Open navigation

Công văn 3263/TCT-CNTT ngày 01/08/2023 Đôn đốc công tác triển khai phòng chống mã độc tại các Cục Thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3263/TCT-CNTT

V/v đôn đốc công tác triển khai phòng chống mã độc tại các Cục Thuế.

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2023

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 187/TCT-CNTT ngày 18/01/2023 về việc đôn đốc công tác phòng chống mã độc. Trên cơ sở chỉ đạo của Tổng cục, Cục Thuế đã tăng cường kiểm tra, rà soát, cài đặt phần mềm phòng chống mã độc cho các máy tính. Tính đến ngày 20/7/2023, tình hình triển khai phòng chống mã độc đã có những thay đổi tích cực: Toàn bộ 63 Cục Thuế đã đạt tỷ lệ trên 50% máy trạm được cài đặt phần mềm phòng chống mã độc, trong đó có 26 Cục Thuế đạt tỷ lệ trên 90% máy trạm được cài đặt phần mềm phòng chống mã độc.

(Chi tiết số liệu tại Phụ lục I đính kèm)

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai vẫn còn một số điểm cần lưu ý:

- Có 03 Cục Thuế có tỷ lệ máy trạm được cài đặt chưa cao: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế (56%), Cục Thuế tỉnh Kon Tum (57%), Cục Thuế tỉnh Đồng Nai (57%).

- Có 02 Cục Thuế có số lượng máy trạm vẫn cài đặt phần mềm phòng chống mã độc phiên bản OSCE cũ (đã được thông báo tại công văn số 187/TCT-CNTT): Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh (51 máy), Cục Thuế tỉnh Gia Lai (21 máy).

- Nhiều máy trạm được đặt tên không đúng theo quy định (Ví dụ: DESKTOP- F7AEJ30, THIETBI2020, WS-BK01,...) và một số máy trạm vẫn đang sử dụng tài khoản có quyền admin.

Để tăng cường, nâng cao năng lực phòng chống, phát hiện và ngăn chặn lây nhiễm mã độc gây mất an toàn thông tin, Tổng cục đề nghị các Cục Thuế tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai phòng chống mã độc, cụ thể như sau:

- Cài đặt đầy đủ phần mềm phòng chng mã độc cho 100% máy trạm (bao gồm cả máy tính được bố trí trong trụ sở cơ quan thuế và máy tính bố trí ngoài trụ sở cơ quan thuế).

- Rà soát và xử lý các máy trạm đặt tên không đúng quy định; sử dụng tài khoản có quyền admin; sử dụng hệ điều hành Windows 7.

(Chi tiết hướng dẫn tại Phụ lục II đính kèm).

- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, Cục Thuế tỉnh Gia Lai khẩn trương rà soát, chuyển đổi toàn bộ máy trạm sang hệ thống phòng chống mã độc mới ApexOne (máy chủ 10.xx.64.60).

Trong quá trình thực, trường hợp nếu có vướng mắc, Cục Thuế liên hệ với Cục CNTT qua ông Trần Hoàng Việt theo địa chỉ email thviet@gdt.gov.vn (SĐT: 083.9765.333) để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TCTrg Đặng Ngọc Minh (để b/c);
 - Lưu: V
T, CNTT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 Phạm Quang ToànPHỤ LỤC I

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG PHÒNG CHỐNG MÃ ĐỘC TẠI CÁC CỤC THUẾ
(Kèm theo Công văn số 3263/TCT-CNTT ngày 01/8/2023 của Tổng cục Thuế)

STT

Cục Thuế tỉnh/ thành phố

Số công chức của Cục Thuế theo thống kê tính đến tháng 6/2022

Số lượng máy trạm cài đt Apex One Agent tính đến ngày 20/07/2023

Tỷ lệ % cài đặt

1

Hậu Giang

231

231

100%

2

Phú Yên

400

400

100%

3

Đồng Tháp

452

452

100%

4

Đắk Lắk

507

507

100%

5

Tiền Giang

595

586

98%

6

Hải Dương

603

591

98%

7

Bà Rịa - Vũng Tàu

505

491

97%

8

Bình Thuận

419

407

97%

9

TP Hà Nội

3708

3599

97%

10

Bắc Kạn

262

254

97%

11

Kiên Giang

634

606

96%

12

TP Cần Thơ

487

464

95%

13

Nghệ An

950

905

95%

14

Bình Phước

360

341

95%

15

Vĩnh Long

349

330

95%

16

Cà Mau

404

381

94%

17

Bình Định

537

505

94%

18

Bạc Liêu

307

288

94%

19

Thái Bình

478

447

94%

20

Tuyên Quang

321

300

93%

21

Trà Vinh

254

236

93%

22

Phú Thọ

491

454

92%

23

Yên bái

370

341

92%

24

Lai Châu

234

214

91%

25

Long An

549

498

91%

26

Hà Nam

360

323

90%

27

Ninh Bình

360

320

89%

28

Thái Nguyên

477

423

89%

29

Quảng Ngãi

519

460

89%

30

Bắc Ninh

438

386

88%

31

Hưng Yên

445

391

88%

32

Quảng Ninh

748

656

88%

33

Gia Lai

507

440

87%

34

Sơn La

423

366

87%

35

Hoà Bình

411

354

86%

36

An Giang

583

498

85%

37

Vĩnh Phúc

438

374

85%

38

Bình Dương

589

500

85%

39

Bến Tre

387

327

84%

40

Ninh Thuận

276

233

84%

41

Lâm Đồng

446

376

84%

42

Đắk Nông

265

223

84%

43

Tây Ninh

466

392

84%

44

Lào Cai

362

302

83%

45

Khánh Hoà

562

468

83%

46

Cao Bằng

314

261

83%

47

Quảng Bình

377

313

83%

48

TP Hồ Chí Minh

4302

3559

83%

49

Bắc Giang

436

359

82%

50

Điện Biên

285

227

80%

51

Thanh Hoá

1043

821

79%

52

TP Hải Phòng

910

714

78%

53

Nam Định

530

407

77%

54

Sóc Trăng

290

220

76%

55

Quảng Nam

663

499

75%

56

TP Đà Nng

587

436

74%

57

Hà Tĩnh

536

385

72%

58

Hà Giang

318

225

71%

59

Lạng Sơn

411

290

71%

60

Quảng Trị

364

233

64%

61

Đồng Nai

748

426

57%

62

Kon Tum

293

166

57%

63

Thừa Thiên Huế

524

295

56%PHỤ LỤC II

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT APEX ONE AGENT VỚI CÁC MÁY TRẠM SỬ DỤNG HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 7
(Kèm theo Công văn số 3263/TCT-CNTT ngày 01/8/2023 của Tổng cục Thuế)

Bước 1: Tải và cài đặt 2 bản vá dành cho hệ điều hành Windows 7 theo phiên bản 64bit hoặc 32 bit theo đường dẫn dưới đây:

Bước 2: Tải và cài đặt Tool Add Cert theo đường dẫn dưới đây: 

https://powerbox-file.trend.org/SFDC/external_shared/d678cd2f6a58b415e0cd93e8ef3660d7.php

Bước 3: Sau đó, Thư mục Log sẽ xuất hiện sau khi chạy Tool:

Bước 4: Tiến hành cài đặt Agent như bình thường.

Sau khi cài đặt xong kiểm tra lại Agent đã trỏ tới IP CT là thành công.

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.