thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Theo đó, đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển từ các cảng thuộc Campuchia về cảng Phú Quốc thuộc Việt Nam, ngoài các chứng từ theo quy định, người khai hải quan còn phải xuất trình, nộp cho cơ quan hải quan vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương.


  • Địa điểm đăng ký tờ khai hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo quy định tại khoản b Điều 19 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Theo đó, Công ty có thể đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Phú Quốc (nơi hàng hóa được chuyển đến), Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa hoặc Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nơi Công ty có trụ sở.


  • Về thuế nhập khẩu đối với mặt hàng cát xây dựng: Trên cơ sở thực tế hàng hóa nhập khẩu, đề nghị Công ty căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số  103 / 2015 / TT - BTC  ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số  182 / 2015 / TT - BTC  ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính để xác định.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);

  • Lưu: VT, GQ1 (3b).

CỤC TRƯỞNGNguyễn Đức Nga

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.