Open navigation

Công văn 3224/BHXH-NVGĐ1 Thông báo bổ sung cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3224 / BHXH - NVGĐ1 

V/v thông báo bổ sung cơ sở đăng ký KCB ban đầu.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2014


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận, huyện.


Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh thông báo bổ sung cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu từ 01/11/2014 như sau:


STT

TÊN ĐƠN VỊ KCB

ĐỊA CHỈ

GHI CHÚ

1

Trạm y tế Phường 9 - Quận 10

79-226

445 Lý Thái Tổ - P9 - Quận 10

Nhận mọi đối tượng

2

Trạm y tế Phường 10 - Quận 10

79-225

456 Lý Thái Tổ - P10 - Quận 10

Nhận mọi đối tượng


3

Trạm y tế Phường Bình Hưng Hòa A - Quận Bình Tân


79-312

621 Tân Kỳ Tân Quý - P. Bình Hưng Hòa A – Quận Bình Tân

Nhận mọi đối tượng


4


Trạm y tế Phường 01 - Quận 6


79-289

148 Gia Phú – Phường 1 – Quận 6

Nhận mọi đối tượng


5


Trạm y tế Phường 05 - Quận 6


79-286

223 Hậu Giang – Phường 5 – Q.6

Nhận mọi đối tượng


6


Trạm y tế Phường 13 - Quận 6


79-282

A14/1 Bà Hom – Phường 13 – Quận 6

Nhận mọi đối tượng


7

Trạm y tế Phường 8 - Quận Gò Vấp


79-491

1000 Quang Trung – Phường 8

– Quận Gò Vấp

Nhận mọi đối tượng

Trân trọng./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Các phòng chức năng;

  • Lưu VT, P.NVGĐ1.

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC


Lưu Thị Thanh Huyền

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.