Open navigation

Công văn 5270/BNN-KTHT ngày 11/08/2022 Hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5270/BNN-KTHT

V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 487/BDN, ngày 14/6/2022, nội dung kiến nghị như sau:

Nội dung kiến nghị (Câu số 102)

Cử tri phản ánh Hợp tác xã nông nghiệp là hợp tác xã đặc thù, hoạt động vừa mang tính xã hội vừa mang tính doanh nghiệp, song các dịch vụ hoạt động chủ yếu là dịch vụ phục vụ vì vậy không có lãi. Trong khi đó giá cả vật tư nông nghiệp (xăng dầu, điện, công lao động…) lại tăng, vì vậy ảnh hưởng đến hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp, hạch toán không có lãi dẫn đến phụ cấp của người quản lý giảm. Đề nghị quan tâm nghiên cứu hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp như doanh nghiệp.

Bộ Nông nghiệp và PTNT xin trả lời như sau:

Bộ Nông nghiệp và PTNT nhất trí và đồng tình với ý kiến cử tri đã phản ánh. Trong những năm qua khu vực kinh tế tập thể, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng hoạt động; có vai trò quan trọng đặc biệt trong phát triển nông nghiệp và nông thôn; các tổ chức nông dân sản xuất theo quy trình an toàn và kiểm soát nội bộ chất lượng sản phẩm; thực hiện truy suất nguồn gốc; cung cấp dịch vụ chất lượng và cạnh tranh để hạ giá thành sản phẩm; đầu mối liên kết tiêu thụ sản phẩm cho thành viên và người dân; tiếp nhận chuyển giao công nghệ và thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Mục đích kinh doanh của HTX nông nghiệp nhằm nâng cao phúc lợi cho thành viên và cộng đồng nông thôn.

Tuy nhiên, thời gian qua dịch bệnh Covid-19, dịch tả lợn Châu phi, căng thẳng Nga-Ukraina ... và tình trạng chi phí nguyên liệu, vật tư đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp (phân bón, thức ăn chăn nuôi, xăng, dầu, logictics ...) tăng từ 1,5 đến hơn 2 lần, gây ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển của HTX. Theo đánh giá của Cục Kinh tế hợp tác và PTNT - Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có 70% các HTX nông nghiệp bị ảnh hưởng; doanh thu trung bình giảm 32,4% so với năm 2020 trong đó 45% số HTX giảm doanh thu từ 30% trở lên; trong 18.300 HTX nông nghiệp 70,2% số HTX giảm khối lượng sản phẩm bán ra; 60,3% số HTX phải giảm giá bán sản phẩm…

Để hỗ trợ các HTX phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19, nội dung Nghị quyết tập trung hỗ trợ các HTX: (i) Ổn định sản xuất, lưu thông hàng hóa thông suốt, hiệu quả, an toàn, khắc phục gián đoạn chuỗi cung ứng; (ii) cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn về tài chính, dòng tiền cho HTX...

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các Cục, vụ, đơn vị trực thuộc nghiên cứu các quy trình sản xuất để giảm chi phí sản xuất (sử dụng vật tư, phân bón hữu cơ vi sinh thay thế một phần phân bón vô cơ); các tài liệu hướng dẫn HTX nông dân sản xuất tiết kiệm. Đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 về Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đề xuất nhiều giải pháp để giảm các chi phí sản xuất như sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả, giảm sử dụng phân bón vô cơ, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ; tăng cường sử dụng nguyên liệu vi sinh hoặc hữu cơ, áp dụng kỹ thuật thông minh, kinh tế tuần hoàn để tiết kiệm đầu vào, phát triển mạnh tiềm năng sản xuất năng lượng tái tạo kết hợp nông nghiệp để giảm bớt lượng nguyên liệu hóa thạch, giảm phát thải cacbon....

Trên đây là trả lời của Bộ Nông nghiệp và PTNT đối với kiến nghị cử tri tỉnh Hà Nam; trân trọng cảm ơn cử tri tỉnh Hà Nam đã quan tâm đến sự phát triển của ngành nông nghiệp, nông thôn; xin gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam để trả lời cử tri./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Thanh Nam;
- Ban Dân nguyện;
- Văn phòng Chính phủ (Vụ QHĐP);
- VP Bộ (Phòng Tổng hợp);
 - Lưu: VT, KTHT. 

BỘ TRƯỞNG
Lê Minh Hoan

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.