Open navigation

Công văn 840/TB-BHXH ngày 30/03/2021 Triển khai thẻ bảo hiểm y tế theo Quyết định 1666/QĐ-BHXH

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
 TP. HỒ CHÍ MINH

 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 840/TB-BHXH

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

TRIỂN KHAI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1666/QĐ-BHXH NGÀY 03/12/2020 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Thực hiện Quyết định số 1666/QĐ-BHXH ngày 03/12/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế (gọi chung là thẻ BHYT mẫu mới), BHXH Thành phố Hồ Chí Minh triển khai việc cấp và sử dụng thẻ BHYT mẫu mới, như sau:

1. Về thẻ BHYT mẫu mới

- Thẻ BHYT mẫu mới có kích thước nhỏ gọn, được ép plastic sau khi in và dùng con dấu của BHXH Việt Nam, in chức danh, chữ ký, họ tên của Trưởng ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ (hoặc người được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam giao ký thừa lệnh); mã số thẻ gồm 10 ký tự (giảm 5 ký tự) là mã số BHXH của người tham gia và thông tin trên thẻ gồm các tiêu chí như: mã số; họ và tên; ngày sinh; giới tính; mã mức hưởng BHYT; mã nơi đối tượng sinh sống (được chuyển xuống cùng dòng in ngày tháng năm sinh, giới tính); nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu; giá trị sử dụng; thời điểm đủ 05 năm liên tục; nơi cấp, đổi thẻ BHYT (đính kèm mẫu thẻ BHYT mẫu mới).

2. Về cấp thẻ BHYT mẫu mới

- Từ ngày 01/4/2021, BHXH Thành phố thực hiện cấp thẻ BHYT mẫu mới cho các trường hợp tăng mới, cấp lại thẻ do mất, hỏng, thay đổi thông tin trên thẻ sau khi sử dụng hết phôi thẻ BHYT quy định tại Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (mẫu cũ).

- Thẻ BHYT mẫu mới được sử dụng song hành với thẻ BHYT mẫu cũ và đều có giá trị sử dụng như nhau khi đi khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT. Những người đang sử dụng thẻ BHYT mẫu cũ còn thời hạn tiếp tục được dùng để đi KCB và không cần đổi thẻ mẫu mới. Cơ quan BHXH thực hiện gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT trên cơ sở dữ liệu quản lý, không thực hiện in và đổi thẻ BHYT (trừ trường hợp mất, hỏng, hoặc thay đổi thông tin trên thẻ).

Các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn Thành phố khi tiếp nhận KCB BHYT thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT của BHXH Việt Nam theo mã số BHXH in trên thẻ BHYT (loại 10 ký tự đối với thẻ mẫu mới hoặc 15 ký tự đối với thẻ mẫu cũ) nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với BHXH Thành phố (thông qua Giám định viên BHYT tại cơ sở KCB) để được hỗ trợ kịp thời, tránh ánh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHYT.

BHXH Thành phố Hồ Chí Minh thông báo để người tham gia BHYT được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- BHXH Việt Nam (để b/c);
- TU, UBND TP.HCM (để b/c);
- Sở Y tế TP.HCM (để p/h);
- Đơn vị quản lý người tham gia, Đại lý thu BHYT, Trường học, cơ sở KCB BHYT, (để p/h);
- Người tham gia BHYT (để áp dụng);
- Các PGĐ BHXH TP (để chỉ đạo);
- VP, các phòng nghiệp vụ (để t/h);
- BHXH TP.Thủ Đức, Q, H (để t/h);
- Website BHXH TP;
 - Lưu: VT, CST(Trung).

GIÁM ĐỐC
Phan Văn Mến

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.