Open navigation

Công văn 1974/TCT-CNTT ngày 21/05/2015 Đôn đốc triển khai Nộp thuế điện tử

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1974/TCT-CNTT

V/v Đôn đốc triển khai Nộp thuế điện tử

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2015

Kính gửi: Đồng chí Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/03/2015 và của Lãnh đạo Bộ Tài chính về việc triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử cho tối thiểu 90% doanh nghiệp trước ngày 30/9/2015, Tổng cục Thuế đã thực hiện nâng cấp cổng nộp thuế điện tử, kết nối mở rộng với các Ngân hàng thương mại (NHTM); tăng cường công tác tuyên truyền; hướng dẫn, chỉ đạo các Cục Thuế triển khai (Công văn số 964/TCT-CNTT ngày 20/3/2015 và công văn số 1688/TCT-CNTT ngày 5/5/2015).

Đến ngày 18/5/2015, Tổng cục đã nâng cấp hệ thống Nộp thuế điện tử (NTĐT) cho phép kết nối thêm với 7 NHTM bao gồm: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Ngân hàng TMCP phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBANK), Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín (STB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB), nâng tổng số NHTM kết nối với cơ quan thuế lên 12 NHTM cho phép doanh nghiệp tại 63 tỉnh/thành phố thực hiện nộp thuế điện tử tại tất cả 12 NHTM. Trong thời gian tới Tổng cục sẽ tiếp tục kết nối với 7 NHTM còn lại đã ký thỏa thuận hợp tác với Tổng cục Thuế gồm: Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK). Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK), Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SEABANK), Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LIENVIETPOSTBANK), Ngân hàng TMCP Bản Việt (VIETCAPITALBANK), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBANK), Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TECHCOMBANK).

Tính đến giữa tháng 5/2015, một số Cục Thuế đã tổ chức rất tốt công tác triển khai theo chỉ đạo của Tổng cục và đã đạt được kết quả khả quan, như: Cục Thuế Nghệ An (90% doanh nghiệp đã đăng ký NTĐT), Cục Thuế Tuyên Quang (75% doanh nghiệp đã đăng ký NTĐT), Cục Thuế Bắc Ninh (73% doanh nghiệp đã đăng ký NTĐT)...Tuy nhiên, bên cạnh một số Cục thuế triển khai tốt vẫn còn nhiều Cục Thuế chưa quyết liệt, chưa phối hợp chặt chẽ với NHTM để triển khai và kết quả đạt được còn rất thấp. Đặc biệt, có một số Cục Thuế chưa đạt được 1% chỉ tiêu được giao, như: Cục Thuế Bình Phước (0.67% doanh nghiệp đã đăng ký NTĐT), Cục Thuế Hậu Giang (0.73% doanh nghiệp đã đăng ký NTĐT);...

(Chi tiết kết quả triển khai của các Cục Thuế tại Phụ lục đính kèm).

Kết quả toàn ngành thuế từ đầu năm 2015 đến giữa tháng 5/2015 mới triển khai đạt 18% chỉ tiêu giao. Trong khi đó, từ nay đến hết tháng 9/2015 chỉ còn hơn 04 tháng, mà khối lượng cần hoàn thành triển khai còn rất lớn (82%). Tổng cục xác định đây là nhiệm vụ chính trị cải cách thủ tục hành chính rất quan trọng của ngành. Do đó, đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục Thuế tập trung nguồn lực và tăng cường phối hợp với các NHTM để đẩy mạnh tiến độ triển khai, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu theo Quyết định số 723/QĐ-TCT ngày 15/04/2015 của Tổng cục Thuế. Kết quả triển khai chương trình NTĐT là căn cứ để Tổng cục đánh giá thi đua cuối năm và khen thưởng hàng tháng cho các Cục Thuế.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị Cục Thuế báo cáo ngay về Tổng cục Thuế để xử lý kịp thời.

Tổng cục thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Vụ KK, TTHT (để phối hợp thực hiện);
- Vụ TCCB (để đánh giá thi đua);
 - Lưu VT, CNTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Đại Trí

 


PHỤ LỤC

TÌNH HÌNH NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ ĐẾN NGÀY 20/5/2015
(Ban hành kèm theo công văn số 1974/TCT-CNTT ngày 21/05/2015 của Tổng cục Thuế)

STT

Cục Thuế

Chi Tiêu Năm 2015

Tổng số DN đăng ký DV với CQT

Tỷ lệ DN đăng ký NTDT với CQT so với chỉ tiêu Tổng Cục giao năm 2015

 

Tổng số 63 Cục Thuế:

439,200

79,058

18.00%

1

Cục Thuế Nghệ An

6,893

6,212

90.12%

2

Cục Thuế Tuyên Quang

803

603

75.09%

3

Cục Thuế Bắc Ninh

5,119

3,741

73.08%

4

Cục Thuế Quảng Trị

1,949

1,056

54.18%

5

Cục Thuế Lai Châu

628

309

49.20%

6

Cục Thuế Ninh Thuận

1,304

613

47.01%

7

Cục Thuế Quảng Ninh

5,616

2,347

41.79%

8

Cục Thuế Hà Tĩnh

2,807

1,146

40.83%

9

Cục Thuế Hà Nội

91,782

32,488

35.40%

10

Cục Thuế Hải Dương

5,086

1,639

32.23%

11

Cục Thuế Thái Nguyên

2,798

873

31.20%

12

Cục Thuế Thanh Hóa

6,036

1,688

27.97%

13

Cục Thuế Quảng Bình

2,530

682

26.96%

14

Cục Thuế Cao Bằng

815

212

26.01%

15

Cục Thuế Hải Phòng

11,750

3,031

25.80%

16

Cục Thuế Lào Cai

1,679

416

24.78%

17

Cục Thuế Sơn La

1,215

300

24.69%

18

Cục Thuế Bình Định

4,247

993

23.38%

19

Cục Thuế Bạc Liêu

1,214

257

21.17%

20

Cục Thuế Ninh Bình

2,561

517

20.19%

21

Cục Thuế Phú Thọ

3,082

610

19.79%

22

Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu

6,758

1,336

19.77%

23

Cục Thuế Yên Bái

1,049

207

19.73%

24

Cục Thuế Đồng Tháp

2,217

407

18.36%

25

Cục Thuế Nam Định

3,775

665

17.62%

26

Cục Thuế Khánh Hòa

6,080

1,054

17.34%

27

Cục Thuế Bình Thuận

3,146

532

16.91%

28

Cục Thuế Đắk Nông

1,415

219

15.48%

29

Cục Thuế Vĩnh Phúc

3,814

562

14.74%

30

Cục Thuế Hưng Yên

3,544

456

12.87%

31

Cục Thuế Hòa Bình

1,521

173

11.37%

32

Cục Thuế Bình Dương

13,725

1,560

11.37%

33

Cục Thuế Bắc Giang

2,783

290

10.42%

34

Cục Thuế Bến Tre

1,824

185

10.14%

35

Cục Thuế Bắc Cạn

599

55

9.18%

36

Cục Thuế Điện Biên

828

76

9.18%

37

Cục Thuế Hà Nam

2,220

194

8.74%

38

Cục Thuế Đà Nẵng

11,574

998

8.62%

39

Cục Thuế Quảng Nam

3,890

322

8.28%

40

Cục Thuế An Giang

3,464

278

8.03%

41

Cục Thuế Đắk Lắk

3,945

274

6.95%

42

Cục Thuế Gia Lai

2,639

173

6.56%

43

Cục Thuế Trà Vinh

1,243

76

6.11%

44

Cục Thuế Phú Yên

1,762

103

5.85%

45

Cục Thuế Cà Mau

2,664

143

5.37%

46

Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh

133,771

7,166

5.36%

47

Cục Thuế Kon Tum

1,182

62

5.25%

48

Cục Thuế Tiền Giang

3,128

152

4.86%

49

Cục Thuế Hà Giang

814

39

4.79%

50

Cục Thuế Lâm Đồng

3,935

172

4.37%

51

Cục Thuế Cần Thơ

5,133

207

4.03%

52

Cục Thuế Đồng Nai

13,716

449

3.27%

53

Cục Thuế TT-Huế

3,056

97

3.17%

54

Cục Thuế Long An

5,208

161

3,09%

55

Cục Thuế Thái Bình

2,933

89

3.03%

56

Cục Thuế Kiên Giang

5,196

142

2.73%

57

Cục Thuế Sóc Trăng

1,441

33

2.29%

58

Cục Thuế Tây Ninh

2,658

59

2.22%

59

Cục Thuế Quảng Ngãi

3,165

68

2.15%

60

Cục Thuế Vĩnh Long

2,106

45

2.14%

61

Cục Thuế Lạng Sơn

1,182

17

1.44%

62

Cục Thuế Hậu Giang

1,361

10

0.73%

63

Cục Thuế Bình Phước

2,822

19

0.67%

Ghi chú: Số lượng doanh nghiệp tính đến tháng 03/2015 theo Quyết định số 723/QĐ-TCT ngày 15/04/2015 của Tổng cục Thuế về việc giao chỉ tiêu triển khai dịch vụ Nộp thuế điện tử năm 2015.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.