Open navigation

Công văn 5102/BCT-TTTN ngày 03/08/2023 Phối hợp triển khai công tác bình ổn thị trường thóc gạo

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5102/BCT-TTTN

V/v phối hợp triển khai công tác bình ổn thị trường thóc gạo

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2023 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trước tình hình thị trường thóc, gạo trong nước đang có diễn biến tăng giá, để thực hiện công tác bình ổn thị trường, bảo đảm nguồn cung thóc, gạo, kiểm soát mức tăng giá lương thực trong nước, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp triển khai một số nội dung sau:

- Chỉ đạo Sở Công Thương đôn đốc các doanh nghiệp tham gia Chương trình Bình ổn thị trường trên địa bàn có phương án về nguồn hàng thóc, gạo để bảo đảm cung ứng cho thị trường từ nay đến cuối năm 2023 và giai đoạn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với giá bình ổn.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trên địa bàn duy trì lượng thóc, gạo dự trữ bình ổn thị trường theo quy định để sẵn sàng cung ứng ra thị trường khi cần thiết; thực hiện việc thu mua giao hàng theo tiến độ hợp lý và cân đối lượng xuất khẩu nhằm bảo đảm nguồn cung cho thị trường trong nước, tránh mua gom ồ ạt gây bất ổn thị trường, mất cân đối cung cầu cục bộ đẩy giá thóc, gạo trong nước tăng bất hợp lý.

Trong quá trình triển khai các nội dung trên, nếu có vướng mắc hoặc cần hỗ trợ thực hiện các giải pháp bình ổn thị trường, đề nghị Quý Ủy ban liên hệ về Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước) để phối hợp xử lý./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Lê Minh Khái (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên (để b/c);
 - Lưu: VT, TTTN, honglt.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Đỗ Thắng Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.