Open navigation

Công văn 2653/BHXH-CST Đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho thẻ Bảo hiểm y tế


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2653 / BHXH - CST 

V/v đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho thẻ BHYT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2014


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận, huyện.


Thực hiện công văn  602 / BHXH - NVGĐ1  về việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho thẻ BHYT. Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh thông báo danh sách đăng ký vào các cơ sở y tế các nhóm đối tượng trong quý  4 / 2014  theo danh sách đính kèm.


Đề nghị Bảo hiểm xã hội quận, huyện truy cập vào trang web  www .bhxhtphcrn.gov.vn hoặc trên đường truyền FTP và thông báo cho các đơn vị, các đại lý xã phường để thực hiện.
Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Các phòng nghiệp vụ;

 • Trang Web BHXH TP;

 • Lưu VT, P.CST.

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Sang


BẢNG TỔNG HỢP VIỆC CẤP THẺ BHYT BAN ĐẦU TẠI CÁC CƠ SỞ KCB


(Đính kèm công văn số  2653 / BHXH - CST  ngày 8/9/2014)


Đối với các thẻ BHYT gia hạn vẫn được tiếp tục đăng ký tại nơi đăng ký KCB ban đầu theo thẻ cũ. Các đối tượng tăng mới và thay đổi cơ sở KCB ban đầu thực hiện theo công văn này từ 01/10/2014.


 1. Các cơ sở KCB thuộc TT giám định và TT Đa tuyến  STT


  TÊN CƠ SỞ KCB


  MÃ KCB


  Địa Chỉ

  ĐĂNG KÝ

  KCB BAN

  ĐẦU (theo các nhóm đối tượng)


  GHI CHÚ

  1

  Bệnh viện Thống Nhất

  025

  01 Lý Thường Kiệt - Phường 7 - Quận Tân Bình

  Được cấp

  Không nhận các đối tượng dưới 15 tuổi

  2

  Bệnh viện 30/4

  011

  09 Sư Vạn Hạnh - P.9 - Q.5

  Được cấp

  Không nhận các đối tượng dưới 15 tuổi

  3

  Bệnh viện 175

  034

  786 Nguyễn Kiệm - P.3 -

  Q. Gò Vấp

  Không

  4

  Bệnh viện đa khoa Bưu Điện - Cơ Sở I

  023

  270 Lý Thường Kiệt -

  P.14 - Quận 10

  Được cấp

  Không nhận các đối tượng dưới 15 tuổi

  Bệnh viện đa khoa Bưu Điện - Cơ Sở II

  044

  68 Nguyễn Duy Hiệu -

  P.Thảo Điền - Quận 2

  Được cấp

  Không nhận các đối tượng dưới 15 tuổi

  Bệnh viện đa khoa Bưu Điện - Cơ Sở III

  008

  115 Pasteur - Quận 3

  Được cấp

  Không nhận các đối tượng dưới 15 tuổi

 2. Các cơ sở KCB công lập trực thuộc Sở Y tếSTT


TÊN CƠ SỞ KCB


MÃ KCB


ĐỊA CHỈ

ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU

(theo các nhóm đối tượng)


GHI CHÚ

1

Bệnh viện Nguyễn Trãi

014

314 Nguyễn Trãi - Phường 8 - Quận 5

Được cấp

Không nhận các đối tượng dưới 15 tuổi

2

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

013

468 Nguyễn Trãi -

Phường 8 - Quận 5

Không


3

Bệnh viện Nhân dân Gia Định

030

01 Nơ Trang Long - Phường 7 - Quận Bình Thạnh

Không

4

Bệnh viện nhân dân

115

024

527 Sư Vạn Hạnh - Phường 12 - Quận 10

Không

5

Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương

026

266 Lý Thường Kiệt -

Phường 14 - Quận 10

Được cấp

Không nhận các đối tượng dưới 15 tuổi

6

Bệnh viện An Bình

012

146 An Bình - Phường 7 -

Quận 5

Được cấp

7

Bệnh viện đa khoa Sài

Gòn

001

125 Lê Lợi - Phường Bến

Thành - Quận 1

Được cấp

8

BV Điều dưỡng PHCN ĐT bệnh Nghề Nghiệp

020

125/61 Âu Dương Lân -

Phường 2 - Quận 8

Được cấp

Không nhận các đối tượng dưới 15 tuổi

9

Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức

036

64 Lê Văn Chí - KP 1 - Linh Trung - Quận Thủ Đức

Được cấp

10

Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi

040

Quốc lộ 22 - đường Nguyễn Văn Hoài - Ấp Bầu Tre 2 - Xã An Hội - Huyện Củ Chi

Được cấp

Trạm y tế xã Phước Vĩnh An - Huyện Củ Chi

344

Tỉnh lộ 8 - Ấp 5 - Xã

Phước Vĩnh - Củ Chi

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm y tế xã Tân Thạnh Đông - Huyện Củ Chi

348

- Ấp 7 - Xã Tân Thạnh Đông - Củ Chi

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm y tế xã Thái Mỹ -

Huyện Củ Chi

345

Ấp Bình Thượng 1 - Xã

Thái Mỹ - Củ Chi

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm y tế xã Bình Mỹ -

Huyện Củ Chi

349

Tỉnh lộ 9 - Ấp 5 - Xã

Bình Mỹ - Huyện Củ Chi

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm y tế xã Hòa Phú -

Huyện Củ Chi

347

Ấp 14 - Xã Hòa Phú -

Huyện Củ Chi

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm y tế xã Tân An Hội - Huyện Củ Chi

343

Ấp Mũi lớn 1 - Xã Tân

An Hội Huyện Củ Chi

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm y tế xã Trung Lập

334

Ấp Trung Bình Xã Trung

không hạn


Thượng - Huyện Củ Chi

Lập Thượng - Huyện Củ

Chi

chế số thẻ đăng ký

Trạm y tế xã Trung Lập Hạ - Huyện Củ Chi

339

Ấp xóm mới - Xã Trung

Lập Hạ - Huyện Củ Chi

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm Y tế xã Tân Thạnh

Tây - Huyện Củ Chi

346

Ấp 2 - Xã Tân Thạnh Tâv

- Huyện Củ Chi

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm Y tế xã Trung An -

Huyện Củ Chi

340

Ấp An Bình - Xã Trung An - Huyện Củ Chi

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm y tế xã Tân Phú

Trung - Huyện Củ Chi

350

Ấp Đình - Xã Tân Phú Trung - Huyện Củ Chi

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm y tế xã Tân Thông Hội - Huyện Củ Chi

351

Quốc lộ 22 - Xã Tân Thông Hội - Huyện Củ Chi

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm y tế xã Phước Thạnh - Huyện Củ Chi

341

Ấp Phước Hưng - Xã Phước Thạnh - Huyện Củ Chi

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm y tế thị trấn Củ

Chi - Huyện Củ Chi

331

Phạm Hữu Tâm - KP 3 Thị trấn Củ Chi - Huyện Củ Chi

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm y tế xã Phước Hiệp - Huyện Củ Chi

342

Quốc lộ 22 - Ấp Phước Hòa - xã Hiệp Phước - H.Củ Chi

không hạn chế số thẻ đăng ký

11

Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn

041

65/2B Bà Triệu - TT Hóc Môn - Huyện Hóc Môn

Được cấp

Trạm Y tế xã Bà Điểm -

H. Hóc Môn

363

xã Bà Điểm - H. Hóc Môn

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm Y tế xã Đông Thạnh - Huyện Hóc Môn

355

xã Đông Thạnh Huyện

Hóc Môn

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm Y tế xã Nhị Bình -

Huyện Hóc Môn

354

Xã Nhị Bình - Huyện Hóc

Môn - TP. Hồ Chí Minh

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm Y tế xã Tân Hiệp -

Huyện Hóc Môn

353

Trạm Y tế xã Tân Hiệp -

Huyện Hóc Môn

không hạn chế số thẻ đăng ký


Trạm Y tế xã Tân Thới

Nhì - Huyện Hóc Môn

356

xã Tân Thới Nhì - Huyện

Hóc Môn

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm Y tế xã Tân Xuân

- Huyện Hóc Môn

359

xã Tân Xuân - Huyện Hóc

Môn

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm Y tế xã Thị trấn Hóc Môn - Huyện Hóc Môn

352

xã Thị trấn Hóc Môn Huyện Hóc Môn

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm Y tế xã Thới Tam

Thôn - Huyện Hóc Môn

357

xã Thới Tam Thôn Huyện

Hóc Môn

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm Y tế xã Trung Chánh -Huyện Hóc Môn

361

xã Trung Chánh Huyện

Hóc Môn

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm Y tế xã Xuân Thới Đông - Huyện Hóc Môn

360

xã Xuân Thới Đông Huyện Hóc Môn

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm Y tế xã Xuân Thới Sơn -Huyện Hóc Môn

358

xã Xuân Thới Sơn -

Huyện Hóc Môn

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm Y tế xã Xuân Thới Thượng - Huyện Hóc Môn

362

xã Xuân Thới Thượng Huyện Hóc Môn

không hạn chế số thẻ đăng ký

12

Bệnh viện Quận Thủ Đức

037

29 Phú Châu - P. Tam Bình - Quận Thủ Đức

Được cấp

TYT phường Linh Xuân

- Quận Thủ Đức

097

phường Linh Xuân - Quận Thủ Đức

không hạn chế số thẻ đăng ký

TYT phường Bình Chiểu - Quận Thủ Đức

098

Phường Bình Chiểu -

Quận Thủ Đức

không hạn chế số thẻ đăng ký

TYT phường Linh

Trung - Quận Thủ Đức

099

phường Linh Trung -

Quận Thủ Đức

không hạn chế số thẻ đăng ký

TYT phường Tam Bình

- Quận Thủ Đức

100

phường Tam Bình - Quận Thủ Đức

không hạn chế số thẻ đăng ký

TYT phường Tam Phú -

101

phường Tam Phú - Quận

không hạn


Quận Thủ Đức

Thủ Đức

chế số thẻ đăng ký

TYT phường Hiệp Bình Phước - Quận Thủ Đức

102

phường Hiệp Bình Phước

- Quận Thủ Đức

không hạn chế số thẻ đăng ký

TYT phường Hiệp Bình

Chánh - Quận Thủ Đức

103

phường Hiệp Bình Chánh

- Quận Thủ Đức

không hạn chế số thẻ đăng ký

TYT phường Linh Chiểu

- Quận Thủ Đức

104

phường Linh Chiểu -

Quận Thủ Đức

không hạn chế số thẻ đăng ký

TYT phường Linh Tây -

Quận Thủ Đức

105

phường Linh Tây - Quận Thủ Đức

không hạn chế số thẻ đăng ký

TYT phường Linh Đông

- Quận Thủ Đức

106

phường Linh Đông -

Quận Thủ Đức

không hạn chế số thẻ đăng ký

TYT phường Bình Thọ -

Quận Thủ Đức

107

phường Bình Thọ - Quận Thủ Đức

không hạn chế số thẻ đăng ký

TYT phường Trường Thọ - Quận Thủ Đức

108

phường Trường Thọ -

Quận Thủ Đức

không hạn chế số thẻ đăng ký

14

Bệnh viện Quận 1 - Cơ sở I

051

338 Hai Bà Trưng - Phường Tân Định - Quận 1

Được cấp

Bệnh viện Quận 1 - Cơ sở II

004

29A Cao Bá Nhạ - Quận 1

Được cấp

Trạm Y tế Phường Cô

Giang - Quận 1

084

phường Cô Giang

Không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm Y tế Phường Phạm Ngũ Lão - Quận 1

082

phường Phạm Ngũ Lão

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm Y tế Phường Nguyễn Thái Bình - Quận 1

081

phường Nguyễn Thái

Bình

không hạn chế số thẻ đăng ký

14

Bệnh viện Quận 2

075

130 Lê Văn Thịnh - P.

Bình Trưng Tây - Quận 2

Được cấp


TYT phường Bình Trưng Tây - Quận 2

199

phường Bình Trưng Tây -

Quận 2

không hạn chế số thẻ đăng ký

TYT phường Thảo Điền

- Quận 2

195

phường Thảo Điền - Quận

2

không hạn chế số thẻ đăng ký

15

Bệnh viện Quận 3

009

114 - 116 Trần Quốc Thảo - Phường 7 - Quận 3

Được cấp

Trạm y tế phường 5 -

Quận 3

216

Phường 5 - Quận 3

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm y tế phường 12 -

Quận 3

209

Phường 12 - Quận 3

không hạn chế số thẻ đăng ký

16

Bệnh viện Quận 4

010

63 - 65 Bến Vân Đồn -

Phường 12 - Quận 4

Được cấp

Trạm y tế phường 1 -

Quận 4

265

Phường 1 - Quận 4

Được cấp

Trạm y tế phường 9 -

Quận 4

253

Phường 9 - Quận 4

Được cấp

Trạm y tế phường 16 -

Quận 4

262

Phường 16 - Quận 4

Được cấp

17

Bệnh viện Quận 5

015

644 Nguyễn Trãi - Phường 11 - Quận 5

Được cấp

18

Bệnh viện Quận 6

017

Số 2D Đường Chợ Lớn Phường 11 Quận 6

Được cấp

19

Bệnh viện Quận 7

019

101 Nguyễn Thị Thập - Tân Phú - Quận 7

Được cấp

20

Bệnh viện Quận 8

021

82 Cao Lỗ - Phường 4 -

Quận 8

Được cấp

Bệnh viện Quận 8 (PK Rạch Cát)

052

160 Mễ Cốc - Phường 15

- Quận 8

Được cấp

Bệnh viện Quận 8 (PK Xóm Củi)

053

379 Tùng Thiện Vương -

P.12 - Quận 8

Được cấp

Trạm y tế phường 9 -

Quận 8

300

Phường 9 - Quận 8

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm y tế phường 16 -

309

phường 16 - Quận 8

không hạn


Quận 8

chế số thẻ đăng ký

21

Bệnh viện Quận 9

022

387 Lê Văn Việt - P. Tăng Nhơn Phú A - Quận 9

Được cấp

Trạm Y tế Phường Phước Bình - Quận 9

120

Phường Phước Bình -

Quận 9

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm Y tế Phường Long Phước - Quận 9

118

Phường Long Phước -

Quận 9

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm Y tế Phường Hiệp

Phú - Quận 9

112

Phường Hiệp Phú - Quận 9

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm Y tế Phường Long

Trường - Quận 9

119

Phường Long Trường -

Quận 9

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm Y tế Phường Phước Long B - Quận 9

115

Phường Phước Long B -

Quận 9

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm Y tế Phường Long Thạnh Mỹ - Quận 9

110

Phường Long Thạnh Mỹ -

Quận 9

không hạn chế số thẻ đăng ký

22

Bệnh viện Quận 10

027

571 Sư Vạn Hạnh -

Phường 13 - Quận 10

Được cấp

23

Bệnh viện Quận 11

028

72 đường số 5 CX Bình Thới - Quận 11

Được cấp

Trạm y tế phường 6 -

Quận 11

250

Phường 16-Quận 11-TP. Hồ Chí Minh

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm y tế phường 12 -

Quận 11

244

Phường 12-Quận 11-TP. Hồ Chí Minh

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm y tế phường 14 -

Quận 11

237

Phường 14-Quận 11-TP. Hồ Chí Minh

không hạn chế số thẻ đăng ký

24

Bệnh viện Quận 12

029

111 Tân Chánh Hiệp -

Quận 12

Được cấp

TYT phường Thạnh

Xuân - Quận 12

087

Phường Thạnh Xuân -

Quận 12

không hạn chế số thẻ


đăng ký

TYT phường Thạnh Lộc

- Quận 12

088

Phường Thạnh Lộc -

Quận 12

không hạn chế số thẻ đăng ký

TYT phường Hiệp

Thành - Quận 12

089

Phường Hiệp Thành - Quận 12

không hạn chế số thẻ đăng ký

TYT phường Thới An -

Quận 12

090

Phường Thới An - Quận

12

không hạn chế số thẻ đăng ký

TYT phường Tân Chánh Hiệp - Quận 12

091

Phường Tân Chánh Hiệp -

Quận 12

không hạn chế số thẻ đăng ký

TYT phường An Phú Đông - Quận 12

092

Phường An Phú Đông -

Quận 12

không hạn chế số thẻ đăng ký

TYT phường Tân Thới Hiệp - Quận 12

093

Phường Tân Thới Hiệp -

Quận 12

không hạn chế số thẻ đăng ký

TYT phường Trung Mỹ

Tây - Quận 12

094

Phường Trung Mỹ Tây -

Quận 12

không hạn chế số thẻ đăng ký

TYT phường Đông Hưng Thuận - Quận 12

095

Phường Đông Hưng Thuận - Quận 12

không hạn chế số thẻ đăng ký

TYT phường Tân Thới Nhất - Quận 12

096

Phường Tân Thới Nhất -

Quận 12

không hạn chế số thẻ đăng ký

25

Bệnh viện Quận Gò Vấp

035

212 Lê Đức Thọ - Phường

15 - Quận Gò Vấp

Được cấp

Bệnh viện Quận Gò Vấp - Cơ sở II

470

304 Quang Trung - Phường 11 - Quận Gò Vấp

Được cấp

26

Bệnh viện Quận Phú Nhuận

032

274 Nguyễn Trọng Tuyển

- P.8 - Quận Phú Nhuận

Được cấp

27

Bệnh viện Quận Tân

Bình

033

605 Hoàng Văn Thụ - Phường 4 - Quận Tân Bình

Được cấp

TYT phường 10 - Quận

163

phường 10 - Quận Tân

không hạn


Tân Bình

Bình

chế số thẻ đăng ký

TYT phường 15 - Quận

Tân Bình

168

phường 15 - Quận Tân

Bình

không hạn chế số thẻ đăng ký

28

Bệnh viện Quận Bình Thạnh

031

112 Đinh Tiên Hoàng - Phường 1 - Quận Bình Thạnh

Được cấp

Trạm y tế phường 21 -

Quận Bình Thạnh

150

220/24 Xô Viết Nghệ Tĩnh - P.21 - Q. Bình Thạnh

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm y tế phường 24 -

Quận Bình Thạnh

142

8/11 Nguyễn Thiện Thuật

- P.24 - Q. Bình Thạnh

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm y tế phường 11 -

Quận Bình Thạnh

135

235 Phan Văn Trị - P.11 -

Q. Bình Thạnh

không hạn chế số thẻ đăng ký

29

Bệnh viện Quận Tân

Phú

054

609-611 Âu Cơ - Phường Phú Trung - Quận Tân Phú

Được cấp

Trạm Y tế Phường Phú Thọ Hòa - Quận Tân Phú

174

Phường Phú Thọ Hòa -

Quận Tân Phú

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm Y tế Phường Tân

Quý - Quận Tân Phú

172

Phường Tân Quý - Quận

Tân Phú

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm Y tế Phường Tân

Thành - Quận Tân Phú

173

Phường Tân Thành -

Quận Tân Phú

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm Y tế Phường Tân Thới Hòa - Quận Tân Phú

179

Phường Tân Thới Hòa - Quận Tân Phú

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm Y tế Phường Tây Thạnh - Quận Tân Phú

170

Phường Tây Thạnh -

Quận Tân Phú

không hạn chế số thẻ đăng ký

30

Bệnh viện Quận Bình

Tân

055

809 Hương lộ 2 - P.Bình Trị Đông A Quận Bình Tân

Được cấp

31

Bệnh viện Huyện Bình

Chánh

038

E9-5 Nguyễn Hữu Trí - TT Tân Túc - H.Bình

Được cấp


Chánh

Trạm y tế xã Vĩnh Lộc B

- H. Bình Chánh

367

xã Vĩnh Lộc B - H. Bình Chánh

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm y tế xã Vĩnh Lộc

A - H. Bình Chánh

366

xã Vĩnh Lộc A - H. Bình Chánh

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm y tế xã Tân Túc -

H. Bình Chánh

364

xã Tân Túc - H. Bình Chánh

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm y tế xã Tân Quy

Tây - H. Bình Chánh

377

xã Tân Quy Tây - H. Bình Chánh

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm y tế xã Tân Nhựt -

H. Bình Chánh

370

xã Tân Nhựt - H. Bình Chánh

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm y tế xã Quy Đức -

H. Bình Chánh

379

xã Quy Đức - H. Bình Chánh

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm y tế xã Phong Phú

- H. Bình Chánh

373

xã Phong Phú - H. Bình Chánh

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm y tế xã Phạm Văn

Hai - H. Bình Chánh

365

xã Phạm Văn Hai - H. Bình Chánh

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm y tế xã Tân Kiên -

H. Bình Chánh

371

xã Tân Kiên - H. Bình Chánh

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm y tế xã Lê Minh

Xuân - H. Bình Chánh

369

xã Lê Minh Xuân - H. Bình Chánh

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm y tế xã Hưng Long

- H. Bình Chánh

375

xã Hưng Long - H. Bình Chánh

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm y tế xã Đa Phước -

H. Bình Chánh

376

xã Đa Phước - H. Bình Chánh

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm y tế xã Bình Lợi -

H. Bình Chánh

368

xã Bình Lợi - H. Bình Chánh

không hạn chế số thẻ đăng ký


Trạm y tế xã Bình Hưng

- H. Bình Chánh

372

xã Bình Hưng - H. Bình Chánh

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm y tế xã Bình

Chánh - H. Bình Chánh

378

xã Bình Chánh - H. Bình Chánh

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm y tế xã An Phú

Tây - H. Bình Chánh

374

xã An Phú Tây - H. Bình Chánh

không hạn chế số thẻ đăng ký

32

Bệnh viện Huyện Nhà

045

281 A Lê Văn Lương Ấp 3 - Xã Phước Kiểng - H. Nhà Bè

Được cấp

Trạm y tế xã Nhơn Đức

- Huyện Nhà Bè

383

548/28 Nguyễn Bình - Ấp 2 - Xã Nhơn Đức - H. Nhà Bè

không hạn chế số thẻ đăng ký

33

Bệnh viện Huyện Cần Giờ

042

Ấp Miễu - Xã Cần Thạnh

- Huyện Cần Giờ

Được cấp

Trạm y tế xã Bình

Khánh - Huyện Cần Giờ

388

Xã Bình Khánh - Huyện Cần Giờ

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm y tế xã An Thới Đông - Huyện Cần Giờ

390

Xã An Thới Đông -

Huyện Cần Giờ

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm y tế xã Tam Thôn Hiệp - Huyện Cần Giờ

389

Xã Tam Thôn Hiệp -

Huyện Cần Giờ

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm y tế xã Lý Nhơn -

Huyện Cần Giờ

393

Xã Lý Nhơn - Huyện Cần Giờ

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm y tế xã Long Hòa -

Huyện Cần Giờ

392

Xã Long Hòa - Huyện Cần Giờ

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm y tế xã Thạnh An -

Huyện Cần Giờ

391

Xã Thạnh An - Huyện Cần Giờ

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm y tế xã Cần Thạnh

- Huyện Cần Giờ

387

Xã Cần Thạnh - Huyện Cần Giờ

không hạn chế số thẻ đăng ký

34

Bệnh viện Huyện Củ

039

Tỉnh lộ 7 - Ấp Chợ Cũ -

Được cấp


Chi

Xã An Nhơn Tây - H. Củ

Chi

Trạm y tế xã An Phú -

Huyện Củ Chi

333

Ấp xóm thuốc - Xã An Phú - Củ Chi

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm y tế xã Phú Hòa Đông - Huyện Củ Chi

338

Tỉnh lộ 15 - Ấp Chợ - Xã

Phú Hòa Đông - Củ Chi

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm y tế xã Phú Mỹ Hưng - Huyện Củ Chi

332

Ấp Phú Lợi - Xã Phú Mỹ Hưng -Huyện Củ Chi

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm y tế xã Nhuận Đức

- Huyện Củ Chi

336

Đường Ngã Tư - Xã Nhuận Đức - Huyện Củ Chi

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm y tế xã Phạm Văn Cội - Huyện Củ Chi

337

Ấp 3 - Xã Phạm Văn Cội

- Huyện Củ Chi

không hạn chế số thẻ đăng ký

Trạm y tế xã An Nhơn

Tây - Huyện Củ Chi

335

Ấp lô 6 - Xã An Nhơn

Tây - Huyện Củ Chi

không hạn chế số thẻ đăng ký

Các cơ sở KCB khác còn lạiSTT


TÊN CƠ SỞ KCB


MÃ KCB


Địa Chỉ

ĐĂNG KÝ

KCB BAN

ĐẦU (theo các nhóm đối tượng)


GHI CHÚ

1

Bệnh viện 7A

016

466 Nguyễn Trãi -

Phường 8 - Quận 5

Được cấp

Không nhận các đối tượng dưới 15 tuổi

2

Bệnh viện Quân Dân Miền Đông

057

50 Lê Văn Việt - Phường Hiệp Phú - Quận 9

Được cấp

3

Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh

462

700 Sư Vạn Hạnh (nối

dài) - P 12 - Quận 10

Được cấp

Không nhận các đối tượng dưới 15 tuổi

4

Bệnh viện Quốc Ánh

074

104-110 Đường 54 KDC

Tân Tạo P.TTạo - Q. Bình Tân

Được cấp

5

Bệnh viện ĐK Hồng Đức - Chi nhánh III

463

234 Pasteur - Phường 6 -

Quận 3

Được cấp

6

Bệnh viện ĐK Đức

458

129A Nguyễn Chí Thanh

Được cấp


Khang

- P.9 - Quận 5

7

Bệnh viện đa khoa Ngọc

Linh

043

43R2 - R4 Hồ Văn Huê -

Phường 9 - Q. Phú Nhuận

Được cấp

8

Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An

058

425 Kinh Dương Vương -

P. An Lạc - Q. Bình Tân

Được cấp

9

Bệnh viện Phương Đông

472

79 Thành Thái - Phường

14 - Quận 10

Được cấp

10

Bệnh viện KS ĐK Quốc Tế Vũ Anh

496

15-16 Phan Văn Trị P.7 Quận Gò Vấp

Được cấp

11

Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

071

60 - 60 A Phan Xích Long - Phường 1 - Quận Phú Nhuận

Được cấp

Phòng khám đa khoa

464

04A Hoàng Việt - Phường

Được cấp


Hoàn mỹ Tân Bình


4 - Quận Tân Bình

12

Bệnh Viện Quốc tế

Minh Anh

460

36 Đường 1B - Phường Bình Trị Đông - Q. Bình Tân

Được cấp

13

Bệnh viện Giao thông Vận tải TP HCM

076

72/3 Trần Quốc Toản - p8

- Quận 3

Được cấp

Không nhận các đối tượng dưới 15 tuổi

15

PKĐK trực thuộc TTYT

ngành Cao su VN

049

229 Hoàng Văn Thụ -

Phường 8 - Q. Phú Nhuận

Được cấp

Không nhận các đối tượng dưới 15 tuổi

16

Phòng khám đa khoa Phước An - Cơ Sở 1

060

473 Sư Vạn Hạnh (nối

dài) P12 - Quận 10

Được cấp

Phòng khám đa khoa Phước An - Cơ Sở 2

457

686 đường 3/2 - P.4 - Quận 10 - Tp. Hồ Chí Minh

Được cấp

Phòng khám đa khoa Phước An - Cơ Sở 3

497

95A Phan Đăng Lưu - Q. Phú Nhuận - Tp. Hồ Chí Minh

Được cấp

Phòng khám đa khoa Phước An - Cơ Sở 5

065

42 Đường 26 - Phường 10

- Quận 6 - Tp. Hồ Chí Minh

Được cấp

Phòng khám đa khoa Phước An - Cơ Sở 6

066

197-198 Tôn Thất Thuyết

- Phường 3 - Quận 4

Được cấp

17

Phòng khám đa khoa Sài

Gòn

059

3A35 Tỉnh lộ 10 (Bà Hom nối dài) Xã Phạm Văn Hai - H Bình Chánh

Được cấp

Phòng khám đa khoa Sài

473

132-134 Lý Thái Tổ -

Được cấp


Gòn Trung tâm khám

bệnh số 2

Phường 2 - Quận 3

18

Phòng khám đa khoa An

Phúc

070

391 Lý Thái Tổ Phường 9

- Quận 10

Được cấp

19

Phòng khám đa khoa quốc tế Thiên Phúc

068

741-743 Quốc lộ 22 - TT

Củ Chi - Huyện Củ Chi

Được cấp

20

Phòng khám đa khoa Thánh Mẫu

465

118 Bành Văn Trân - P.7-

Q. Tân Bình

Được cấp

21

Phòng khám đa khoa

KCN Tân Bình

466

Lô II - 6 cụm 02 Lê Trọng Tấn P.Tây Thạnh - Q.Tân Phú

Được cấp

22

Phòng khám đa khoa

Thành Công

483

36 Tây Thạnh - Phường Tây Thạnh - Quận Tân Phú

Được cấp

23

Phòng khám Trung tâm

Kỳ Hòa

002

266-268 Đường 3/2 -

Phường 12 Quận 10

Được cấp

24

Bệnh xá Sư đoàn 9

061

Ấp Cây Sộp - Xã Tân An

Hội - H. Củ Chi

Được cấp

Không nhận các đối tượng dưới 15 tuổi

25

Phòng khám đa khoa Vạn Phúc

062

1184 Lê Đức Thọ - P.13 -

Quận Gò Vấp

Được cấp

26

Bệnh viện Tân Sơn Nhất

495

2B Phổ Quang - P2 - Tân Bình

Được cấp

27

Phòng khám đa khoa tư

nhân Thiên Y

067

703 Khu phố 5 Quốc lộ 22 TT Củ Chi

Được cấp

28

Phòng khám đa khoa quốc tế An Phú

486

251 A Lương Định Của -

Phường An Phú - Quận 2

Không hạn chế số thẻ đăng ký

29

Phòng khám đk thuộc

CTY TNHH Thiên Vinh

482

11/1A Đặng Thúc Vịnh - Xã Thới Tam Thôn - Huyện Hóc Môn

Không hạn chế số thẻ đăng ký

30

Phòng khám đa khoa Tân Cảng

419

1295B Nguyễn Thị Định - p Cát Lái - Quận 2

Không hạn chế số thẻ đăng ký

31

Phòng khám Đk thuộc CN1 - Công ty TNHH BV Đa Khoa Hoàn Hảo

485

1B đường Hoàng Hữu Nam - KP Mỹ Thành - P.Long Thạnh Mỹ - Quận 9

Được cấp

32

Phòng khám công ty Pouyuen

425

D10/89Q Quốc Lộ 1A -

P. Tân Tạo - Quận Bình

Chỉ phát hành thẻ


Tân

cho các đối tượng thuộc KCN

PouYuen

33

Phòng khám đa khoa Lạc Long Quân

459

988 Lạc Long Quân - Phường 8 - Quận Tân Bình

Được cấp

34

Phòng khám đa khoa Kiều Tiên

047

323 A Lê Quang Định - P.

5 - Q. Bình Thạnh

Được cấp

35

Phòng khám ĐK thuộc

Cty TNHH TTYT

Hoàng Khang

469

285 Bà Hom - Phường 13

- Quận 6

Được cấp

36

Phòng khám đa khoa Mỹ Tùng

451

142 Lê Hồng Phong - Phường 3 - Quận 5

Được cấp

37

Phòng khám đa khoa quốc tế Chung Minh

063

95 Hồ Bá Kiện - Phường

15 - Quận 10

Được cấp

38

Phòng khám đa khoa An

Triều

072

119-121 Lạc Long Quân -

Phường 1 - Quận 11

Được cấp

39

Phòng khám đa khoa Việt Phước

064

772 Tân Kỳ Tân Quý - P. Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân

Được cấp

40

Phòng khám đa khoa Lê

Minh Xuân

046

B23/474 Trần Đại Nghĩa - Tân Nhật - H. Bình Chánh

Được cấp

41

Bệnh viện đa khoa tư

nhân Xuyên Á

488

Quốc lộ 22, ấp Chợ, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM

Được cấp

42

Bệnh viện đa khoa Tâm

Trí Sài Gòn

489

171/3 Trường Chinh, P.

Tân Thới Nhất, Q.12

Được cấp

43

PKĐK thuộc công ty Phòng Khám Đa Khoa Đại Phước

490

829-829 A đường 3/2,

P.7, Q.11

Được cấp

44

Bệnh Viện Chỉnh Hình Và Phục Hồi Chức Năng TP.HCM

461

1A Lý Thường Kiệt, P.7,

Q. Bình Thạnh

Được cấp

Các cơ sở KCB Y tế cơ quan:


image src="2653_BHXH_CST_2014_Vv_Dang_ky_kham_chua_benh_ban_dau_cho_the_Bao_hiem_y_te / Image_001 .png" height="47" width="628">

STT TÊN CƠ SỞ KCB

KCB

Địa chỉ ĐĂNG

KÝ KCB


GHI CHÚ

image src="2653_BHXH_CST_2014_Vv_Dang_ky_kham_chua_benh_ban_dau_cho_the_Bao_hiem_y_te / Image_002 .png" height="76" width="1">


BAN ĐẦU

(theo các nhóm đối tượng)

1

Trạm YTCQ Bệnh viện Đại học Y dược Tp.

HCM

069

215 Hồng Bàng - Phường

11 - Quận 5

Chỉ nhận đăng ký nhân viên

công ty

2

Công Ty TNHH Việt Nam Samho

411

Ấp Thạnh An Xã Trung

An - Huyện Củ Chi

Chỉ nhận đăng ký nhân viên

công ty

3

Công ty CP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt

440

428 Nguyễn Tất Thành - Phường 18 - Quận 4

Chỉ nhận đăng ký nhân viên công ty


Nam