Open navigation

Công văn 6523/BKHĐT-TH ngày 14/09/2022 Tình hình thực hiện Nghị quyết 01_NQ-CP và kinh tế xã hội tháng 09 và 9 tháng năm 2022

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6523/BKHĐT-TH

V/v tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 09 và 9 tháng năm 2022

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, để chuẩn bị tài liệu báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 09 năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ dưới đây:

1. Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2022 của Chính phủ.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được phân công chủ trì.

2. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 09 và 9 tháng đầu năm 2022

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương báo cáo tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực và tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 09 và 9 tháng đu năm; làm rõ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, diễn biến mới phát sinh trong tháng 09; ước tình hình thực hiện cả năm 2022 và đề xuất, kiến nghị giải pháp cần triển khai thực hiện các tháng cuối năm. Trong đó, lưu ý thực hiện một số nội dung sau đây:

- Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh (bao gồm sản xuất các sản phẩm chủ yếu) và phát triển các ngành, lĩnh vực trong tháng 09 và 9 tháng đầu năm 2022, trong đó: (i) đánh giá đy đủ din biến, tình hình thực hiện, các kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc trong tháng 09 và 9 tháng đầu năm 2022, so sánh với cùng kỳ các năm trước; (ii) dự kiến các mục tiêu, chỉ tiêu phn đấu trong những tháng còn lại năm 2022.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung phân tích, dự báo tác động tình hình thế giới, trong nước tới lạm phát; điều hành lãi sut, tỷ giá, tăng trưởng tín dụng đáp ứng nhu cầu tín dụng phục hồi sản xuất kinh doanh, đề xuất các giải pháp điều hành.

- Bộ Tài chính phân tích, đánh giá, dự báo tình hình thu - chi ngân sách nhà nước, biến động giá cả, lạm phát thời gian tới; din biến tình hình thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp và giải pháp quản lý, giám sát thị trường; giải pháp tài khóa để ổn định giá xăng, dầu, hàng hóa trong nước; việc phối hợp với Bộ Y tế triển khai đấu thầu mua sm thiết bị vật tư y tế tập trung.

- Bộ Công Thương phân tích, đánh giá, dự báo: (1) tình hình xuất, nhập khẩu xăng dầu, việc quản lý, phân phối bán lẻ xăng dầu trong nước; (2) giải pháp, kế hoạch phối hợp, bảo đảm lưu thông hàng nông sản qua cửa khẩu biên giới; (3) tình hình, giải pháp bảo đảm cân đối cung - cầu, giá cả, bình ổn thị trường cui năm 2022 và dịp Tết Nguyên Đán 2023.

- Bộ Giao thông vận tải phân tích, đánh giá, dự báo: (1) tình hình thực hiện các dự án giao thông trọng đim; (2) tình hình nguồn cung vật liệu xây dựng cho các dự án cao tốc trọng điểm trong các tháng cuối năm, đề xuất giải pháp; (3) tình hình tai nạn giao thông 9 tháng đu năm, đặc biệt dịp nghỉ lễ 02/9 vừa qua.

- Bộ Xây dựng phân tích, đánh giá, dự báo biến động giá cả, công tác quản lý giá các mặt hàng vật liệu xây dựng, đánh giá ảnh hưởng tới các dự án, công trình xây dựng quy mô lớn, công trình, dự án trọng đim trong năm 2022, đề xuất giải pháp.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực trong nước; dự báo giá gạo xuất khẩu và tác động đến sản xuất trong nước, giá bán đu ra của người nông dân; báo cáo về công tác phòng chng bão, lũ lụt.

- Bộ Y tế phân tích, báo cáo tình hình nhập khẩu vắc-xin Covid-19, công tác triển khai tiêm cho trẻ từ 5-11 tui, các mũi tăng cường cho người trên 18 tuổi; việc đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh bo đảm nguồn cung trong nước; tình hình dch Covid-19 khả năng bùng phát dịch bệnh trở lại; tình hình các dịch bệnh truyền nhiễm khác như st xuất huyết, cúm A, đậu mùa khỉ, st xuất huyết, viêm gan cấp, báo cáo về công tác phòng chống dịch.

- Bộ Ngoại giao phân tích, dự báo tình hình, chính sách của các nước và tác động đến Việt Nam; chính sách đối ngoại về kinh tế, chính trị và giải pháp ứng phó phù hợp.

3. Tổ chức thực hiện

Đề nghị các bộ, ngành và địa phương báo cáo bằng văn bản và qua thư điện tử: thktxh@mpi.gov.vn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất trong ngày 20 tháng 09 năm 2022 đ tng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 09 năm 2022.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP;
 - TTTH (để đ
ăng tải lên hệ thống thông tin);
 - Lưu: VT, Vụ TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Trần Quốc Phương

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.